Φαβελοποίησις Ἱερᾶς Ἐλευσίνος μέσα ἀπὸ τὴν «πολιτιστικὴ πρωτεύουσα»!!!

«Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας» συνέγραψε ἔργο ὁ Πλούταρχος ψέγοντάς τον ὡς φιλοβάρβαρο καὶ στηλιτεύοντας ὅσα ψευδῆ στοιχεῖα μᾶς ἀνέγραψε στὸ ἔργο του «Ἱστορίαι», ἀλλὰ καὶ ὅσα σπουδαῖα ἀποσιώπησε. «Δέχεται δὲ διήγησις ἱστορικὴ κακοήθεια, ἄν χρήμασι φάσκῃ μὴ δι’ ἀρετῆς κατειργᾶσθαι τὴν πρᾶξιν… τὰ μὲν χρηστὰ μὴ γρᾶψαι τὰ δ’ αἰσχρὰ μὴ παραλιπεῖν».

Γιὰ κακοήθεια καταγγέλλουμε τοὺς ἁρμοδίους τοῦ Φακέλλου «ELEUSIS 21» καὶ γιὰ διαστροφὴ τῆς ἐνδόξου Ἱστορίας μας, γιὰ ψευδεῖς ἱστορικὲς ἀναφορές, γιὰ σκόπιμες ἀποσιωπήσεις σπουδαίων στοιχείων, γιὰ μισοπάτριδες καὶ φιλοβαρβάρους…

Προσήκειν ἡμὶν ἀμυνομένους ὑπὲρ τῶν προγόνων ἇμα καὶ τῆς ἀληθείας.

Πλούταρχος ἐναντίον Ἡροδότου

«Ὁ δὲ Ἡρόδοτος ἐπιμένων Πέρσας παισὶ μίσγεσθαι παρ’ Ἑλλήνων μαθόντες, Ἕλληνας μαθεῖν παρ’ Αἰγυπτίων πομπὰς καὶ πανηγύρεις. Μυστήρια καὶ τὰς περὶ Δήμητρα τελετὰς ἐξ Αἰγύπτου κομισθεῖναι. Ταῖς Αἰγυπτίων ἀλαζονείαις καὶ μυθολογίαις τὰ σεμνότατα καὶ ἁγνότατα τῶν Ἑλληνικῶν Ἱερῶν ἀνατρέπων. Καὶ Ἡρακλεῖς Αἰγυπτίους καὶ Φοίνικας ἀποφαίνειν εἰς βαρβάρους ἀποξενῶσαι τῆς Ἑλλάδος. Καὶ μὴν τῶν ἑπτὰ σοφῶν τὸν Θάλητα Φοίνικα τῷ γένει τὸ ἀνέκαθεν ἀποφαίνεται βάρβαρον».

Ὁμοίως καὶ οἱ νῦν κακοήθεις τοῦ Ἡροδότου ἀπόγονοι (φεῦ) ἐν Ἐλευσῖνι θέλουν τὴν:

«…ΕΥΡΩΠΗ κόρη του Φοίνικα, βασιλιά της αρχαίας Φοινίκης… Η γενεαλογία της μυθικής Ευρώπης συνδέει άρρηκτα την ήπειρό μας με τις εκρηκτικές περιοχές του σημερινού μουσουλμανικού κόσμου και την προσφυγική κρίση… Μοιάζουν με μακρινούς συγγενείς…

(οἱ «πρόσφυγες» ἐξ Ἀσίας)

…που μετανάστευσαν ή που μένουν στην χώρα απ’ όπου εμείς μεταναστεύσαμε χρόνια πριν… (!!!)

…Με το πρότζεκτ RefuGe (προϋπολογισμός 200.000 ευρώ) σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε στην Ελευσίνα ένα πρότυπο εργασίας για την ένταξη των προσφύγων»…!!!

Ἄχ… ἱστορία…
Ἐπὶ Παπαγγελῆ-Σκιάνη-Καμπάνη-Βασιλείου-Διαπούλη-Τσουκαλᾶ γὰρ τέθνηκας…!!!

«…Πρότζεκτ Ιστορία και Ιστορίες (ποῦ εἶσαι Λιὰκε καὶ Ῥεπούση!): Έλληνες μαθητές της προσφυγικής γειτονιάς των Μικρασιατών στην Ελευσίνα και Τούρκοι μαθητές της ελληνικής συνοικίας της Σμύρνης μαθαίνουν το κοινό τους παρελθόν

Προϋπολογισμὸς 70.000 εὐρῶ!!!!!

Ἄχ… ἱστορία…
Ἐπὶ Παπαγγελῆ-Σκιάνη-Καμπάνη-Βασιλείου-Διαπούλη-Τσουκαλᾶ γὰρ τέθνηκας…!!!

Τώρα κρατηθῆτε γερά! Πᾶρτε καὶ ὑπογλώσσια…
Ἡ πομπὴ τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ (προϋπολογισμὸς 500.000 εὐρῶ):

«Η πομπή των μυστών έφθανε στην Ελευσίνα διασχίζοντας τον κεντρικό εμπορικό (!) δρόμο της εποχής την Ιερά Οδό… Αυτή την φορά η πομπή δε θα αποτελείται από προσκυνητές αλλά από δημιουργούς της «Mετάβασης στην EUphoria», καλλιτέχνες, ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς, οργανώσεις που ασχολούνται με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων… μια πομπή που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ και μιας πορείας ειρήνης… στην πομπή θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες δρόμου, κουκλοπαίχτες, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, παιδιά, πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες, LGTB…»

Δδηλαδὴ θὰ ἔχουμε Λεσβίες-Ὁμοφυλοφίλους-Τρανσέξουαλ καὶ Ἀμφιφυλοφίλους…
…ἀμαυρώνοντας ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο καὶ ἄξιο προβολῆς γιὰ τὴν Ἐλευσίνα, τὴν Ἱερὰ Ὁδὸ τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων..!!!

Ὤ ξεῖν, ἐνθάδε κεῖται τάφος ὅν δῖα πᾶσα Ἑλλὰς τὰ σεμνὰ τῆς Κόρης μυστήρια οἶδεν. «Οὕτως ὠφέλιμα γίνεται τὰ μυστήρια, ὅτι ἐπὶ Παιδείᾳ καὶ ἐπανορθώσει τοῦ Βίου κατεστάθη πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν παλαιῶν».  (Ἐπίκτητος).

Κηρύσσομεν ἀνένδοτον ἀγῶνα ὑπὲρ Ἱερᾶς Ἐλευσίνος!!! 

Στάμου Ἀναστάσιος

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply