Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!88Εἴπαμε νὰ τὸ ἐξετάσουμε καὶ πάλι, ὅσο μποροῦμε πιὸ λεπτομερῶς, τὸ θέμα.
Ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις μᾶς …στόλισε καταλλήλως, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς πράκτορες καὶ  τοὺς ἀνθέλληνες ποὺ κατέλαβαν  θέσεις ἐξουσίας, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν νομο-μαγειρευτικῶς. Εἴδαμε τασίες καὶ soro-τασίες… Εἴδαμε βαρουφάκηδες καὶ μπαρουφάκηδες… Εἴδαμε γενικῶς ὅλο τὸ London School of Economics νὰ παρελαύνῃ ἀπὸ θέσεις ἐξουσίας, παραδίδοντας ὅλους τοὺς  Ἕλληνες στὰ νύχια τῶν Rothschild, πρὸς μεγάλην ἀνακούφισιν τῶν τοκογλύφων.
Ἡ «δευτέρα φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις ἔφθασε γιὰ νὰ μᾶς ἐπισημοποιήσῃ τὰ νομο-μαγειράματά της, μὲ τοὺς ἰδίους πρωταγωνιστὲς σὲ θέσεις-κλειδιὰ καὶ μὲ θράσος χιλίων καρδιναλίων ἐπὶ πλέον.

Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015; Συνέχεια

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει, ἔως σήμερα, γιὰ καμμία κυβέρνησιν, εἶναι τὸ νὰ συγκεντρωθοῦν, σὲ μίαν μεριά, οἱ πρῶτες ἑκατὸ ἡμέρες τῶν κυβερνητικῶν της ἔργων. Καὶ δὲν ἔχει συμβεῖ, διότι ἄλλοτε ἡ …χαρά, κι ἄλλοτε ἡ …δυστυχία, γιὰ νὰ μὴν πῷ καὶ ἡ  κάθε εἴδους κωλοτούμπα, δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις. Συνέχεια