Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!88Εἴπαμε νὰ τὸ ἐξετάσουμε καὶ πάλι, ὅσο μποροῦμε πιὸ λεπτομερῶς, τὸ θέμα.
Ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις μᾶς …στόλισε καταλλήλως, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς πράκτορες καὶ  τοὺς ἀνθέλληνες ποὺ κατέλαβαν  θέσεις ἐξουσίας, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν νομο-μαγειρευτικῶς. Εἴδαμε τασίες καὶ soro-τασίες… Εἴδαμε βαρουφάκηδες καὶ μπαρουφάκηδες… Εἴδαμε γενικῶς ὅλο τὸ London School of Economics νὰ παρελαύνῃ ἀπὸ θέσεις ἐξουσίας, παραδίδοντας ὅλους τοὺς  Ἕλληνες στὰ νύχια τῶν Rothschild, πρὸς μεγάλην ἀνακούφισιν τῶν τοκογλύφων.
Ἡ «δευτέρα φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις ἔφθασε γιὰ νὰ μᾶς ἐπισημοποιήσῃ τὰ νομο-μαγειράματά της, μὲ τοὺς ἰδίους πρωταγωνιστὲς σὲ θέσεις-κλειδιὰ καὶ μὲ θράσος χιλίων καρδιναλίων ἐπὶ πλέον.

Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015;

Ἡ νέα κυβέρνησις δὲν ἔχει πλέον βαρουφάκηδες καὶ οἱ ζωὲς εἶναι ἐκτὸς κΥνοβουλίου.
Αὐτὸ δίδει ἄλλον ἀέρα …βλακείας καὶ ἀνθελληνισμοῦ στὰ κουδουνισμένα.
Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ἀέρα βλακείας καὶ ἀνθελληνισμοῦ καλούμεθα νὰ καταπιασθοῦμε σήμερα.
Β΄ φορὰ ἀνθελληνικῆς, ὑπανθρώπου καὶ ὑποτελοῦς κυβερνήσεως ἀριστερᾶς τῶν ἑκατομμυριούχων.

Ἐκλογὲς 20 Σεπτεμβρίου 2015.
Ψηφισμένον μνημόνιον ἀπὸ τὸ καλοκαίρι.
Ἡ νέα κυβέρνησις ἔρχεται γιὰ νὰ τὸ ἐφαρμόσῃ κι ἄς εὔχονται οἱ ψηφορόροι της (ἤ ἐλπίζουν ἤ θὰ ἤθελαν) κάτι ἄλλο.
Οἱ ψηφοφόροι τους εἶναι πρόσωπα ποὺ ἐκβιάσθησαν. Ἤ τΣΥΡΙΖΑ ἤ τὸ …σκοτάδι!!!
Κι ἀπὸ κοντὰ …«συνεργασίες» μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς δοτοὺς πρακτορίσκους, ποὺ δεκαετίες ἁλώνιζαν κι ἁλωνίζουν τὴν χώρα ἀτιμώρητοι!!
Ἐκλογὲς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ σοβαρῶν μειώσεων στὶς συντάξεις, πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας καὶ νέας χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν. Ὁ ἐκβιασμὸς ἔπιασε… Ἤ παλαιοκομματικοί, βεβαιωμένοι ἀπατεῶνες, ἤ β΄ φορὰ ἀριστερά, βεβαιωμένοι ἑκατομμυριοῦχοι μέν, ὑπὸ ἀσαφεῖς συνθῆκες δέ.!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!1

βῆμα

21η Σεπτεμβρίου 2015: Θρίαμβος!!! Θρίαμβος!!! Οἱ ἑκατομμυριοῦχοι τοῦ πρώην μΠατΣοΚ καὶ νῦν τΣύριζα πανηγυρίζουν. Καθαρὲς ἐντολὲς καὶ λοιπὲς ἀρλουμπολογίες. Ἡ ἀποχὴ δὲν προσμετρᾶται. Ἡ πραγματικὴ μείωσις τῶν ψηφοφόρων δὲν ὑπολογίζεται.
Τὸ ὅ,τι ἦταν ἀναγκαῖος ὁ κάθε Καμμένος (ἤ θεοδωράκης ἤ λεβέντης ἤ ἀκόμη καὶ φωφάρα) γιὰ νὰ σχηματισθῇ κυβέρνησις εἶναι …ψιλὰ γράμματα.
Ὁρκωμοσία, δηλώσεις νέων κυβερνητικῶν παραγόντων…
(Φυσικὰ ἀπὸ γύρω γύρω ξερογλείφονται ὅλοι τους. Ὁ σταύρακας πρῶτος στὴν οὐρά, μὲ τὸν λεβέντη ἀπὸ δίπλα… Τῆς …πολιορκίας τὸ ἀνάγνωσμα λέμε!!! Τόσοι πρόθυμοι οὐδέποτε!!!).
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!2

 

ἀγγελιοφόρος

Κατασχέσεις πρὸ τῶν πυλῶν καὶ οἱ κυβερνῶντες σφυρίζουν ἀδιάφορα…
Οἱ συντάξεις θὰ μειωθοῦν καὶ οἱ «δανειστές» βεβαιώθηκαν πὼς καὶ ἡ β΄ φορὰ ἀριστερὰ θὰ τοὺς ὑπηρετήσῃ τυφλά!!!
Ἐκλογὲς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ σοβαρῶν μειώσεων στὶς συντάξεις, πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας καὶ νέας χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν. Ὁ ἐκβιασμὸς ἔπιασε… Ἤ παλαιοκομματικοί, βεβαιωμένοι ἀπατεῶνες, ἤ β΄ φορὰ ἀριστερά, βεβαιωμένοι ἑκατομμυριοῦχοι μέν, ὑπὸ ἀσαφεῖς συνθῆκες δέ.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!3 - Αντίγραφο

22α Σεπτεμβρίου 2015: Κάπου ἐδῶ ἀνακαλύπτουν οἱ …φωστῆρες δημοσιογράφοι πὼς ἡ Ῥοδόπη δὲν ἔχει χριστιανὸ βουλευτή.
Τί εἴχαμε καί τί χάσαμε εἴπαμε;

δημοκρατία

Παραλλήλως τὰ συγχαρητήρια δίδουν καὶ παίρνουν. Πανευτυχεῖς οἱ …εὐρωπαῖοι ἡγέτες, μαριονέτες τῶν τραπεζιτῶν, γιὰ τὴν β΄ φορὰ καμμένη ἀριστερά!!!
Δεδομένη ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μνημονίων!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!4 - Αντίγραφο

 

ἡμερησία

Ἡ εἰδησις τῆς ἡμέρας ὅμως εἶναι ἄλλη!!!
Ὑπουργὸς ἀ-παιδείας ὁ ἀπτυχίωτος φίλης τῆς soro-αὐγῆς.
Πιό ἐξαγορασμένη κι ἐλεγχομένη κυβέρνησις ποῦ;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!6

Ὑπουργός ἀ-Παιδείας ὁ Φίλης;

Καὶ κάπου ἐδῶ, ἐμφανῶς πανηγυρίζοντες, ὅλοι οἱ ἀρλουμπολόγοι, ξεφυτρώνουν ὡς …πορδές.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!16

Εὐτυχῶς τὸ …«νομιμοποιήσαμε» τὸ μνημόνιο!!!

23η Σεπτεμβρίου 2015:  Οἱ ἐκλογὲς ἔφεραν …ἀλλαγές!!!
Δῆλα δὴ οἱ ῥυθμίσεις τῶν 100 δόσεων στὸν …ἀέρα, μὴ ἑλληνόφωνοι τραπεζικοὶ ὑπάλληλοι σὲ θέσεις ὑπουργείων καὶ …ἀθώωσις τῆς διαπλοκῆς!!! Σύσσωμος ἡ ὁμὰς ἀποφοίτων τοῦ London School of Economics   τῶν Rothschild στὴν ἐξουσία!!!
Δραγασάκης, Τσακαλῶτος…
…καὶ φυσικὰ ἀνακεφαλαιοποίησις τῶν τραπεζῶν, ποὺ σημαίνει νέες λεηλασίες εἰς βάρος μας!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!5 - Αντίγραφο

 

αὐγὴ

Ἐννοεῖται πὼς στὴν κυβέρνησιν δὲν χωροῦν πρόσωπα ποὺ θὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὸ πρόγραμμα τῶν τραπεζιτῶν.
Κι ἔτσι ὁ Δημήτρης Καμμένος …καρφώνεται στοὺς τοκογλύφους ἀπὸ τὸ …«πατριωτικό» «πρῶτο θέμα» γιὰ νὰ καθαρίσουν μαζύ του.
Αὐτομάτως ἀποβάλλεται ἀπὸ τοὺς ὑπουργικοὺς θώκους… Τὸν ἔδωσαν δίχως …ἐνδοιασμούς!!!
Συνεργὸς σὲ αὐτὴν τὴν ἀτιμία καὶ ἡ ῥαχὴλ μακρῆ.

Σύμπτωσις;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!7

Τὸ ἀγγλόφωνο «Πρῶτο Θέμα» …καρφώνει Ἕλληνα βουλευτὴ γιὰ ἀντισημιτισμό!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!8 Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!9

Καὶ ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ …«ξεβρακώθηκε»!!!

Φυσικὰ ὑπεύθυνος γιὰ θέματα διαφθορᾶς, στὸ ὑπουργεῖον (ἀ)δικαιοσύνης, ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Ὁ εἰσαγγελεὺς ἐκεῖνος ποὺ συνήθως …ἀρχειοθετοῦσε ὑποθέσεις διαφθορᾶς!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!10

Ὑφυπουργός διαφθορᾶς ὁ εἰσαγγελέας μέ τίς περισσότερες …ἀρχειοθετημένες ὑποθέσεις;

24η Σεπτεμβρίου 2015: Ἄν καί, ἐπισήμως, «παίζει» τὸ σενάριον συνεργνασιῶν μὲ ὅλες τὶς πιθανὲς ἐκδοχές, ἡ ἐπιτροπὴ «σοφῶν» γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό, ποὺ θὰ εἶναι πιὸ …δίκαιο γιὰ τοὺς φοροδιαφεύγοντες καὶ ἀνύπαρκτον γιὰ τοὺς μὴ φοροδιαφεύγοντες, εἶναι πανέτοιμη.
Καὶ φόροι ἄνευ λογικῆς!
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!70

ἔθνος

Διπλασιασμὸς φορολογίας στὸ τσίπουρο… Ἀριστερὰ λέμε!!!.
Ψιλὰ γράμματα…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!14 - Αντίγραφο (2)

ἔθνος

Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε φυσικὰ πὼς ὅλο αὐτὸ στήνεται καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἐμπλεκομένους σὲ ἰδιωτικῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κι αὐτά, τὰ νέα μέτρα ποὺ ἔπονται, πάλι γιὰ τὸ …«καλό» μας θὰ εἶναι.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!12

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό …κόβεται γιά τό «καλό» μας;

Ἡ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς …«σοφῶν» γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό εἶναι …ἄγαμη κορασίς!!!

Κι ἐννοεῖται πὼς γιὰ νὰ …«προοδεύσουν» τὰ τῶν «ἀσφαλιστικῶν μεταῤῥυθμίσεων» τῆς «ἐπιτροπῆς σοφῶν κατρουγκάλου», ποὺ θὰ παγιώση τὴν λεηλασία ὑπὲρ τῶν πολυεθνικῶν ἀσφαλιστικῶν, χρειάζεται κι ἕνα νέο φορολογικὸ σύστημα, ποὺ θὰ φορολογῆ μόνον τοὺς Ἕλληνες καὶ θὰ ἀπαλλάσσῃ τοὺς …«ἐπενδυτές»!!!
Ὁ τρύφων ἀλεξιάδης, ὁ πρώην συνδικαλιστής, μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!13 - Αντίγραφο

 

 

ἀγγελιοφόρος

25η Σεπτεμβρίου 2015: Στὸ μεταξὺ κατασχέσεις ἄνευ καθυστερήσεων…Κατασχέσεις ἄμεσες, μὲ ἕνα …ΚΛΙΚ ὑπὲρ τῶν τραπεζιτῶν, ποὺ πλέον ἐλέγχουν ἀπολύτως τὶς ἐφορίες, τὰ δημόσια ταμεῖα καὶ φυσικὰ τοὺς …«κυβερνῶντες»!!!
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!14 - Αντίγραφο

 

ἔθνος

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς εἴπαμε …«ἀγάπη» μου!!!

26η Σεπτεμβρίου 2015: Τὰ γλέντια ἐξακολουθοῦν φυσικά!!! Κατὰ τῶν συντάξεων καὶ κατὰ τῶν συνταξιούχων. Πρέπει νὰ ἐξολοθρευθοῦν οἱ γηραιότεροι… Κοστίζουν!!!
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!15 - Αντίγραφο

 

καθημερινή

27η Σεπτεμβρίου 2015: Φοροεπιδρομὲς λέμε… τὸ ἀναμενόμενον δῆλα δή!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!18 - Αντίγραφο

 

βῆμα

Ὅμως ὅσο εἴδατε ἔως τώρα, μὲ κυβερνήσεις σαμαροβενιζέλων καὶ α΄ φορὰ ἀριστερά, διώξεις κατὰ τοῦ κάθε γεωργίου, ποὺ ἀλλοίωσε τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς χώσουν σὲ ἐπιτηρήσεις τῶν τραπεζιτῶν, ἄλλο τόσο θὰ δεῖτε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα…
Ἡ β΄ φορὰ ἀριστερὰ πιστὴ στὸν ῥόλο ποὺ τῆς ἀνέθεσαν τὰ ἀφεντικά της …διαπιστώνει ἐγκλήματα καὶ μετὰ τὰ …λησμονεῖ!!
Ὅπως ὅλοι οἱ μετέχοντες τῆς συμμορίας τῶν 300 φυσικά!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!19

δημοκρατία

28η Σεπτεμβρίου 2015: Οἱ …τυφλοὶ ξέρουν καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς!!! Κάρτα πολίτου γιὰ νὰ βροῦμε τὸ …φῶς μας!!!
Πρῶτα στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων καὶ ὁ κουρουμπλῆς!!!
Τὸ μΠατΣοΚ εἶναι ἐδῶ ἡνωμένο καὶ νεοταξιτικό!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!17

Οἱ μόνοι τυφλοὶ …ἐμεῖς!!!

29η Σεπτεμβρίου 2015: Κι ἐνᾦ μᾶς περαμυθιάζουν μὲ τὶς «κινήσεις ΜΑΤ» τοῦ τσίπρα μὲ τὸ Πεκίνο, τὸ καμμένο χρειάζεται …παλέτα γιὰ νὰ σταθῇ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων (ἡμέρα τιμῆς τῆς μνήμης τῶν Σαλαμινομάχων)
Ὅλη ἡ καφρίλα τῶν πρακτόρων καὶ τῶν ἠλιθίων σὲ μία κυβέρνησιν.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!20

Εὐτυχῶς ποὺ βρέθηκε ἡ …παλέτα!!!

Τὰ capitals control μόνον γιὰ ἐμᾶς ἰσχύουν.
Τὰ δικά τους παιδιὰ δὲν ἔχουν τέτοια ζητήματα νὰ ἀντιμετωπίσουν…!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!63

Capital Controls γιὰ ὅλους ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς …μεγαλοκαταθέτες!!!

30η Σεπτεμβρίου 2015: Κάπου ἐδῶ συνειδητοποιοῦμε πὼς μᾶς τὴν ἔχουν (καὶ πάλι) στημένη μὲ τὸ δουλεμπόριον, ποὺ ἀποκαλοῦν «μεταναστευτικόν» χάριν …ἀστεϊσμοῦ. Μία ἀκόμη γενοκτονία τῆς νέας τάξεως ποὺ θὰ πληρώσουμε ἐμεῖς φυσικά…
Ἐννοεῖται πὼς ἔτσι θὰ πάη ἔως τέλους. Αὐτοῦ τοῦ εἴδιους ἠ προπαγάνδα ἐξυπηρετεῖ κάθε ὑπηρετοῦντα τὰ συμφέροντα τοῦ Soros!!!
Οἱ δὲ Μ.Κ.Ο. ποὺ θησαυρίζουν, εἰς βάρος πάντα τῶν πραγματικῶν προσφύγων, ἀμέτρητες.
Ὅσο γιὰ τοὺς …κυβερνῶντες μας…
…ἔ αὐτοὶ πιὰ τρίβουν τὰ χέρια τους!!!
Κι ἐμεῖς μούγκα, ἐφ΄ὅσον κατὰ πῶς λέν, εἴμαστε ῥατσιστές καὶ ἡ τσέπη τους γεμάτη ἀπὸ τὰ …δωράκια καὶ τὰ κέρδη τῶν Μ.Κ.Ο. μὰ κυρίως ἔχουν εὐχαριστημένα τὰ ἀφεντικά τους.
Τί καλλίτερον;
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!21

Ὁ δολοφονημένος Aylan …«πουλᾶ» πολύ!!!

Πόσοι μισθοφόροι τῆς ISIS εἶναι μέσα στούς φερομένους ὡς …πρόσφυγες;
Ἄγνωστον!!!
Ἡ κυβέρνησις πάντως κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ μὴν μάθουμε…!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!26

Δύο στούς ἑκατό πρόσφυγες εἶναι μέλη τῆς ISIS;

Μία ἀκόμη, νέα, ὁπωσδήποτε …«ἀνεξάρτητος» ἀρχή, ὅπως ἡ «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ ἡ «γενικὴ γραμματεία ἐσόδων», μᾶς ἔρχεται!!!
Β’ φορὰ ἀριστερὴ λεηλασία λέμε, πάντα ὑπὲρ τῶν τοκογλύφων!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!25

Ἡ ἀπάτη «ἀνεξάρτητες» ἀρχές.

1η Ὀκτωβρίου 2015: Θὰ …χορτάσουμε κάθαρσιν!!!
Στὰ …λόγια!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!22

Τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ …ἐπέτρεψαν σὲ ἐπιθεωρητὲς νὰ κάνουν «ἔλεγχο»!!!

Ἡ κάθαρσις ὅλο ἔρχεται κι ὅλο …χάνεται!!!

2α Ὀκτωβρίου 2015: Οὔτε οἱ τυφλοὶ πρέπει φυσικὰ νὰ ἐπιβιώσουν, κατὰ τὴν κυβέρνησιν τῆς «β΄ φορᾶς ἀριστερᾶς»!!! Νὰ μὴν ξεθαῤῤεύουμε…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!23

Πετσοκόβονται ἀκόμη καὶ τὰ ἐπιδόματα τῶν τυφλῶν!!!

Κι ἐννοεῖται πὼς ἡ μανδὰμ σαββαΐδου εἰς τὸ ἀπυρόβλητον ἀκόμη!!!
Ποιός τολμᾶ νά τήν …ξηλώσῃ;

3η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ Λιακουνᾶκος στὴν φυλακὴ ἀπὸ τὶς 29 Σεπτεμβρίου.
Κατὰ τὸ βρήκαμε Λιακουνᾶκο ἄς …θάψουμε ὅλες τὶς ἄλλες ἀπάτες πίσω του!!!
Οὔτε ἕνα ὄνομα πολιτικοῦ ἤ δημοσιοκάφρου ἀναφέρεται.
Ὁ πολὺ κακὸς Λιακουνᾶκος, κατὰ τὸ «πολὺ κακὸς Ἄκης» φταίει γιὰ ὅλα!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!24 - Αντίγραφο

 

πηγή

Κάπου ἐδῶ μάθαμε πὼς στὴν κυβέρνησιν κάνουν μεγάλες, αἰματηρὲς οἰκονομίες.
Στὸ Πακιστὰν οἱ παραγγελίες ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἐθνόσημα.
Τόση συνείδησις πιά…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!27

Κάνει καί …«οἰκονομία» ἡ κυβέρνησις;

Τώρα πιὰ ὑπάρχουν «συνεπεῖς» καὶ «ἀσυνεπεῖς» φορολογούμενοι. Ὄχι λεηλατημένοι καὶ πτωχοποιημένοι. Συνεπεῖς καὶ ἀσυνεπεῖς.

Ὁ «συνεπὴς φορολογούμενος»!!!

Καὶ φυσικὰ οἱ ἀγρότες στὸ στόχαστρο….
Δῆλα δὴ ἡ πρωτογενὴς παραγωγή…
Δῆλα δὴ καλλίτερα νὰ τρῶμε σκόρδα ἀπὸ τὴν Κίνα, πατᾶτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ κρεμμύδια ἀπὸ τὴν Τουρκία, μὲ δανεικά, πρὸ κειμένου νὰ μὴν σηκώσουμε κεφάλι οὔτε σὲ τρεῖς αἰῶνες…

Κατὰ τὰ γνωστά…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!32 - Αντίγραφο

 

ἔθνος

4η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ κανονισμὸς τῆς βουλῆς τους ἦταν …παράνομος, γιὰ ὅσο τοὺς βόλευε.
Τώρα ποὺ ἔπαψε νὰ τοὺς βολεύῃ τὸν ἄλλαξαν.
Πρωταγωνιστὴς ὁ βούτσης… Ναί, αὐτὸς μὲ τὰ ἀδαμάντινα σποράκια του!!!

Ὅπου δὲν τοὺς ἐξυπηρετεῖ ἡ …«δημοκρατία» τους τὴν …νοθεύουν «συνταγματικά»!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!34

Μά γιατί νά φορέσουν τά ἐπίσημα; 

Χάσαμε καὶ ἕνα …παπόρο μὲ ἡρωΐνη στὸ μεταξὺ ἀλλὰ ὁ δρίτσας δὲν ξέρει κάτι.
Συζητᾶμε γιὰ …συμπτώσεις!!!
(Κι ἐπίσης …σύμπτωσις εἶναι πὼς ἡ μανδὰμ τασία εἶναι σύζυγος δρίτσα… Κι ἐπίσης …σύμπτωσις εἶναι ποὺ τρεῖς λιμενικοὶ ἀντικατεστάθησαν. Ὅλα …«συμπτώσεις»!!!)

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!46

Τὸ βαπόρι τῆς ἡρωΐνης …χάθηκε!!!

5η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ ὁ Γλέζος, ὁ ἀριστερός, ὁ ἄθεος, ἐπιστρέφει στὴν …ἐκκλησία!!!
Μίλησε κάποιος γιά κωλοτοῦμπες;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!35

Ὁ Γλέζος …«ἐπιστρέφει» στὴν ἐκκλησία!!!

Καὶ ἡ περιστέρα ἔπιασε σήμερα, λέει, δουλειά.
Ἄξιο τὸ κορίτσι.
Βάζει τὸν θεμέλιο λίθο τῆς ἀξιοκρατίας…

Ἐννοεῖται πὼς μᾶς ἔμεινε καὶ τὸ 23% ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευσιν.
Ὄχι ποὺ δὲν θὰ μᾶς ἔμενε λέμε…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!38

πηγὴ

Ἀλλὰ μὲ μία τέτοιαν κυβέρνησιν, ποὺ δὲν ξέρει τὶ τῆς γίνεται, ὅλα μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν!!!

6η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ …παρ΄ ὁλίγον πατριώταρος ζουράρις ξύπνησε καὶ θυμήθηκε τὸ μεγαλύτερον ἔγκλημα κατὰ τοῦ ἔθνους.
Θύμωσε λέμε… Πολύ…
Τὸ ὅ,τι στέρησε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὴν ὅποιαν οἰκονομικὴ δυνατότητα τοὺς ἀπέμεινε, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἀξιοπρεπῶς, δὲν τὸν ἐνόχλησε. Οὔτε ποὺ …ἀνεβάπτισε σὲ Ἑλληνικὴ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου!!!
Ὁ …«πατριωτισμός» τους παραμένει πάντα δύο ταχυτήτων!!!

Ξύπνησες ὤ Ζουράρι;;;;;;;;

7η Ὀκτωβρίου 2015:120 κλίνες ἐντατικῆς θεραπείας κινδυνεύουν νὰ καταργηθοῦν, τὴν ὥρα ποὺ  οὐδέποτε κάποια πολιτικὴ κουδουνίστρα ἀμφισβήτησε τὰ «χρέη» πρὸς τοὺς τοκογλύφους.
Ὁ Ἕλλην στὸν θάνατο… καὶ αὐτὸ ναί, εἶναι ῥατσιστικό!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!42

Πληρωμένα, περασμένα, χαμένα καὶ …ξεχασμένα!!!

Ἐπισήμως, ἀπὸ τὰ χείλη πανούση, ἡ τρομοκρατία καὶ ἡ κυβέρνησις εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό.
Τὸ γνωρίζαμε ἀλλὰ μᾶς τὸ ἐπισημοποίησε ὁ πανούσης.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!48

πηγὴ

Ἡ κοτσάνα τῆς ἡμέρας ἔρχεται ἀπὸ τὸν κατρούγκαλο, ποὺ θὰ ὑπολογίζη, λέει, τὸν ἀριθμὸ ὑπαλλήλων τῆς κάθε ἐπιχειρήσεως, ἀπὸ τὰ τετραγωνικὰ τοῦ χώρου ποὺ καταλαμβάνει ἡ ἐπιχείρησις.
Ναί, ναί… Πυροβολοῦν στὸν ἀέρα…

Ὑπολογισμός ἀριθμοῦ ὑπαλλήλων βάσει …τετραγωνικῶν;

8η Ὀκτωβρίου 2015: Κι ὁ κουλουμπρῆς ἐπιμένει!!! Καρτούλα γιὰ νὰ μᾶς παρακολουθοῦν καλλίτερα!!!
Τὸ ὅ,τι ὅλα τὰ στοιχεῖα τῶν φορολογουμένων θὰ εἶναι διάτρητα δὲν τὸν ἀπασχολεῖ. Οἱ ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν του εἶναι σαφεῖς.
Νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε, ἡ καρτούλα ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!43

Γιὰ καλλίτερη παρακολούθησή μας καρτούλα!!!

9η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ ἀλεξιάδης ὀνειρεύεται νὰ φορολογήσῃ καὶ τὰ ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ.
Συζητᾶμε γιὰ φωστῆρες…
Ἐν τελῶς!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!44

Ὁ Ἀλεξιάδης θά ἐπιβάλλῃ ΕΝΦΙΑ καί στά ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ;

Οἱ …«εἰδικοί», ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων, πῆγαν νὰ ἐπιθεωρήσουν!!!
Ἕνας καμμένος (στὸν ἐγκέφαλο) καὶ ἕνας χάχας…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!45

Πῆγαν νὰ …«ἐπιθεωρήσουν» οἱ …«εἰδικοί»!!!

10η Ὀκτωβρίου 2015: Κατάργησις τῶν μετρητῶν.
Ὅλα κι ὅλοι κόβονται γιὰ νὰ μὴν δυσαρεστηθοῦν οἱ τοκογλύφοι!!!
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!47

Ἡ κυβέρνησις τσιπροκαμμένου καταργεῖ τὰ μετρητά!!!

Ὁ Soros ἁρπάζει ἑλληνικὰ πετρέλαια, μέσῳ Ἀλβανίας.
ἀκούσατε κάποιαν διαμαρτυρία ἀπό τά κουδουνισμένα τῆς κυβερνήσεως;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!52

Ἑλληνικὰ πετρέλαια στὰ χέρια τοῦ Soros μέσῳ …Ἀλβανίας!!!

11η Ὀκτωβρίου 2015: Τί δέν εἶχες Γιάννη μου; Δικαιοσύνη;
Ἔ, οὔτε καὶ θὰ ἔχης…
Παλαιά τους τέχνη κόσκινο!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!53

παρὸν

Τὸ μόνον ποὺ (ἀκόμη) δὲν σκέφθηκαν νὰ φορολογήσουν εἶναι ἡ …ἀνάσα μας!!!
Κοινῶς ἀκόμη καὶ τὰ …σώβρακά μας τοὺς ἀνήκουν!!!
Κι ὅποιος ἔχει ἀντίθετες ἀπόψεις καταλήγει σύντροφος τοῦ …Λιακουνάκου!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!28 - Αντίγραφο

 

πρῶτο θέμα

Ἐννοεῖται πὼς τὸ capital control ἦλθε γιὰ νὰ μείνῃ!!!
Ὄχι γιὰ αὐτούς… Μόνον γιὰ ἐμᾶς!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!49

βῆμα

Καὶ ἐννοεῖται πὼς ἐμεῖς πεινᾶμε ἀλλὰ οἱ «νονοὶ τῶν δημοσίων ἔργων» θησαυρίζουν!!!
Ἐννοεῖται ἐπίσης πὼς πίσω ἀπὸ τὰ πορίσματα-φωτιὰ σπεύδουν νὰ καλύψουν τὰ …κενὰ οἱ …παραγραφές!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!51

πηγή

12η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ τώρα γελᾶμε. Ἀνοίγουν, λέει, οἱ θυρίδες καὶ οἱ φυλακές. Λέει.
Αὐτὲς ποὺ ἀνοίγουν εἶναι μόνον οἱ θυρίδες τῶν κορόιδων ποὺ δὲν ἔσπευσαν νὰ μεταφέρουν τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα ἐκτὸς Ἑλλάδος.
Γιὰ τὶς φυλακές… ἄς περιμένουμε μία πενταετία, νὰ παραγραφοῦν μερικὰ ἀκόμη ἐγκλήματα, καὶ τότε θὰ δοῦμε ποιὸς θὰ κάνη παρέα, κι ἐάν, στὸν Λιακουνᾶκο.
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!30 - Αντίγραφο

 

νέα

Ἐννοεῖται πὼς ὅποια γραμμὴ δοθῇ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους, γίνεται …πρωτοσέλιδον!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!56

Καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπαιτεῖ …ἀνεξάρτητο Κουρδιστὰν γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ ὁ …Soros!!

Τό χειρότερον τῆς ἡμέρας;
Τὸ ΣτΕ οὐσιαστικῶς ἀθῳώνει κάθε ἔγκλημα κατὰ τῆς χώρας καὶ τῶν Ἑλλήνων μὲ μία ἀπόφασιν …τρέλλα!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!57

Οἱ ἀσάφειες στὶς «νομικές» διατυπώσεις …«δικαιολογοῦν» τὴν λεηλασία μας!!!

13η Ὀκτωβρίου 2015: Εὐκαιρία γιὰ πλιάτσικο καὶ ὁ …«ἀνθρωπισμός» τους.
Ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο. ποὺ λεηλατοῦν τὸ δημόσιο χρῆμα ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ προστασία τοῦ Soros καὶ τῶν ὁμοίων του.
Ξαφνικά, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ἡ δικαιοσύνη …ξεστραβώθηκε.
Ὁλίγον…
…ὅσο νὰ τοὺς δείξῃ πὼς πρέπει νὰ προσέχουν!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!50

ἔθνος

Μπορεῖ νὰ τρωγοπίνουν ἅπαντες εἰς βάρος μας ἀλλὰ δὲν μᾶς ξεχνοῦν!!!
Ἑτοιμάζουν διακοπὴ τοῦ ἐπιδόματος θερμάνσεως.
Τόσο κοινωνικὴ καὶ τόσο ἀριστερὰ λέμε!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!58

Ἀντὶ νὰ κτίσουν νέες φυλακές, καταργοῦν τὸ …ἐπίδομα θερμάνσεως!!!

Ἡ συνάντησις τσίπρα ἀλαφούζου θὰ λύση ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν βρωμιὰ τοῦ «ἑλληνικοῦ» ποδοσφαίρου!
Ἐμεῖς φυσικὰ τὸ ἔχουμε πρῶτοι ἀντιληφθεῖ…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!59

Ἡ …κάθαρσις στὸ ἑλληνικὸ ποδόσφαιρο θὰ ἔλθη ἀπὸ τὸν …Ἀλαφοῦζο!!!

14η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ κάπου ἐδῶ μάθαμε πὼς καὶ ὁ σταθάκης εἶναι ὁλίγον …ξεχασιάρης.
Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε…
…τί εἶναι γιά αὐτόν ἕνα ἐκατομμύριο;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!54

εἰκόνα

Ὁ γιᾶννος φυσικὰ ἔχει κι αὐτὸς τὰ …βαρίδια του, ἀλλὰ δὲν …ἐνοχλεῖτα.
Διαπιστώσεις κάνουμε…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!55

 

 

δημοκρατία

Ὅσο γιὰ τὶς 100 δόσεις…
…εἴπαμε. Στὸν ἀέρα!!!

Συνελήφθη τρομοκράτης …ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, ποὺ συνδέεται μὲ κάποιες …δολοφονίες.
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Καμμία σχέσις μὲ τὶς καταγγελίες πανούση.
Καμμία σχέσις μὲ ξένους πράκτορες…
Καμμία σχέσις μὲ τοκογλύφους.

Ὁ …«προστατευόμενος» ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ἦταν …«ἀνώνυμος» καὶ …«ἐπαναστάτης»!!!

Ποιός εἶναι ὁ Παναγιώτης Ἀ.;

15η Ὀκτωβρίου 2015: Θυμήθηκαν τὴν σαββαΐδου…
Διώξεις… Πολλὲς διώξεις…
Τὸ ἐὰν θὰ τιμωρηθῇ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!61

Θά …«παραιτήσουν» τήν Σαββαΐδου;

16η Ὀκτωβρίου 2015: Εἶναι ποὺ θὰ προστάτευαν τὴν πρώτη κατοικία.
Κατασχέσεις πανέτοιμες!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!62

Κατάσχεσις πρώτης κατοικίας!!!

17η Ὀκτωβρίου 2015: Ἔχουμε αὐτοκίνητο; Κακῶς… Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γνωστὰ τέλη κυκλοφορίας μαγειρεύονται νέες χρεώσεις καὶ νέοι φόροι.
Ἐπίσης θὰ μᾶς τὰ …τσιπάρουν, σὰν τὰ κατοικίδιά μας!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!65

ἔθνος

18η Ὀκτωβρίου 2015: Ἴδιους πόνους soros  καὶ τΣΥΡΙΖΑ!!! Μὰ πολὺς πόνος γιὰ τὴν μουσουλμανικὴ ἀδελφότητα τῶν σφαγέων…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!64

Ἴδιους …«πόνους» ἔχουν «Αὐγή», ISIS καὶ Soros!!!

Φραμπουράρης καὶ ξερὸ ψωμί. Δύο ἑκατομμύρια ἔχασαν τὸν …δρόμο τους καὶ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πῶς εὑρέθησαν πέριξ τοῦ φραμπουράρη.
Μὰ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ τὸν κουνήσῃ. Εἶναι ἀριστερὸς λέμε!!!
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!36 - Αντίγραφο

 

πρῶτο θέμα

19η Ὀκτωβρίου 2015: Φόρος στὴν ἀκίνητη περιουσία γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ σοβιετία πλέον… Δὲν παίζουμε…
Ὁ πλούσιος τὴν σήμερον ἡμέρα εἶναι ὁ ἔχων μηνιαῖον εἰσόδημα ἀπὸ 1200 εὐρόπουλα ἔως 2000 καὶ κάτι.
Αὐτοὺς θέλουν.
Τοὺς ἔχοντες πολὺ παραπάνω τῶν 2000 μηνιαίως τοὺς θεωροῦν …δικούς τους καὶ δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!68

πηγὴ

Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ λίστες, οἱ περιέχουσες τὰ ὀνόματα μὲ τὰ ἐμβάσματα τῶν ἑκατομμυρίων, πηγαινοέρχονται…
Ἀπὸ τὸ νὰ ἀποφασίσουν τὸν ἔλεγχο μέχρι τὴν πραγματοποίησίν του εἶναι μία …ἀπόστασις μεγάλη.
Κι ἀκόμη μεγαλυτέρα ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τὸν ἔλεγχο ἔως τὰ πορίσματα.
Ὅσο γιὰ τὴν φυλακὴ καὶ τὶς κατασχέσεις…
…μὴν σκᾶτε. Ἔχουμε τὸν ἄκη στὴν φυλακή… Παρηγοριά!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!67

παρὸν
19 Ἀπριλίου 2015

Ὄνειρα θερινῆς νυκτός.
Τοὺς ἔδωσαν καὶ …ἀναδρομικὰ λέμε!!!

Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκόμη καὶ στὰ βόρεια προάστεια ἡ φτώχεια θερίζει…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!73

Φυσικὰ κάτι τέτοιες εἰκόνες διόλου δὲν ἀπασχολοῦν τοὺς κρατοῦντες.
Νέα ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν ὅσων (φτύνοντας αἷμα) τολμοῦν ἀκόμη νὰ στέκονται στὰ πόδια τους…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!74

ἔθνος

Κανονικὴ ἐθνοκάθαρσις λέμε…

Φυσικὰ τὸ ὑπερ-ἐπεῖγον νομοσχέδιον γιὰ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ἔφθασε. (Ναί, νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε…!!!)
Κι ἔτσι μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε, πλὴν ἡμῶν, νὰ πάρῃ μία ἄδεια (κοψοχρονιά) καὶ νὰ ἀσκῇ ἐπάνω μας τὴν προπαγάνδα του!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!76

Μὲ …«καλλιτεχνικό» τρόπο ἡ κυβέρνησις ἐμπιστεύεται τὴν προπαγάνδα στοὺς …εἰδικούς!!!

20η Ὀκτωβρίου 2015: Τριῶν ταχυτήτων ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευσιν, τὴν ὥρα ποὺ μετατρέπουν τὴν χώρα σὲ ἀποθήκη δούλων… Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!72 - Αντίγραφο

νέα 

Ἡ ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσις μόνον γιὰ …ἐκλεκτούς!!!

21η Ὀκτωβρίου 2015: Ξεκινᾶ τὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς λεηλασίας… Στόχος; Οἱ μικροομολογιοῦχοι.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!75

χρηματιστήριον

22α Ὀκτωβρίου 2015: Οἱ παπαριὲς φίλη κτύπησαν κόκκινο. Πενταροδεκάρες οἱ αὐξήσεις ποὺ ἤθελε νὰ περάσῃ.
Τόσος σεβασμὸς στοὺς ψηφοφόρους του καὶ στοὺς Ἕλληνες.
Πιό καραγκιοζάκος τί;
Τὰ μάζεψε μετά…
…ἀλλά τί νά τό κάνῃς;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!78 - Αντίγραφο

λόγος

23η Ὀκτωβρίου 2015: Τὸ πρῶτο θέμα μᾶς ἐνημερώνει πὼς θὰ ξεπεράσουν τὰ τρία ἑκατομμύρια οἱ …πρόσφυγες μέσα στὸ 2016!!!
Πάλι ψέμματα!!! Λαθρομετανᾶστες εἶναι. Καὶ δὲν θὰ εἶναι τρία ἑκατομμύρια.
Ἔχουν πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει τὰ ἕξι…

Καί Μαροκινός καί πρόσφυγας;

(Ἐφ΄ ὅσον, πάντα βάσει δικῶν τους δημοσιεύσεων, οἱ πρόσφυγες δὲν ξέπερνοῦν τὸ 5-10% τοῦ συνόλου τῶν φερομένων ὡς μεταναστῶν. Ἐὰν προσθέσουμε καὶ τοὺς …μαροκικούς, τότε …καταλάβαμε!!!)Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!69

πρῶτο θέμα

Χῶρος ἐγκαταστάσεως ἰσλαμιστῶν ἡ χώρα μας μὲ σίτιση καὶ στέγαση δωρεάν!

Ἐννοεῖται πὼς οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς κυβερνήσεως βλέπει στὶς πράξεις τῶν Μ.Κ.Ο. ἀντεθνικὲς προπαγάνδες.
Οὔτε πράκτορες.
Οὔτε ἐγκληματίες…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!81

Οἱ …«φιλανθρωπικές» ὀργανώσεις τοῦ Soros μᾶς …ἐπιβλέπουν!!!

Χῶρος ἐγκαταστάσεως ἰσλαμιστῶν ἡ χώρα μας μὲ σίτιση καὶ στέγαση δωρεάν!

Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τούς πλειστηριασμούς; Μήπως ἡ …ἀνάγκη τῶν κυβερνώντων νά …ξεχρεώσουμε;
Ὄχι φυσικά. Αὐτὸ μᾶς ἔλειπε.
Οὔτε μνημόνια θέλουν νὰ πετάξουν, οὔτε μειώσεις …«χρέους» νὰ ὁρίσουν, οὔτε ἀνάσα στὸν ὁρίζοντα νὰ μᾶς δόσουν.
Τὰ γνωστὰ ἁρπακτικά.

Πῶς τά παρουσιάζει αὐτά τά ἁρπακτικά ἡ μία καί ἡ ἄλλη βοθροκαναλοφυλλάδα;
Παίζουν μόνοι τους… Ὅπως πάντα…
Μὲ στημένες «χρεωκοπίες», μὲ λαοὺς ὁμήρους καὶ μὲ κυβερνῆτες ἤ ἐξαγορασμένους ἤ ἠλιθίους.
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!66

 

ἔθνὸς καὶ νέα

Ἡ ἐπίσκεψις ὀλὰντ βοήθησε τὸν τσίπρα νὰ ἐκφράσῃ ἀκόμη μία, πιὸ γελοία ἀπὸ τὶς προηγούμενες, ἀντίληψίν του γιὰ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο.
Ὄχι, δὲν εἶναι σκέτο κουδουνισμένο…
Εἶναι ἕνα γελοῖο κουδουνισμένο…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!80

εἰκόνα

24η Ὀκτωβρίου 2015: Οἱ πλειστηριασμοὶ εἶναι δεδομένοι. «Διαπραγματεύονται» τὸ ποσόν!!! Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!31 - Αντίγραφο

 

κεφάλαιον

Ἀκολουθοῦν ἐξώσεις καὶ ἀκόμη περισσότερες χιλιάδες ἀστέγων καὶ ἐξηρτημένων ἀπὸ τὰ συσσίτια.

Τὸ θέμα σαββαΐδου φυσικὰ ἔφθασε στὰ ὅριά του καὶ σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ τὸ …συζητοῦν σοβαρά!!!
(Ἄλλο ἡ συζήτησις καὶ ἄλλο ἡ ἀπόδοσις δικαιοσύνης ὅμως!!!)

25η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ γιὰ τὶς πρόωρες συντάξεις μαχαίρι… Ἔως τὸ κόκκαλο…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!79 - Αντίγραφο

βραδυνὴ

26η Ὀκτωβρίου 2015: Τὸ νέον ἀνέκδοτον λέγεται «ἀκροδεξιοὶ τρομοκρᾶτες».
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν εἶναι προπαγάνδα…
Εἶναι παπαγαλισμὸς προπαγάνδας!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!29 - Αντίγραφο

Κι ὅπως διαπιστώνετε ὁ …«καλός» Σᾶλλας θὰ σώση τὰ σπίτια μας!!!
Διαφωνεῖ, λέει!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!29 - Αντίγραφο (2)

Οἱ συντάξεις καί τά ὅρια ἡλικίας;
Τέλος στὶς συντάξεις διότι δὲν ὑπάρχει πιθανότης, ἐν ζωῇ, νὰ συνταξιοδοτηθῇ κάποιος μὴ δικός τους.

ἔθνος

27η Ὀκτωβρίου 2015: Οἱ φαβέλες τῆς εὐρώπης τους ἐδῶ…
Φαβέλα μᾶς κατήντησαν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἀκόμη καὶ εὔπορες περιοχὲς τῆς χώρας ἔχουν σοβαρότατα προβλήματα ἐπιβιώσεως…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!71
δημοκρατία

Ἔως καὶ 17 χρόνια ἐπὶ πλέον δουλειά.
Δοῦλοι καὶ μὲ τὴν βούλα!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!82 - Αντίγραφο

 

ταχυδρόμος

28η Ὀκτωβρίου 2015: Ἐθνικὴ ἑορτὴ καὶ οἱ καραγκιόζηδες ἔπιασαν δουλειὰ στὶς παρελάσεις.
Εὐτυχῶς ἀποχωροῦσαν γρήγορα γιὰ νὰ μὴν γευθοῦν τὴν …ἀγάπη τοῦ κόσμου!!!
Ἐννοεῖται πὼς τὰ γνωστὰ κομματόσκυλα, μὲ τὰ πανῶ καὶ τὶς φωνές, ἀπουσίαζαν…

29η Ὀκτωβρίου 2015: Ὅ,τι δὲν δηλώνεται, κατάσχεται.
Αὐτὸ σημαίνει περιουσιολόγιον!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!85

πηγή

Κάπου ἐδῶ ἀρχίζουμε νὰ μαθαίνουμε πὼς ἡ ἐπίθεσις στὸ μπομπολιστὰν κρύβει κι ἄλλα, πολλά, μυστικά….
…ἐργολαβικά!!!
Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά!!!

 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!83

Ἡ …«ἐπίθεσις» τῆς κυβερνήσεως στόν Μπόμπολα κρύβει ἀνταγωνισμό μεταξύ …ἐργολάβων;

30η Ὀκτωβρίου 2015: Κατασχέσεις καὶ γιὰ χρέη ὁλίγων εὐρῶ. Εἴπαμε… πρῶτα οἱ τραπεζῖτες…

 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!40 - Αντίγραφο (2)

ἔθνος

Ποινικὴ δίωξις στὴν σαββαΐδου ἐπὶ τέλους.
Θά τήν δοῦμε στήν ψειροῦ ἤ θά προλάβουν πάλι οἱ γνωστές μας παραγραφές;

 

 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!41

λόγος

31η Ὀκτωβρίου 2015: Φθάσαμε ξανὰ καὶ στὸ «τέλος ἀκινησίας»!!!
Ὁποία κατάντια…
Γιὰ νὰ ἀκινητοποιήσῃ κάποιος τὸ ὄχημά του σημαίνει πὼς ἀδυνατεῖ νὰ τὸ πληρώσῃ.
Ἀλλὰ τὶ λέω… Προέχουν οἱ τοκογλύφοι!!!
Ἄν καὶ τὸ …μάζεψαν ἐπίσης, ἐν τούτοις διαπιστώνουμε, μὲ κάθε εὐκαιρία, πὼς οἱ τύποι εἶναι ψυχασθενεῖς!!!

Τὸ …«φρέσκο» γάλα τῶν 11 ἡμερῶν παγιώθηκε φυσικά!!!

 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!84

ἔθνος

1η Νοεμβρίου 2015:  Μάθημα φορολογικῆς συνειδήσεως στὰ σχολεῖα. Διότι πάντα ἐμεῖς παραμένουμε οἱ ἐπικίνδυνοι φοροφυγᾶδες ποὺ ἀπειλοῦν τὴν …δημοκρατία τους!!!

Οἱ …«ἀνιδιοτελεῖς» πατριῶτες μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο!!!

 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!60

 

 

πηγὴ

Ὁ κύριος στόχος ὅλων τῶν κυβερνήσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν ἦταν νὰ ἐξαφανίσουν κάθε ἴχνος ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικότητος.
Ἔφθασε ἡ στιγμὴ τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ ὅρμοῦν.
Τσιπροκαμμένοι καὶ τὰ παπαγαλάκια τους κατὰ τῶν φαρμακοβιομηχάνων.
Ὅλα νὰ ἰσοπεδωθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν οἱ τοκογλῦφοι νὰ παίζουν μόνοι τους.

Ὅλοι καὶ ὅλα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς φαρμακοβιομηχανίας!!!

