Ὥρα γιὰ νέες …«ἐπενδύσεις»!!!

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου, στὶς 15:00 (3:000 τὸ μεσημέρι) στὴν Μυτιλήνη, κάποιοι νεαροὶ (λαθρο)μετανάστες προσπαθοῦσαν νὰ εἰέλουν στὸ παλαιὸ ἀρχοντικὸ ποὺ εἶναι στὴν Ἐλευθερίου Βενιζέλου, δίπλα στὸ ΚΕΠ (ἀπὸ τὴν πίσω μεριά, στὸν χῶρο σταθμεύσεως).
Ἦσαν ἀνεβασμένοι στὰ κάγκελα καὶ μόλις εἶδαν τὸ ἄτομο ποὺ ἔβγαλε τὴν φωτογραφία, κατέβηκαν.

Αὐτὸς μὲ τὸ κίτρινο κάτι τοὺς εἶπε… Ἴσως εἶναι καὶ αὐτὸς ποὺ ἔδιδε τὶς ἐντολές… Σίγουρα πιὸ μεγάλος σὲ ἡλικία.

Τὸ ἀρχοντικὸ ἐστέγαζε παλαιότερα τὰ γραφεῖα τῆς Πρωτοβαθμίου, ἀλλὰ τώρα εἶναι πρὸς πώληση.

Ἑτοιμαζόμεθα (μᾶλλον!!!) γιὰ νέες… ἐπενδύσεις!!

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply