Ἱερᾶς Ἐλευσίνος πρῶτες ἀνασκαφές.

Χρόνια πολλὰ… στοὺς «ἐργάτες» τῆς Γαίας…
Στὸν Γεωργὸ (ἄρωσις-σπορά) καὶ στὴν Γεωργία (βλάστησις, καρποφορία-συγκομιδή)…

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἑορτῆς των, θέτω τὴν κατωτέρω δημοσίευση, ἔτσι, γιὰ τὴν ἱστορία. Συνέχεια

Φαβελοποίησις Ἱερᾶς Ἐλευσίνος μέσα ἀπὸ τὴν «πολιτιστικὴ πρωτεύουσα»!!!

«Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας» συνέγραψε ἔργο ὁ Πλούταρχος ψέγοντάς τον ὡς φιλοβάρβαρο καὶ στηλιτεύοντας ὅσα ψευδῆ στοιχεῖα μᾶς ἀνέγραψε στὸ ἔργο του «Ἱστορίαι», ἀλλὰ καὶ ὅσα σπουδαῖα ἀποσιώπησε. «Δέχεται δὲ διήγησις ἱστορικὴ κακοήθεια, ἄν χρήμασι φάσκῃ μὴ δι’ ἀρετῆς κατειργᾶσθαι τὴν πρᾶξιν… τὰ μὲν χρηστὰ μὴ γρᾶψαι τὰ δ’ αἰσχρὰ μὴ παραλιπεῖν».
Συνέχεια

Χρόνια τουρκοκρατουμένης Ἐλευσίνος

Τότε… στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καὶ ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ χώρου τοῦ στρατοπέδου τοῦ Καραϊσκάκη (ὅπου σήμερα εἶναι τὸ μέγαρο τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς)….

Βλέπουμε ἀπὸ ἀριστερὰ (πίσω  ἀπὸ τὸ δένδρο), ἀμυδρὰ στὸ βάθος, τὸν πῦργο τοῦ πασσᾶ-ἀγᾶ καὶ τὸν τότε οἰκισμὸ τῆς Λεψίνας. Συνέχεια

Ἡ ἔκρηξις τοῦ «Λέοντος» στὴν Ἀκτὴ Ξαβερίου

Το κατεστραμμένο «ΛΕΩΝ» δίπλα στο ναυαγοσωστικό «ΤΕΝΕΔΟΣ». Το δεύτερο αμέσως μετά την εκκένωση του πρώτου από πυρομαχικά και καύσιμα θα το ρυμουλκήσει σε Δεξαμενή

Του Στέφανου Μίλεση

Ήταν Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου του 1921 και ο Πειραιάς ετοιμαζόταν για τον ερχομό των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Την 10.45΄ ώρα το πρωί μια μεγάλη έκρηξη, συνοδευομένη από δόνηση, συγκλονίζει όλον τον λιμένα αλλά και την πόλη του Πειραιώς. Έξαλλος ο κόσμος του Πειραιώς ξεχύνεται στους δρόμους. Πρωτοφανής πανικός. Κανένας δεν αντελήφθη την πραγματικότητα. Μερικοί έλεγαν ότι επρόκειτο περί κεραυνού, άλλοι περί δοκιμαστικών βολών πλοίων ή του πυροβολικού. Όμως ο κρότος αυτός είχε φθάσει μέχρι την Κηφισιά. Η πραγματικότητα έφθασε να εξαπλώνεται με ρυθμό απίστευτο από στόμα σε στόμα μέσα στις γειτονιές του Πειραιώς. 

Έκρηξη στον  «Λέοντα», έκρηξη στον «Λέοντα». Συνέχεια

Στήν Ἐλευσίνα κάποιοι διαθέτουν οἰκοδομική ἐπενδυτική ἀντίληψιν;

Ἐλευσίνα.

Οἱ ἐργολάβοι οἰκοδομῶν δὲν φημίζονται γιὰ τὴν βλακεία τους.
Τὰ τελευταία 10 χρόνια ἡ οἰκοδομὴ εἶναι νεκρὴ καὶ χρῆμα δὲν ἐπενδύεται! Ἀπὸ οἱονδήποτε!!!Στήν Ἐλευσίνα κάποιοι διαθέτουν οἰκοδομική ἐπενδυτική ἀντίληψιν;2 Συνέχεια

Ἡ ἀγέλαστος πέτρα…

Ἡ ἀγέλαστος πέτρα εἶναι βράχος στὴν Ἐλευσίνα.
Ὁ τόπος αὐτὸς θεωρεῖτο ἱερὸς διότι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ἡ Δήμητρα κάθησε ἐδῶ γιὰ νὰ ξαποστάσῃ καὶ νὰ μοιρολογήσῃ τὴν Κόρη της Περσεφόνη ποὺ τὴν ἅρπαξε ὁ Πλούτων.

Ὁ Ὄττο Ῥούμπενζον ὑπεστήριζε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ «ἀγέλαστος πέτρα» ἀποτελεῖτο ἀπὸ σειρὰ τριῶν βράχων ποὺ ἔδειχναν τὴν εἴσοδο μιᾶς σπηλιᾶς ποὺ θεωρεῖτο ὅτι ἤταν μία ἀπὸ τὶς εἰσόδους γιὰ τὸν κάτω κόσμο. Οἱ τρεῖς βράχοι συνοδεύοντο καὶ ἀπὸ τρεῖς πηγὲς νερού, τὶς Ἀνθιῶν, Πανθίων καὶ Καλλίχρονον. Συνέχεια