2α Νοεμβρίου 2015: Σήμερα ξεκινᾶ ἡ …λιανικὴ πώλησις τῶν μετοχῶν τῶν τραπεζῶν, ποὺ ἐμεῖς ἐγγυηθήκαμε, ὡς Δημόσιον, γιὰ νὰ ἀνακεφαλαιοποηθοῦν, ποὺ πῆραν τὰ χρήματα οἱ τράπεζες, δίδοντας ὡς …ἐγκυήσεις κάτι κ@λόχαρτα, ποὺ πῆρε αὐτὰ τὰ κ@λόχαρτα ἡ κυβέρνησις τῆς β΄ φορᾶς ἀριστερὰ καὶ τὰ ἔκανε κουρελο-κ@λόχαρτα καὶ φυσικὰ στὸ τέλος τὰ προσέφερε, ἔτσι, γιὰ τὴν καλὴ καρδιά, στοὺς ἐντολεῖς της.
Ἐάν αὐτό δέν λέγεται δόλος πῶς λέγεται;
Ἐάν αὐτό δέν εἶναι λεηλασία, τί εἶναι;
Ἐάν αὐτό δέν χρειαζόταν συνεργούς μέσα σέ ὅλες τίς κυβερνήσεις, πῶς θά στηνόταν;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!87 - Αντίγραφο

ναυτεμπορικὴ

Φυσικὰ πρέπει νὰ προστρέξουμε ὅλοι μας γιὰ νὰ πληρωθοῦν οἱ καθαρίστριες ποὺ ἔγιναν δικαστικοὶ ὑπάλληλοι καὶ ποὺ ὁσονούπω θὰ καταλήξουν καὶ …δικαστικοί!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!94

Ὅλοι μας νὰ «βάλουμε πλάτη» γιὰ νὰ πληρωθοῦν τὰ ῥουσφέτια τῶν τΣυριζαίων!!!

3η Νοεμβρίου 2015: καὶ τὸ ἀπτυχίωτον ὁρμᾶ κατὰ τῆς γενοκτονίας…
…γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ἡ μεγάλη λεηλασία στὶς μετοχὲς ποὺ κατεῖχε τὸ Δημόσιον ἀπὸ τὶς τραπεζικὲς ἐγγυήσεις.
Δῆλα δὴ γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ἡ ὕπαρξις τῆς ἐγκληματικῆς συμμορίας ποὺ λυμαίνεται τὶς σάρκες μας!!!

Τί λέγαμε γιά τήν τραπεζική δικτατορία;
Μᾶς ἔβαλε ἐμᾶς νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ τὶ σημαίνει γενοκτονία καὶ οἱ συνεργοί του ἔριχναν τὶς τελευταῖες ὑπογραφές.

Πρόστιμα στοὺς ἰατροὺς ποὺ δὲν θὰ συνταγογραφοῦν γενόσημα.
Ἰθαγενεῖς ἐδῶ. Οἱ ἐπικυρίαρχοι δὲν πρέπει νὰ χάνουν οὔτε δεκαράκι!!!
Οὔτε ὁ μόσιαλος…
Οὔτε φυσικὰ νὰ ἐμπλακοῦν σὲ …περιπέτειες οἱ κυβερνῶντες.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!93

Μόνον γενόσημα γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἰθαγενεῖς!!!

4η Νοεμβρίου 2015: Χαράτσι στὰ αὐτοκίνητα ὅσο κι ὁ ΕΝΦΙΑ. Τὰ δὲ πετρελαιοκίνητα ἐπίσης μέσα στὸν λογαριασμό τους.
Ὅ,τι κινεῖται φέρνει σὲ αὐτοὺς χρῆμα καὶ τὸ στερεῖ ἀπὸ τὸ αἷμα μας.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!90

ἐλεύθερος τύπος

Κι ἐνᾦ ἐμεῖς σκούζαμε μὲ τὶς παπαριὲς τοῦ φίλη, δεκατέσσερα ἀεροδρόμια πέρασαν στὰ χέρια τοκογλύφων.
Οὔτε φασαρίες οὔτε γκρίνιες.
Ἔτσι Ἁπλᾶ…

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀπτυχίωτος φίλης ἀμφισβητεῖ τὴν γενοκτονία…

Μπορεῖ πτυχίο νὰ μὴν ἔχῃ ἀλλὰ τὸ σχολεῖο τῆς ῥουφιανιᾶς τὸ τελείωσε μὲ ἄριστα!!!

Ἀφῆστε ποὺ …σώσαμε τὶς τράπεζες!!!
Ποῦ τό βάζετε;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!96

Τοὐλάχιστον σώσαμε τὶς …τράπεζες!!!

5η Νοεμβρίου 2015: 150.000 οἰκογένειες στὸν δρόμο γιὰ νὰ μὴν ζημιώσουν οἱ τραπεζίτες.
Κι ὅλα αὐτὰ μὲ …ἀριστερά. Β΄ φορὰ ἀριστερά!
Γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδόσουμε!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!91

δημοκρατία

6η Νοεμβρίου 2015: Τὰ κόμματα νὰ ζήσουν κι ἄς ψοφήσουμε ἐμεῖς.
Ἀκόμη 300 ἑκατομμυριάκια …χαλάλι!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!86 - Αντίγραφο

πηγὴ

Μεταξὺ Λέσβου καὶ Μυτιλήνης κινεῖται ἡ πρωθυπουργάρα μας…
Ἐλπίζω νὰ μὴν χαθῇ…!!!

7η Νοεμβρίου 2015: Μαζὺ μὲ τὰ φανερὰ μέτρα μᾶς φέρνουν καὶ …κρυφά!!!
3,5 δισεκατομμύρια νέοι φόροι στὰ …κρυφά!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!77 - Αντίγραφο

κεφάλαιον

Δέσμευσις 100 ἑκατομμυρίων τοῦ κοντομηνᾶ, ὅπως καὶ τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων.
Κι ὄχι, δὲν ἄρχισε νὰ δουλεύῃ ἡ δικαιοσύνη.
Οἱ ὑπόλοιποι καναλάρχες ἀκόμη χρωστοῦν καὶ δὲν ἀγγίζονται.
Μᾶλλον …μόνος του θὰ πληρώση!!!
Ἄν τὲ νὰ δοῦμε καὶ λίγο μπόμπολα, ἐὰν δὲν τὰ βροῦν στὴν μοιρασιὰ μὲ τὸ τσιπρέικο…!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!97

Ὁ Κοντομηνᾶς εἶναι ὁ μεγαλύτερος «φαγάνας» τῶν ΜΜΕ;

8η Νοεμβρίου 2015: Μόνιμη ῥήτρα περικοπῶν στίς συντάξεις; Μέ ὑπογραφή κατρουγκαλιέν;
Στὶς δικές μας συντάξεις, ὄχι στὶς δικές τους.
Δῆλα δὴ αὐτοὶ ἀν τὶ νὰ προετοιμάζουν συνθῆκες ἀναπτύξεως, ὑπογράφουν τὴν παραμονή μας σὲ τάφους.
Νὰ τὸ θυμόμαστε.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!89

ἐλεύθερος τύπος

9η Νοεμβρίου 2015: Ὁ Μαρινάκης, αὐτός, τοῦ ποδοσφαίρου, ποὺ τόσα καὶ τόσα κατὰ καιροὺς διαβάζουμε, ἔχει τὶς …ἄκρες του στὸν τΣΥΡΙΖΑ. Μία τὰ λέει στὸ …πόδι, γιὰ δύο ὧρες, μὲ τὴν Δούρου…
…καὶ μίαν ἄλλη, ὁ τσίπρας  τὸν στηρίζει.
Εἶναι ἀριστερὸς κι αὐτός, κατὰ πῶς φαίνεται. Σὰν τὴν γιάννα.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!100 - Αντίγραφο

ἀκρόπολις

10η Νοεμβρίου 2015: Ὁ ΟΟΣΑ βλέπει τὴν ἀνάπτυξιν, ποὺ δὲν ἦλθε μὲ τὸν σαμαρᾶ, νὰ μᾶς ἔρχεται τὸ 2016.
Τὸ ποῦ τὸ βασίζει εἶναι ἄγνωστον.
Πάντως μία τέτοια ἀνακοίνωσις ἐξυπηρετεῖ θαυμάσια τὰ κουδουνισμένα τῆς κυβερνήσεως, ποὺ λαμβάνουν μερικὲς ἀνάσες καὶ πιστώσεις χρόνου.
Ἄλλο νὰ μᾶς προπαγανδίζουν μόνον τὰ ἐσωτερικὰ ΜΜΕ τὶς ἀσυναρτησίες τους κι ἄλλο ὁλόκληρος ΟΟΣΑ!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!104

χρηματιστήριον

Τὰ χρέη τοῦ ΕΟΠΥ ἀπειλοῦν μὲ λουκέτο τὰ νοσοκομεῖα μας.
Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι πρόβλημα γιὰ τὴν κυβέρνησιν.
Εἶναι δικό μας…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!106

τύπος Θεσσαλονίκης

11η Νοεμβρίου 2015: Ὁ Καμμένος …ἔκαψε τὸ ἐθνόσημον.

Ἔτσι, γούσταρε. Καμμένος εἶναι καὶ καίει…
Μᾶς ἔριξε ὅμως πρὶν ἕνα γερὸ δούλεμα γιὰ νὰ μᾶς ἀποχαυνώσῃ πλήρως!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!98

Τὸ δούλεμα μὲ τὸ ἐθνόσημο ἀπὸ τὸν Καμμένο

Τί ἀξία ἔχουν 150.000 κατοικίες;
Τί ἀξία ἔχουν 150.000 οἰκογένειες πού θά βρεθοῦν χειμωνιάτικα στόν δρόμο;
Σημασία κι ἀξία ἔχουν μόνον οἱ ἐπιθυμίες τῶν ἐργοδοτῶν τῆς κυβερνήσεώς μας.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!107

δημοκρατία

12η Νοεμβρίου 2015: Ἡ παράνοια ποὺ ἔχει καταλάβει τοὺς κυβερνῶντες εἶναι γιὰ γέλια.
Μεταξὺ τῶνπολλῶν ποὺ διαβάσαμε εἶναι καὶ ὁ φόρος …γήρατος.
Κάτι σὰν τὸ «σκοτώνουν τὰ ἄλογα ὅταν γεράσουν»….
Ἀληθεύει;; 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!110

παρασκήνιον

Ἡ ἐπιτροπὴ ἀληθείας …περισσεύει!!!
Καὶ πολὺ κράτησε λέμε!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!114

ΔΕΝ χρειάζεται ἡ ἐπιτροπὴ τῆς «Ἀληθείας»

13η Νοεμβρίου 2015: Ἡ χώρα ἀπέκτησε πολλοὺς πλουτοκράτες. Ὅλοι οἱ κατέχοντες σπίτια περὶ τῶν 150 τετραγωνικῶν εἶναι ὑποψήφιοι λεηλασίας, διότι εἶναι πολλά, πάρα πολλὰ τὰ τετραγωνικὰ γιὰ δούλους.

Οἱ …«πλούσιοι» μὲ τὰ σπίτια τῶν 150 τ.μ.

14η Νοεμβρίου 2015: Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις τῆς σοβιετίας κλείνει τὰ σύνορα.
Μὲ κυβέρνησιν β΄ φορὰ ἀριστερά, μὲ τὶς ἑκατοντάδες Μ.Κ.Ο. καὶ «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις», ποὺ στοὺς κόλπους τους ἔχουν μόνον πράκτορες καὶ τσιράκια τῶν τοκογλύφων, μᾶς ἑτοίμασαν μία θαυμασία παγίδα, γιὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἀκούσαμε κάτι ἀπὸ τὰ χείλη τῶν …«κρατούντων».
Ἡ παγίδευσις τοὐλάχιστον τριῶν (ἐπισήμως) ἐκατομμυρίων πεινασμένων καὶ φανατικῶν ἰσλαμιστῶν ἐντὸς τῶν συνόρων, ποὺ ΔΕΝ εἶναι πρόσφυγες.
Τί σημαίνει αὐτό;
Ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε…
Πάντως καλὸ δὲν εἶναι!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!112

πρῶτο θέμα

15η Νοεμβρίου 2015: Καὶ τώρα ποὺ τελειώσαμε μὲ τὶς συνωμοσιολογίες καὶ φθάσαμε στὸ νὰ βλέπουμε (σχεδόν) τὴν πραγματικότητα κατάματα, ἄς δοῦμε ἀκόμη μία ἀλήθεια.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους στόχους ΟΛΩΝ τῶν κυβερνήσεων τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἦταν ἡ μεσαία τάξις.
Ἄλλη κυβέρνησις περισσότερο κι ἄλλη λιγότερο συνέπραξαν στὸ ἔγκλημα.
Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ζοῦμε.
Ἡ καταστροφὴ τῆς παραγωγῆς αὐτὴν τὴν τάξιν τσάκισε κι αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖον, ἀλλὰ ἄριστα σχεδιασμένο.
Ἐκτελεστὲς ὅλοι τους καὶ φυσικὰ οἱ τσιπροκαμμένοι πρῶτοι ἀπὸ τοὺς χειρίστους…
Σφυρίζουν ἀδιάφορα μὰ γνωρίζουν θαυμάσια τὰ ἐγκλήματά τους!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!113

δημοκρατία

Τακτικὲς προπαγάνδας καὶ παπαρολογίας προερχόμενες ἀπὸ τὸν σαμαρᾶ.
Τὸ χωνὶ μᾶς ἐνημερώνει πὼς ἔχουμε πρωτογενὲς πλεόνασμα.
Καὶ δὲν βρέθηκε κάποιος νὰ τοὺς πῇ νὰ τὸ προσθέσουν στὸ ἄλλο, τὸ παλαιό, ποὺ ἀκόμη τὸ ἀναζητοῦμε.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!109

χωνὶ

Τὶς 107.000 θέσεις ἐργασίας δὲν τὶς σχολιάζουμε, ἐφ΄ ὅσον, ἐὰν ὑπάρχουν, ἀφοροῦν μόνον στὰ δικά τους παιδιά.
Τὸ ὡραῖο ὅμως εἶναι τὸ σχόλιον-ἐρώτημα γιὰ τὴν ΕΚΤ, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν γεωργιάδη.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀγνοῶ τὸ ἐὰν ὑπῆρξε, ἤ ὄχι, ἀπάντησις, θὰ ἀπαντήσω ἐγώ: Ναί, ἡ ΕΚΤ, τὸ ΔΝΤ, ἡ εὐρωπαϊκὴ σοβιετία εἶναι τΣΥΡΙΖΑ στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ναζὶ στὴν Οὐκρανία, τζιχαντιστὲς στὴν Συρία, ποντέμος στὴν Ἰσπανία, ἀκροδεξιοὶ στὴν Ἰταλία…
Ἀναλόγως τοῦ ποῦ ἔχουν σκορπίσει τὰ πρακτόρια τους…

16η Νοεμβρίου 2015: Πρὸς πώλησιν ὁ ΟΛΠ ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. Στὰ προαπαιτούμενα λέει ἦταν. Τὸ γιατὶ δὲν μᾶς τὸ λέν…
Ἄς τὸ κατανοήσουμε μόνοι μας…
Τί;;  Νά ἀνταγωνίζονται τούς Κινέζους οἱ τοκογλύφοι; Αὐτοὶ εἴπαμε πὼς τὰ θέλουν ὅλα στὸ χέρι.

Κι ἐφ΄ ὅσον ξεκίνησαν μὲ τὸν Ο.Λ.Π. εἶπαν νὰ τὸ ἐπεκτείνουν καὶπρὸς Ἀσπρόπυργο μὰ καὶ πρὸς κάθε ἄλλο λιμάνι μας.
Ξέρουν αὐτοί.
Ἐμεῖς θὰ σκυλοπνιγόμαστε γιὰ ἕνα ξερὸ παξιμάδι, αὐτοὶ θὰ θησαυρίζουν.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!101

παρὸν
14 Ἰουνίου 2015

Ἔλα ὅμως ποὺ γλυκάθηκαν…
Ἔ, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ γλυκάθηκαν, εἶπαν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν…
Τί σημασία ἔχει πού θά πάρουν μόνον 700 ἑκατομμύρια;
Ὅσο πιὸ χαμηλὲς οἱ τιμὲς τῶν περιουσιακῶν μας στοιχείων ποὺ δωρίζονται, τόσο περισσότερο φουσκώνουν οἱ λογαριασμοὶ τῶν ἐμπλεκομένων.
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!102

νέα

Τί; Μόνον ἡ ΚΟΣΚΟ κατέθεσε προσφορά;
Ἀλήθεια, ἀναρωτηθήκαμε γιά τό ποιοί ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες της καί ποία σχέσις τούς δένει μά τούς …γνωστούς ἐγκληματίες τοῦ πλανήτου;

17η Νοεμβρίου 2015: Τρία πουλάκια κάθονται κυβέρνησις!!! Ἀποσύρεται τὸ 23% Φ.Π.Α. στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσιν καὶ μετακυλᾶ, ὡς  ἰσοδύναμον, στὸν οἶνο!!!
Δῆλα δὴ γουλιὰ καὶ εὐρᾶ στὶς τσέπες τῶν τοκογλύφων!!!
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ γουλιὲς εἶναι σαφῶς περισσότερες ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν μαθητῶν στὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα, δὲν συζητᾶμε γιὰ ἰσοδύναμα ἀλλὰ γιὰ αὐξήσεις τῶν εἰσπράξεων.

Εἴπαμε… Στὸν κόσμο τους!!!
(Μὴν ἀνησυχεῖτε… Θὰ ἐπανέλθουν!!!)

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!39

πηγὴ

Ὁλίγον …βιαστικὸ τὸ τσιπροκουδουνισμένο στὴν …«ἐθνικὴ ἑορτή», μὰ δικαιολογεῖται.
Δὲν εἶναι ἐποχὲς τώρα νὰ …ἀπολαύσῃ τὴν ἀγάπη τῶν …πρώην θαυμαστῶν του!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!116

Ὁ Τσίπρας ὅμως …δὲν προσκύνησε τὸν τάφο τοῦ Κεμάλ!!!

Νά μιλήσουμε γιά ῥεῦμα; Ἤ ὄχι;
Ἄς τὸ ἀφήσουμε καλλίτερα…

Ῥεῦμα πρὸ καὶ …κατὰ τΣΥΡΙΖΑ!!!

18η Νοεμβρίου 2015: Πεδίον δόξης λαμπρόν ἡ χώρα γιά κάθε φυλῆς πράκτορα;
Τς τς τς…
Ἀπαράδεκτα εἶναι αὐτά.
Καί ἡ κυβέρνησις; Τί; Δέν ἐνδιαφέρεται ἤ …βολεύεται;
Μήπως τελικῶς κάτι …ξέρουν οἱ φερόμενοι ὡς κυβέρνησις καί ὅλοι μαζύ, πράκτορες, τσιράκια καὶ κουδουνισμένα, μᾶς ὁδηγοῦν ἐκεῖ πού τούς ὅρισαν οἱ ἐργοδότες τους;
Μπᾶ… ἀκρότητες…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!103

πηγὴ

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!115

Οἱ στενὲς σχέσεις τοῦ Πάνου Λάμπρου μὲ τὸ Μαξίμου

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!121

Ἀκόμη καὶ ἀνθέλληνες πληρώνουμε γιὰ νὰ μᾶς …ἐκποιοῦν!!!

