Γκεμπελιστικὴ προπαγάνδα ἀποσιωπᾶ γενοκτονία τῶν ΑΜΕΑ!!!

Διαδῶστε τό!!!!!!!!

ΤσιπροΚαμμένη ἀπάτη τὸ ἄρθρο 33, παράγραφος γ-8, τοῦ Νόμου 4368 / 2016 ΦΕΚ 21, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο, ἀνασφάλιστοι καὶ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν σὲ εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες δικαιοῦνται φάρμακα μὲ μηδενικὴ συμμετοχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος στὸ ὁποῖον ἀνήκουν!!! Συνέχεια

Ὕπουλες τακτικὲς ἐξοντώσεως τῶν ΑΜΕΑ!!!

 

Ποιά ἡ διαφορά τοῦ λεγομένου προγράμματος (Τ-4) τῶν ναζί, τὸ ὁποῖο προέβλεπε τὴν προγραμματισμένη ἐξολόθρευση τῶν διανοητικὰ καὶ σωματικὰ ἀναπήρων στὸ ὄνομα τῆς «καθαρότητος» τῆς φυλῆς, μέ τό ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΙΤΙΚΟ (τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀποδεκτὸ κι ἐψηφίσθη ἀπὸ Φώφηδες, Κούληδες, Θεοδωράκηδες) μνημόνιο 3, ποὺ μὲ τὸν Νόμο 4336,  στὸ κεφάλαιο 2.5.3, σελὶς 1021-1023, ἐκτελεῖ στεγνὰ ἅπαντες τοὺς ΑΜΕΑ καὶ ὅλες τις εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἀφοῦ προβλέπει «ἐξοικονόμιση ½% τοῦ ΑΕΠ σὲ ἐτησία βάση», ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέση τὸ ὑπόβαθρο γιά τόν ἐπανασχεδιασμό ἑνός στοχοθετημένου συστήματος Προνοίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐθνικὰ οὐδετέρας Ἐθνικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐλαχίστου ἐγγυημένου εἰσοδήματος;;;;

Ὕπουλες τακτικὲς ἐξοντώσεως τῶν ΑΜΕΑ!!!1 Συνέχεια

Περὶ ὑβριδίων

πάρχουν κάποιοι, οἱ ἄνθρωποι μὲ ἀναπηρία, ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μὲ συγκινοῦν, μὲ συναρπάζουν μὲ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς, τῆς δυνάμεως ποὺ διαθέτουν.

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, δὲν ζητοῦν τὸν οἶκτο κάποιου.
Γνωρίζουν τὸ πρόβλημα, τὴν ἀσθένεια καὶ τὶς ἐπιπλοκές της καλλίτερα ἀπὸ τὸν ἰατρό τους, μὰ δὲν ζοῦν σὰν ἄῤῥωστοι. Μαθαίνουν, βίαια καὶ ἀπότομα πολλὲς φορές, νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι κι αὐτόνομοι.
Χαίρονται μὲ τὶς χαρὲς καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων ἁπλᾶ γιατὶ γνωρίζουν νὰ ζοῦν τὴν στιγμή, νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ζωή, μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν.

Συνέχεια