Ἀπόλλων Σαυροκτόνος… (ἀναδημοσίευσις)

Ὁ Ἀπόλλων Σαυροκτόνος, 350-275 π.Χ., ποὺ ἀποδίδεται στὸν Πραξιτέλη. Μπροῦτζος, χαλκὸς καὶ ψηφιδωτὴ πέτρα. Διαστάσεις 150,00 x 50,30 x 66,80 ἐκ.

Ὁ Ἀπόλλων Σαυροκτόνος, 350-275 π.Χ., ποὺ ἀποδίδεται στὸν Πραξιτέλη. Μπροῦτζος, χαλκὸς καὶ ψηφιδωτὴ πέτρα. Διαστάσεις 150,00 x 50,30 x 66,80 ἐκ.

Ὁ χάλκινος Ἀπόλλων εἶναι τὸ ἒκθεμα στὸ ὁποῖο ἐστιάζει τὸ 2013, τὸ Μουσεῖο τοῦ Κλίβελαντ. Ἡ ἒκθεση θὰ διαρκέσῃ ἀπὸ τὶς 30 Σεπτεμβρίου 2013, ἒως καὶ τὶς 5 Ἰανουαρίου τοῦ 2014, ὃπως διαβάζουμε στὴν ἀνοιχτὴ πρόσκληση τῆς ἱστοσελίδος του. clevelandart.org/events/exhibitions/focus-apollo

Βεργίνας …μαϊμουδιές!!!

Βεργίνα καὶ Σκόπια

Χαρὰ σὲ σᾶς ποὺ πήγατε καὶ εἴδατε τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ στὴν Βεργίνα! Τὰ λεφτά σας πίσω πρέπει νὰ ζητήσετε! Κατέληξα τελικά, ὅτι ἡ ἀπάτη  στὴν Βεργίνα εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ αὐτὴν τῶν Σκοπίων! Συνέχεια

Ἡ σφαίρα, ὁ δίσκος καὶ ἄλλα τινά…

Σχεδὸν ὅλες οἱ διακόσιες (200), περίπου, πέτρες ποὺ εὑρέθησαν, εἶναι φτιαγμένες ἀπὸ σκληρὸ γρανίτη ἀπὸ τὸ βουνὸ Talamanca ποὺ εὑρίσκετε πενῆντα (50) μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὴν τοποθεσία ἀνευρέσεώς τους!!! Συνέχεια

Λεπτομέρειες ποὺ ἀκυρώνουν «ἱστορικὰ θέσφατα»

Ἐρωτήματα γιὰ «εἰδικοὺς»

Θά μποροῦσαν ἄραγε οἱ 51 (3 Χ 17 = 51) ἀκτίνες, στὴν περιφέρεια τοῦ σχήματος στὸ νόμισμα, νὰ συνδυασθοῦν μέ τόν μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων; Πῶς θά μποροῦσε αὐτός ὁ ἀριθμός νά προσφέρῃ πλοήγηση στά καράβια;
Συνέχεια

Ἱστορικὲς ἀθλιότητες καὶ ἀνακρίβειες στὴν Βεργίνα

Ὁ πολιτισμὸς Λοῦνα-Πᾶρκ

Μπορεῖ ὁ θώραξ τοῦ βασιλέως στὸν τάφο τῆς ΒΕΡΓΙΝΑΣ νὰ μὴν γράφῃ ὄνομα, ὅμως ὅλοι ἤξεραν τότε, διὰ τῶν συμβόλων, σὲ ποιὸν ἀνήκει! Στὰ ἴδια σύμβολα στὰ νομίσματα τοῦ βασιλέως, τὸ ὄνομα μετὰ τῆς ἰδιότητος, ὑπάρχει! ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ! Ὁ λέων κατὰ πρόσωπο ποὺ ἦταν ἡ σφραγὶς τοῦ βασιλέως, ὑπάρχει ἀρκετὲς φορὲς στὸν θώρακα. Ἡ προστάτις ΑΘΗΝΑ μὲ δόρυ καὶ ἀσπίδα, στὰ πλευρὰ τοῦ θώρακος, ὅπως καὶ ἡ ΝΙΚΗ στὴν ἀσπίδα του! Παράστασις μοναδικὴ ἡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ποὺ μόνον ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶχε στὰ νομίσματά του, ὅπως βέβαια καὶ ὁ λέωνς κατὰ πρόσωπο!
Συνέχεια

Ψέμμα, ἀπάτη καὶ θράσος γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου

Τὸ θράσος τῶν προδοτῶν

Βλέπετε τό ἄσπρο κομματάκι κάτω δεξιά;

Τὸ μνημεῖο θὰ γίνη ἐπισκέψιμο σὲ ἐκεῖνο τὸ κομματάκι του! Τὸν ῥόλο τοῦ βλάκα, θὰ τὸν παίξουμε ὅλοι μαζὺ φίλοι μου, ἂν ἔτσι γίνῃ! Τὸ τεράστιο ὑπόλοιπο μνημεῖο, θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅμως καὶ γιὰ νὰ μετρᾷ τὸν τρόμο τῶν, γιὰ λίγο ἀκόμη, πλανηταρχῶν σήμερα! Φοβισμένα ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀφήνουν τοὺς «Ἕλληνες» ἐκπροσώπους τους νὰ ἐξευτελίζονται ἐμπρός του!
Συνέχεια