Διχαστικὸς Τσίπρας σὲ ῥόλο ἐμφυλιοπολεμικοῦ ἐμπρηστοῦ

Ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὸ Παλαὶ ντὲ Σπὸρ, ἀνάγονται τὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

  1. Προσπαθεῖ νὰ διχάσῃ τὸν λαὸ καὶ νὰ φέρῃ τὴν χώρα πίσω σὲ ἐμφυλιοπολεμικὰ μίση, λειτουργώντας ἑρβανσιστικά.
  2. Εἶναι ἐμφανὴς ὁ πανικὸς ποὺ τὸν διέπει, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ ἀγωνία του, γιὰ νὰ κρατήσῃ τὴν ἐξουσία μὲ κάθε μέσον,  ἀκόμη κι ἐὰν χρειασθῇ νὰ αἱματοκυλήσῃ τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια
Χορτάσαμε ἀπὸ …«μαθήματα δημοκρατίας»!!!

«Ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ μᾶς δίνει δύναμη νὰ συνεχίσουμε»…

…εἶπε ὁ Ἀλ6 καταχειροκροτούμενος ἀπὸ ἑκατοντάδες μπάτσους καὶ ΜΑΤ ποὺ τὸν περιφρουροῦσαν!!!

Μαθήματα Δημοκρατίας καὶ πατριωτισμοῦ… Συνέχεια

Μέσα στὸ «στόμα τοῦ λύκου»

Ποίου λύκου δηλαδή; Πεκινουά…

πατῆστε ἐπάνω στὴν εἰκόνα γιὰ μελέτη

Καθὼς πήγαινα στὸ «Ἀλεξάνδρειο» ἀπὸ τὸ κέντρο, ἐπέρασα δίπλα ἀπό, τοὐλάχιστον δέκα (10) λεωφορεία μὲ ΜΑΤ. Λέω, στὸν ἑαυτόν μου, «θὰ ἔχη κόσμο τὸ «παλέ»…».
Φθάνω ἐκεῖ στὶς 19:20, ἐνᾦ ἡ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ ξεκινοῦσε σὲ δέκα (10) λεπτά. 
Ἀπ΄ ἔξω περίπου διακόσια (200) ἄτομα τῆς ἀστυνομίας μὲ πολιτικά. 
Λέω, πάλι, στὸν ἑαυτόν μου: «θὰ μπῆκαν καὶ δὲν θὰ εὕρω θέση…»
Ἀνεβαίνω σιγά-σιγὰ τὶς σκάλες τοῦ «παλὲ» κι ἐφ΄ ὅσον ἐπέρασα τοὐλάχιστον ἀπὸ ἀκόμη δέκα (10) ἀστυνομικούς, μπαίνω μέσα.

Συνέχεια

Ζωντάνευσαν τὰ ΚΝΑΤ γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν ΣΥΡΙΖΑ!!!

Κόκκινα περιβραχιόνια στὴν Θεσσαλονίκη ἐχθές, 14 Δεκεμβρίου 2018!!!

Ὁ Στάλιν καὶ ἡ Σ.Ν.Ο.Φ. (Славјаномакедонски Народно Ослободителен Фронт, СНОФ = Σλαυομακεδονικὸ Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο), μὲ τὰ ΚΝΑΤ ζεῖ!!! Συνέχεια

Λεκτικὲς προπαγανδιστικὲς παγίδες μὲ τὴν Μακεδονία

Γνωρίζουμε κάθε σας σκέψη!!! Ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ ὕπουλες!!!

Συνέχεια

Ὁ πλανήτης ξυπνᾶ ἀλλὰ ἐδῶ …ξύνεται ἀκόμη καὶ ἡ ἀντιπολίτευσις!!!

Τὸ μικρὸ δεξιὸ φλαμανδικὸ κόμμα ἀπέσυρε τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν κεντροδεξιὰ βελγικὴ κυβέρνηση, ἡ ὁποία εἶναι πλέον μειοψηφικὴ στὸ βελγικὸ κοινοβούλιο.
Ὁ λόγος ἦταν ἡ πρόθεσις τῆς κυβερνήσεως νὰ ὑπογράψῃ τὸ migration pact τῶν ΟΗΕ.

Συνέχεια