Ἱστορικὴ ἀναγκαιότης εἶναι ἡ ἀλήθεια (ἐφ’ ὅσον ἀπέθανε ὁ ἀντικομμουνισμὸς)

Μὲ ἀφορμὴ τὴν σημερινὴ 79η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν σφαγὴ τοῦ Μελιγαλᾶ, δύο-τρεῖς σκέψεις.
Συνέχεια

Γιὰ ἕναν …ἀχόρταγο πρύτανι γελοιοποίησαν ἀπολύτως τὴν δικαιοσύνη

Ὁ κεχαριτωμένος Πρύτανις, στὸν ὁποῖον ὁ Πάκης ἐξησφάλισε ἰσόβια χάρη καὶ διατροφὴ στὸ Πρυτανεῖο μὲ τὰ λάφυρα, εἶχε ξαφρίση ὀκτὼ (8) ἑκατομμύρια εὐρῶ, μέσῳ (ἐρευνητικῶν) προγραμμάτων στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Συνέχεια

Λεηλατοῦν ἀτιμώρητα κι ἐλεύθερα στὴν Σάμο οἱ …«ἐπενδυτές»!!!

Καθημερινὸ πλιάτσικο στὸ Βαθύ της Σάμου.

Ἔχει ξεφύγει πλέον ἡ κατάστασις. Μπαίνουν σὲ σπίτια, σχολεῖα καὶ δημοτικὰ κτίρια. Κλέβουν ἀπὸ τέντες σὲ μαγαζιὰ μέχρι δημόσιο ὑλικὸ ἀπὸ πλατεῖες. Κόβουν δένδρα καὶ βάζουν φωτιές. Συνέχεια

Νάυλον ντουντοῦκες, ψόφιες ἰδεολογίες

Φθάσαμε αἰσίως πρὸ τῆς τελικῆς εὐθείας τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καὶ ἐναγωνίως παρακολουθοῦμε τὶς μεταγραφὲς τῆς τελευταίας στιγμῆς. Ἀκόμα καὶ τώρα, «πολιτικοὶ» κάθε ἀποχρώσεως ἀλλάζουν χωρὶς δευτέρα (πιθανότητα) σκέψεως «στρατόπεδο», παραμένοντας πιστοὶ σὲ τρεῖς ἀποχρώσεις: Συνέχεια

Λύτρα Ὑποθέσεως Παναγοπούλου, ποὺ ἀκόμη κάνουν …βόλτες!!!

Ὑπόθεσις Παναγοπούλου: τὰ λύτρα ἀκόμη κάνουν βόλτα…

Ἦταν 12 Ἰανουαρίου τοῦ 2009, ὅταν ἀπήχθη ὁ ἐφοπλιστὴς Περικλῆς Παναγόπουλος ἀπὸ τρεῖς μαυροντυμένους κουκουλοφόρους. Ὁ ἐφοπλιστής, μετέβαινε ἀπὸ τὸ σπίτι του στὸ Καβούρι πρὸς τὰ γραφεῖα τῆς ναυτιλιακῆς του ἑταιρείας στὴν Βούλα, ὅταν ἕνα μαῦρο βᾶν τοῦ ἔκλεισε τὸ δρόμο καὶ τρεῖς ἄνδρες τὸν ἀπήγαγαν μὲ τὴν ἀπειλὴ ὅπλων. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο καὶ μετά, ἐπηκολούθησαν σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν σύζυγό του καὶ τελικῶς ἀπεφασίσθη νὰ δοθοῦν 30.000.000€ ὡς λύτρα. Ἀφοῦ τὰ χρήματα ἐδόθησαν, ὁ ἐφοπλιστὴς ἀπηλευθερώθη στὶς 20 Ἰανουαρίου 2009, λίγο μετὰ τὶς 01:00 στὸ Χαϊδάρι, ὅπου καὶ τὸν παρέλαβε περιπολικό. Συνέχεια

Ζέχνεις οὖρα καὶ σκατὰ

«Μάννα μὲ μαχαίρωσαν»!

Εἶδε τὸν Χάρο μὲ τὰ μάτια του ὅταν τὸν μαχαίρωσαν ληστὲς στὸ Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ «εὐαίσθητοι» νά κάνουν μίαν διαμαρτυρία γιὰ ἕνα νέο παιδί, ποῦ δὲν ἐμπούκαρε σέ περιουσία ἄλλου; Συνέχεια