Ἡ ἀγέλαστος πέτρα…

Ἡ ἀγέλαστος πέτρα... (2)Ἡ ἀγέλαστος πέτρα εἶναι βράχος στὴν Ἐλευσίνα.
Ὁ τόπος αὐτὸς θεωρεῖτο ἱερὸς διότι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ἡ Δήμητρα κάθησε ἐδῶ γιὰ νὰ ξαποστάσῃ καὶ νὰ μοιρολογήσῃ τὴν Κόρη της Περσεφόνη ποὺ τὴν ἅρπαξε ὁ Πλούτων.

Ὁ Ὄττο Ῥούμπενζον ὑπεστήριζε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ «ἀγέλαστος πέτρα» ἀποτελεῖτο ἀπὸ σειρὰ τριῶν βράχων ποὺ ἔδειχναν τὴν εἴσοδο μιᾶς σπηλιᾶς ποὺ θεωρεῖτο ὅτι ἤταν μία ἀπὸ τὶς εἰσόδους γιὰ τὸν κάτω κόσμο. Οἱ τρεῖς βράχοι συνοδεύοντο καὶ ἀπὸ τρεῖς πηγὲς νερού, τὶς Ἀνθιῶν, Πανθίων καὶ Καλλίχρονον.

Ἔτυχε αὐτὴ τὴν ἡμέρα ποὺ ξημερώνει νὰ δῷ ξανὰ τὸ θρυλικὸ ντοκιμαντὲρ τοῦ Φιλίππου Κουτσαφτῆ «Ἡ Ἀγέλαστος Πέτρα» γιὰ τὸν χαμὸ τῆς Ἐλευσῖνος.
Ὁ χαμός, ἡ ἀνάμνησις, ἡ βουβὴ θλίψις...

Ἀλέξανδρος

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply