Γιὰ ἕναν …ἀχόρταγο πρύτανι γελοιοποίησαν ἀπολύτως τὴν δικαιοσύνη

Ὁ κεχαριτωμένος Πρύτανις, στὸν ὁποῖον ὁ Πάκης ἐξησφάλισε ἰσόβια χάρη καὶ διατροφὴ στὸ Πρυτανεῖο μὲ τὰ λάφυρα, εἶχε ξαφρίση ὀκτὼ (8) ἑκατομμύρια εὐρῶ, μέσῳ (ἐρευνητικῶν) προγραμμάτων στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990.

πηγὴ 

Ἐπειδὴ μὲ τὰ εὐρώπουλα «χάνουμε τὴν μπάλα», ὑπολογίσατε τὴν ἁρπακτὴ γύρω στὰ 2.7 δισεκατομμύρια δραχμές.
Γιὰ τὴν σύγκριση, τὴν ἰδίαν ἐποχή, ἕνα νεόδμητο διαμέρισμα στὸ Χαλάνδρι ἐκόστιζε 20-25 ἑκατομμύρια δραχμές.

Ὁ Πρύτανις (ἐφ’ ὅσον τοῦ ἐχαρίσθη τὸ ὑπόλοιπον τῆς ποινῆς, βάσει τῆς ὁποίας κατεδικάσθη σὲ 14ἐτῆ φυλάκισι), εἶναι πλέον ἐλεύθερος, μᾶς βγάζει γλώσσα καὶ μαγκιά του.
Ἂς προσέχαμε.
Αὐτὸς ποὺ τὸν ἔβγαλε θέλει «ἀνασκολοπισμὸ» σὲ δημοσία θέα, καθὼς ἐπίσης καὶ αὐτοὶ πού, πιθανόν, θὰ στηρίξουν ἀνανέωση τῆς θητείας του.
Ἐπίσης ἂς προσέχαμε… 

Γ.Λ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply