Ματαιότης ματαιοτήτων…

Ὁ ἄλλοτε «πανίσχυρος» Τζῶρτζ Μποῦς, ὁ πρεσβύτερος, σὲ πρόσφατό του φωτογραφία…

Τὸ τέλος ἑνὸς ἀτόμου, ἢ καὶ μίας ὁλοκλήρου ἐποχῆς… Ἴσως καὶ μίας κοινωνίας…

«Ματαιότης Ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης…»!

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply