Γκεμπελιστικὴ προπαγάνδα ἀποσιωπᾶ γενοκτονία τῶν ΑΜΕΑ!!!

Διαδῶστε τό!!!!!!!!

ΤσιπροΚαμμένη ἀπάτη τὸ ἄρθρο 33, παράγραφος γ-8, τοῦ Νόμου 4368 / 2016 ΦΕΚ 21, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο, ἀνασφάλιστοι καὶ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν σὲ εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες δικαιοῦνται φάρμακα μὲ μηδενικὴ συμμετοχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος στὸ ὁποῖον ἀνήκουν!!!

Συγκεκριμένα, ἀφοῦ περιγράφονται οἱ ἀνασφάλιστοι καὶ οἱ… ἀλλοδαποί, λέει ὁ νόμος γιᾶ τοὺς ΑΜΕΑ:

Ἀπαλλάσσονται……

«γ)…….
viii) ἄτομα μὲ ἀναπηρία 67% κι ἐπάνω καὶ ἄτομα ποὺ ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τους ἀπαιτεῖ νοσηλεία ἢ χρειάζονται συνεχὴ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη ἢ…»

Ὁ Νόμος εἶναι σαφέστατος γιὰ τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρ;θα 67% κι ἐπάνω, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸ νομικὸ καθεστὼς ποὺ διέπονται, ἀλλά……!

Σαφεστάτη εἶναι καὶ ἡ ταλαιπωρία ποὺ τραβοῦν. Τὸ μαρτύριο τοῦ Σισύφου καὶ ὁ ἐμπαιγμός, ποὺ δὲν περιγράφονται μὲ λέξεις!!!

Ὅταν λέω  ἀπὸ τὸν Ἄννὰ στον Καϊάφα καὶ τούμπαλιν καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ τούμπαλιν καὶ ξανατούμπαλιν, τὸ λέω καὶ τὸ ὑπογράφω καὶ τὸ ζῶ.
Ἀρμόδιες γιὰ ἀναπήρους ὑπηρεσίες τῆς χούντας τῶν ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, ἀμφισβητοῦν ἀκόμη καὶ ἀποφάσεις ὁριστικοποιήσεως ἀναπηρίας 67% καὶ ἄνω γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὸν ἐτσιθελισμό τους, γιὰ μὴ ἀναγνώριση ὀφθαλμοφανοῦς δικαιώματος, τὸ ὁποῖο αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἐψήφισαν, μόνο γιὰ γκεμπελιστικηὴ ναζιστικὴ προπαγάνδα.

Γιατροὶ νοσοκομείων παραπέμπουν τοὺς ἈμεΑ 67% κι ἐπάνω στὸν ἀσφαλιστικὸ ὀργανισμό, ὁ ἀσφαλιστικὸς ὀργανισμὸς τοὺς στέλνει στὴν ὑπηρεσία προνοίας τοῦ Δήμου κατοικίας τους, ἡ ὑπηρεσία προνοίας τοὺς στέλνει στὴν ΑΕ ΗΔΙΚΑ, ἡ ὁποία καὶ ἔχει ἀναλάβει καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ μητρῷα συνταγογραφήσεως, ἀλλὰ καὶ ἀσφαλισμένων καὶ  ἀνασφαλίστων!!!
Στέλνουν μήνυμα στὴν ΗΔΙΚΑ ΑΕ μὲ τὸ αἴτημά τους καὶ τοὺς γράφουν στ΄ ἀρχίδι@ τους!!!!!!

Ζητοῦν ἀπὸ τὸν ἀσφαλιστικὸ φορέα βεβαίωση,  ποὺ νὰ φαίνεται ὅτι ἔχουν κριθεῖ ὁριστικὰ μὲ ἀναπηρία 67% κι ἐπάνω καὶ ὁ ἀσφαλιστικὸς φορέας, ἐνῶ διαπιστώνει στὸ μητρῶο τοῦ ἀσφαλισμένου ὅτι εἶναι ὁριστικὰ ἀνάπηρος 67%+, ἀρνεῖται νὰ δόσῃ βεβαίωση!!!

Αὐτὲς οἱ ἀθλιότητες μόνον σὲ ναζιστικὰ καθεστῶτα συμβαίνουν!!!

Οἱ ἄθλιοι ἰσχυρισμοὶ κάποιων ἐγκαθέτων, ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς δῆθεν ὁ νόμος ἐννοεῖ «ἀνασφαλίστους ΑΜΕΑ» δὲν εὐσταθεῖ, διότι ἡ οἱ περιγραφόμενοι στὶς προηγούμενες διατάξεις «ἀνασφάλιστοι» ἐν γένει ἀρκοῦσε γιὰ νὰ καλύψῃ τὴν βλακεία τους καὶ δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ μνημονεύονται εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες καὶ ΑΜΕΑ ξεχωριστὰ καὶ μὲ ἐπισήμανση «ἀνεξαρτήτως τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος ποὺ τοὺς διέπει».

Ἐντάξει ῥέ ῥουφιάνοι καί ναζιστές;

Διαδῶστε!!!!!!!!!

Μπαρμπανῖκος

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply