Δὲν θὰ μᾶς …«σώσῃ» (κατὰ πῶς φαίνεται!!!) ὅμως ὁ Χάφταρ!!!

Παρὰ τοὺς πανηγυρισμοὺς τῶν, μονίμως, πανηγυριζότων Ἑλλήνων γιὰ ξένες βοήθειες, φαίνεται ὅτι ἡ πολυαναμενομένη γρήγορη νίκη τοῦ στρατάρχου (μας) Χαφταρ δὲν εἶναι οὔτε ἐπικείμενος οὔτε ἄμεσος.
Μὲ 1000 στρατιῶτες διαφόρων ἐθνικοτήτων ἐπιχειρεῖ ὁ νέος αὐτὸς Κολοκοτρώνης ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολη.
Χιλίους θὰ μάζευα κι ἐγὼ εὔκολα ἀπὸ τοὺς φίλους μου ἐδῶ γύρω…

Μὲ εὐρέως πλέον θεωρουμένη βεβαία τὴν ἀνάμιξη τῆς Τουρκίας στὰ τῆς Λιβύης, τὸ θέμα πάει παρὰ πίσω.

Χαίρομαι γιά αὐτό;
Οὔτε χαίρομαι, οὔτε λυπᾶμαι γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι σὲ σχετικὰ νεαρὰ ἡλικία συνειδητοποίησα ὅτι στὴν παγκόσμιο πολιτικὴ τὰ πράγματα εἶναι λίγο πιὸ πολύπλοκα καὶ τελικῶς ἐπικρατεῖ ὁ ἀποφασισμένος καὶ ὑγιής.

Στὴν ἀντιπαράθεση λοιπὸν σήμερα, ὁ ἀποφασισμένος καὶ (κυρίως) ὁ ὑγιὴς εἶναι ἡ Τουρκία κι ὁ Ἐρντοὰν καὶ ὄχι ἡ Ἑλλὰς καὶ τὸ σάπιο σύστημα τῶν Ῥηγάδων τοῦ ΚΚΕ-ἐς ποὺ μᾶς διοικεῖ ἀπὸ τὸ 1996 τοὐλάχιστον.

Ἀφοῦ γιὰ δέκα ἡμέρες λοιπὸν δέρναμε διπλωματικῶς τὸν Ἐρντοαν καὶ πανηγυρίζαμε γιὰ τὶς ἐπιτυχίες μας, ὁ «σουλτάνος» ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἐγχώριοί του μετώπου τῆς λογικῆς, ἐδέχθη πρόσκληση ἀπὸ τὴν Λιβύη γιὰ νὰ τοὺς «βοηθήσῃ» ἐνάντια στὸν «συμμορίτη» ἀρνητὴ τοῦ διεθνοῦς δικαίου Χάφταρ, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ ἀνατρέψῃ τὴν νομίμως ἀνεγνωρισμένη κυβέρνηση τῆς Λιβύης.

Ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνεγκέφαλες πανηγύριζαν ἐπίσης πρὶν λίγες ἡμέρες τὴν «ψῆφο ἐμπιστοσύνης» ποὺ ἔλαβε ἡ κυβέρνησις τῶν ἀριστοκουλικῶν, ἡ ὁποία ἐπάγωσε γιὰ τὸ 2020 τὸν προϋπολογισμὸ στὶς ἔνοπλες δυνάμεις, χαρίζοντας ἐπιδόματα σὲ Ῥομᾶ καὶ νέους «συμπατριῶτες» μας ἀφικνουμένους χωρὶς τὴν συναίνεσή μας.

Οὐδέποτε (γιὰ μένα) τὰ πολύπλοκα πράγματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἦσαν πιὸ καθαρὰ καὶ προβλέψιμα.
Γιὰ ὅσους ἔχουν ἀκόμη ἐπιφυλάξεις ἔχουν γραφῆ χιλιάδες βιβλία γιὰ αὐτὴν τὴν πολιτικὴ τοῦ ἄπηζμεντ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Ὅσοι πάλι βαριοῦνται τὸ διάβασμα, νὰ παρακολουθήσουν βιντεάκια στὸ YouTube τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Νεοκλέους Σαῤῥῆ, ποὺ ἀπεβίωσε τὸ 2011.

Ἐὰν πάλι θέλετε νὰ διατηρεῖτε τὶς ψευδαισθήσεις σας, στὸ YouTube ὁμοίως μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὶς συνεντεύξεις τοῦ Πορτοσάλτε μὲ τὸν φιλόσοφο Ῥᾶμφο, ὅπου θὰ κατανοήσετε ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀδιάφορα ἀφοῦ δὲν περάσαμε διαφωτιζμό.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply