Διότι ἡ παράδοσις Ὀτσαλὰν ἦταν καὶ παραμένει προδοσία

Σὰν σήμερα…

Ἡ ἱστορία ἔγραψε μὲ μελανὰ χρώματα τὴν αἰσχρὴ προδοσία ποὺ διεπράχθη ἀπὸ τὸν «μεγάλο τραγουδιστή», κατὰ κόσμον Θεόδωρο Πάγκαλο ἢ σκατοκουβὰ ἢ μπουχέσα.

Τὸ ἡμερολόγιο ἔδειχνε 15 Φεβρουαρίου 1999, ὅταν ὁ Πάγκαλος, σὲ συνεργασία μὲ τὴν CIA παρέδωσε τὸν ἡγέτη τοῦ PKK, Ἀμνπτουλὰχ Ὀτσαλάν. Συνέχεια

Ὑπερασπιστὴς ἐθνικῶν ὑποθέσεων κατὰ …βάθος!!!

Σημίτης, ἄλλως Τάπερμαν, ἄλλως σαῦρα τοῦ Κολωνακίου,
τὴν ἐποχὴ ποὺ ….ἐκούρδιζε πιάνα γιὰ νὰ ζήσῃ.

Συνέχεια

Φίλοι Κοῦρδοι κι ἄλλες …παραμυθολογίες!!!

Πρὶν σᾶς καταθέσω τὶς σκέψεις μου νὰ ξεκαθαρίσω πὼς σέβομαι κάθε λαό, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ δικαίωμά του στὴν ἐλευθερία καὶ ἀγανακτῶ μὲ κάθε σαπρόφυτο τοῦ πλανήτου, ποὺ ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τῶν λαῶν.
Σέβομαι κάθε ἀγώνα τοῦ κάθε λαοῦ, γνωστὸν ἢ ἄγνωστον, καθαρὸ ἢ προδομένο.
Σέβομαι καὶ τοὺς Κούρδους γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες τους, ἀλλὰ παραλλήλως προβληματίζομαι σοβαρά, ἐφ΄ ὅσον ὁ ῥόλος τῶν ἡγετῶν τους (ἐπισήμως) παραμένει διαρκῶς σύμφωνος μὲ τὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, κρατώντας τοὺς Κούρδους στὶς οὐρὲς τῶν ἑκάστοτε ἀποκεφαλιστῶν καὶ ὑπανθρώπων.. Συνέχεια

Τὸ παρασκήνιον (;;;) μίας βρώμικης ὑποθέσεως…

Τὸ παρασκήνιον (;;;) μίας βρώμικης ὑποθέσεως...2 Σὰν χώρα ἔχουμε ἐξευτελισθεῖ πολλάκις ἀπὸ τὰ ἄθλια κουδουνισμένα ποὺ (φέρονται νά) μᾶς «κυβερνοῦν».
Στὴν πραγματικότητα εὐτελιζόμεθα συχνότατα,  ἔως καὶ καθημερινῶς πλέον, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πραγματικοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ μὲ μαριονέτες τραπεζιτῶν, ποὺ καλοεκπαιδεύονται  σὲ ξένα κέντρα γιὰ νὰ μᾶς …«διοικήσουν» μὲ ἐπιτυχία.
Κι ἔτσι, ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιμετωπίσαμε, μὲ «ἐντολὴ σημίτου» ἦταν ἡ παράδοσις Ὀτσαλάν.
Αὐτὲς ἦσαν τότε οἱ ἐντολές… Αὐτὲς καὶ μόνον… Συνέχεια

Ὄχι ἄλλη «Ὑπόθεσις Ὀτσαλάν»

Προσοχὴ μεγάλη χρειάζεται μὲ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσι τῶν Τούρκων φυγάδων στρατιωτικῶν στὴν Ἀλεξανδρούπολη.
Πρόκειται γιὰ «παγίδα», ἐκούσια ἢ ἀκούσια, στὴν ὁποίαν κάποιοι, ἀναπόφευκτα θὰ πέσουν καὶ θὰ καταστραφοῦν.

Ὄχι ἄλλη «Ὑπόθεσις Ὀτσαλάν»1

Μακάρι νὰ μὴν εἶναι οἱ δικοί μας ὑγιεῖς ἀρχὲς καὶ θεσμοί.
Μακάρι νὰ σταθοῦν ἐπάξιοι τῶν περιστάσεως καὶ νὰ ἀρνηθοῦν νὰ παίξουν τὰ παιχνίδια τοῦ σουλτάνου. Συνέχεια

Ὁ πρόεδρος τῆς….«δημοκρατίας»….!!

Τι άκουσα τις τελευταίες ημέρες;

Συνέχεια