Ἱστορικές ἀλλοιώσεις λόγῳ βλακείας ἤ λόγῳ (συνειδητῆς) …συνεργείας;

Ἀνύπαρκτος νομισματικὴ ἐπιστήμη

Ἐὰν ἡ ἐξέλιξις τῆς ἰατρικῆς σταματοῦσε τὸ 1930 καὶ ἐμφανίζετο κάποιος τὸ 2017 ἐνήμερος ὅλων τῶν ἐξελίξεων ποὺ δὲν ἔγιναν, τότε αὐτὸς στὰ περὶ ἰατρικῆς, θὰ ἦταν ἀκαταλαβίστικος. Βέβαια ἡ ἐξέλιξις τῆς ἰατρικῆς οὐδέποτε σταμάτησε, σταμάτησε ὅμως αὐτὴ τῆς νομισματικῆς. Οἱ κατὰ κανόνα λάθος πληροφορίες, ἔρχονται σὲ ἐμᾶς σήμερα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’30 καὶ παλαιώτερα. Συνέχεια

Ἱερὰ Ἀμφίπολις τῶν Τημενιδῶν…

Οἱ ἐπιφανεῖς νεκροὶ τοῦ Καστᾶ

Πέραν ἀπὸ τὰ νομίσματα ἐποχῆς ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ταφὴ τοῦ Φιλίππου στὸν «Καστὰ» τῆς Ἀμφιπόλεως, ὑπάρχουν καὶ κάποια ποὺ ἐκόπησαν στὰ πλαίσια τῆς λατρείας ποὺ ἀπελάμβαναν, Ὀλυμπιὰς καὶ Ἀλέξανδρος στοὺς αἰῶνες ποὺ ἐπηκολούθησαν.

Συνέχεια

Χάλκινος Ποσειδών

Χάλκινο ἀγαλμάτιο τοῦ Ποσειδῶνος (480 π.Χ.).

Συνέχεια

Θαῦμα ἰδέσθαι!!

Τί ἡμῖν τὰ χρήματα ἀεὶ δείκνυτε ὦ Εὐρωπαῖοι; Εἰ μὲν τις ὑμῶν χρημάτων δεῖται παρ’ ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, πένητες ἐσμὲν καὶ οὐ δυνάμεθα διδόναι αὐτῷ, εἰ δὲ φιλοσοφίας, πολιτισμοῦ, τέχνης, πλουτοῦμεν μάλιστα ἀπάντων τῶν ἄλλων. Ἔστι δὲ ἡμῖν οὐ δεινὸν τὸ μὴ ἔχειν χρήματα οὕτως ὡς δεινὸν ἐστιν τὸ μὴ ἔχειν εὐκλεεῖς προγόνους ὥσπερ οἱ ἡμῶν!!!. Τὶς ἄραγε τῶν νῦν πλουσίων δύναιτο ἄν ἔχειν τοσούτους τε καὶ τοιούτους ἐνδόξους προγόνους; Δόξα γὰρ χρημάτων οὐκ ὠνητὴ!!!
Συνέχεια

Βασιλικὸ κυνήγι στοὺς οὐρανοὺς

Είναι σίγουρο, ότι αυτό που ζωγράφισε ο καλλιτέχνης, ήταν κατά παραγγελία του νεκρού. Δεν θα είμαι ακριβής στην περιγραφή, γιατί δεν θέλω να προδώσω την ταυτότητα του ενοίκου, όπως αρέσκεται να ονομάζει τον ενταφιασμένο η αρχαιολογία. Πρόκειται για κυνήγι του παρελθόντος, όπου συμμετείχαν Φίλιππος, Αλέξανδρος και άλλοι. Πριν ακόμα ανοιχθεί ο τάφος, η εικόνα θα έπρεπε να προϊδεάσει για τον ένοικο. Απλά αργότερα, είκοσι άλλα πράγματα στο εσωτερικό, θα επιβεβαίωναν την αρχική ιδέα. Αυτό θα συνέβαινε βέβαια, αν αυτοί ήταν επιστήμονες στην ουσία. Συνέχεια

Θρόνος τάφου

Ο ΤΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΡΟΝΟ

Πρότεινε λέει ως ένοικο του τάφου ο Μανώλης Ανδρόνικος, την μητέρα του Φιλίππου Β΄ Ευρυδίκη!!! Ήταν το 1987 και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της συνέχειας του παραμυθιού που κτιζόταν στην Βεργίνα. Αποδείξεις φυσικά όταν μιλούν τα «ιερά τέρατα» της αρχαιολογίας, δεν χρειάζονται. Συνέχεια