19η Νοεμβρίου 2015: Τὸ κουδουνισμένο πῆγε στὴν Τουρκία.
Δὲν προσκύνησε τὸν τᾶφο τοῦ κεμᾶλ…
Εἶχε προσκυνήση, πολὺ νωρίτερα, στοὺς …«περιουσίους»!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!105

Ὁ Τσίπρας ὅμως …δὲν προσκύνησε τὸν τάφο τοῦ Κεμάλ!!!

20η Νοεμβρίου 2015: Μὲ 153 βο(υ)λευτὲς κατάφερε νὰ περάσῃ τὸ φερόμενον ὡς ἀσφαλιστικὸ ἡ κυβέρνησις.
Διαγραφές, διαφωνίες, ἀποκοπές…
Τὰ ἀναμενόμενα τῆς φθορᾶς.
Ἐφ’ ὅσον δὲν διαθέτουν κάτι ἀνθρώπινον στὶς συνειδήσεις τους, ἀναλώσιμοι παραμένουν.
Τελείωσαν καὶ τὸν σακελλαρίδη… Καὶ τὸν παναγούλη…
Γιὰ λόγους …κομματικῆς πειθαρχίας, εἶπαν.
Δημοκρατικά, εἶπαν.
Εἶμαι πλέον βεβαία πὼς τὰ καρότα δὲν παίζουν ῥόλο σὲ αὐτὸ τὸ κόμμα….

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!124

νέα

21η Νοεμβρίου 2015: Ἡνωμένοι κατὰ τῆς …«τρομοκρατίας» οἱ εὐρωπΑΙοι ἡγέτες καὶ μαζύ τους καὶ ἡ κυβέρνησις.
Κάτι δισεκατομμύρια δῆλα δὴ θὰ μᾶς ἁρπάξουν πάλι γιὰ τὰ σχετικὰ ἐξοπλιστικά!!!
Ὅσο γιὰ τὴν ἀστυνόμευσιν…
…ἔ, μὴν τὰ θέλουμε κι ὅλα. Ἤ τρομοκρατία θὰ ἔχουμε ἤ ἀσφάλεια!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!119

Ἑνωμένοι ἐνάντια στήν τρομοκρατία;

Προσκυνοῦν γενικῶς…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!120

Προσκυνώντας …«περιουσίους»!!!

Μποροῦν νὰ εἶναι ὅσο ἠλίθιοι θέλουν, ἀρκεῖ νὰ μὴν χαλοῦν τὰ χατήρια τῶν ἀφεντικῶν τους!!!

22α Νοεμβρίου 2015: Τί μᾶς ἔμεινε ἀπό τό ἀσφαλιστικό τους;
Ἡ ὐπογεννητικότης…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!125

βραδυνὴ

23η Νοεμβρίου 2015: Τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν ὁμολογιούχων ἀρχίζει νὰ γίνεται συνείδησις.
Ἐπιδρομὴ κυριολεκτικῶς ἐναντίον τους ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν.
Ἡ ἀπόλυτος καταστροφὴ ἀκόμη μίας μερίδος συμπολιτῶν μας!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!118

Κυβέρνησις καὶ τοκογλύφοι ἀποτελείωσαν μικροομολογιούχους καὶ μικρομετόχους!!!

24η Νοεμβρίου 2015: Τὸ γραφεῖον τύπου μεταναστεύσεως δὲν θὰ μ ποροῦσε νὰ τὸ ἀναλάβῃ  κάποιος Ἕλλην.
Ἔπρεπε, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξῃ ἡ κυβέρνησις, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πόσο ὑπάκουη εἶναι, νὰ παραδοθῇ σὲ …«περιούσιο»!!!
Τόσοι Ἕλληνες ἄνεργοι ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφέρουν τὴν κυβέρνησιν.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!117

Τὸ Γραφεῖον Τύπου Μεταναστεύσεως σὲ …Ἑβραῖο!!!

25η Νοεμβρίου 2015: Τί περιμέναμε ἀπό μίαν κυβέρνησιν πού δέν ἔχει βαρίδια στήν siemens; Νά προωθήσῃ τήν κάθαρσιν;
Χμμμ…
Καλὰ νὰ πάθουμε…
Συμμορία τῶν 300 εἶναι εἴπαμε…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!129

πηγὴ

26η Νοεμβρίου 2015: Ἀποτελειώνων τὸ σύστημα ὑγείας, διότι τοὺς χρειάζονται τὰ νοσοκομεῖα γιὰ νὰ ἔλθουν …«ἐπενδυτές» καὶ νὰ τὰ …«ἀναπτύξουν» δίχως ἐμᾶς…
Τὸ πλιάτσικο κορυφώνεται!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!130

Μακεδονία

27η Νοεμβρίου 2015: Τὸ χαράτσι ποὺ δὲν πληρώθηκε (ἤ ποὺ …φαγώθηκε ἀπὸ …«ποντικούς») ἐπανέρχεται ὡς βεβαιωμένη ὀφειλὴ ἀπὸ τὴν ἐφορία.
Καὶ μόνον του τὸ χαράτσι εἶναι ἱκανὸ νὰ μετατρέψῃ ἕνα ἀκίνητο, πολλαπλασίου ἀξίας, σὲ …μεζεδάκι!!!
Ἄλλως τὲ οἱ …«ἐπενδυτές» καραδοκοῦν!!!
(εἶναι τῆς …κοινωνικῆς πολιτικῆς κατάλοιπον!!!)

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!131

νέα

28η Νοεμβρίου 2015:  Ἡ πτῶσις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου πέρασε ἀλλὰ δὲν μᾶς …ἄγγιξε!!!
Αὐτὸ θὰ πῆ σοβιετία!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!133

Ἡ πτῶσις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου φέρνει θετικὰ ἀποτελέσματα στοὺς …τοκογλύφους!!!

29η Νοεμβρίου 2015: Ἐννοεῖται πὼς δίχως τῶν ἐγκρίσεων τῶν τοκογλύφων δὲν κουνιέται φύλλο ἐντὸς τῆς κυβερνήσεως.
Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ ἀγγελία γιὰ τὴν ἀναζήτησιν ἀντικαταστάτου τῆς σαββαΐδου πέρασε μέσα ἀπὸ τὸ Economist.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!123

Ὁ Economist θά μᾶς βρῆ Γενικό Γραμματέα Ἐσόδων;

Τὸ …γαϊτανάκι τῶν δηλώσεων φίλη ἔπιασε ὁ λιᾶκος.
Ὁ γνωστός…
Ἐννοεῖται πάντα πὼς ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν γιὰ νὰ …ξεχνᾶμε τοὺς ἄλλους πόνους μας καὶ τὴν λεηλασία μας.
Ὅλοι κι ὅλα στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!122

Κυβέρνησις ποὺ στηρίζεται ἀπὸ Λιάκους γιὰ νὰ ἀποκρύπτονται τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων!!!

30η Νοεμβρίου 2015: Ὁ παπασταύρου, ὁ σύμβουλος σαμαρᾶ, μὲ τὰ 5.500.000 ἑκατομμύρια εἶναι σὲ λίστες καὶ λίστες ἀλλὰ δὲν …ἐνοχλεῖται. Ὁσαμαρᾶς δὲν τὸν ἐνόχλησε…
Ὁ τσίπρας; Θά ἀσχοληθῆ ἤ θά πάη κι αὐτό στά ἀζήτητα;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!92 - Αντίγραφο

δημοκρατία

 

1η Δεκεμβρίου 2015: Ἄν καὶ ὅλα τὰ δεδομένα ὑπαγορεύουν παραμονὴ στὰ μετρητά, ἡ κυβέρνησις ἐξακολουθεῖ στὸν δρόμο ποὺ τῆς χάραξαν οἱ τοκογλύφοι.
Σταθερὴ ἀξία!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!126

Παρὰ τὰ προβλήματα ἀσφαλείας πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νὰ περάσουμε σὲ ἠλεκτρονικὸ νόμισμα!!!

2α Δεκεμβρίου 2015:  Οἱ καλὴ μας κυβέρνησις φορολογεῖ τὰ καύσιμα τόσο πολύ, ποὺ τελικῶς τὰ ποσὰ ποὺ πληρώνουμε εἶναι περισσότερο …φόροι!!!
Ἀπὸ ἀγάπη τὸ κάνει… Ὄχι ἀπὸ δουλοπρέπεια στοὺς τοκογλύφους!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!142

Πετρέλαιο θερμάνσεως σὲ Ἑλλάδα καὶ Γερμανία…

3η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ παράνοια τῆς κυβερνήσεως ξεπερνᾶ κάθε προηγούμενον.
Ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀπεργεῖ κατὰ τῆς κυβερνήσεως …τΣΥΡΙΖΑ!!!
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν εἶναι ἠλίθιοι. Ἀπελπισμένοι εἶναι.
Ξεκίνησε μὲ ἀνακοινώσεις ἀπὸ τὶς 10 Νοεμβρίου καὶ σήμερα τὸ …ἀπολαύσαμε!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!108

εἰκόνα

Μὲ τὶς κυβερνητικὲς παπαριὲς ἀπειλούμεθα μὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν Σένγκεν.
Μόνον ἐμεῖς.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!128

Θά βγάλουν ΜΟΝΟΝ ἐμᾶς ἀπό τήν συνθήκη Σένγκεν;

4η Δεκεμβρίου 2015: Ἀναμένοντες τὸ τεκμήριον τῶν κατοικιδίων, κατὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ τρύφωνος…

Ἀκολουθεῖ τό τεκμήριον τῶν κατοικιδίων;

5η Δεκεμβρίου 2015: Τὸ περιουσιολόγιον σημαίνει ἀποδοχὴ δική μας γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς δουλοποιήσεώς μας καὶ τῆς λεηλασίας μας.
Ἡ προπαγάνδα ποὺ τὸ στηρίζει εἶναι γελοία, ὅπως γελοῖοι εἶναι κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σπεύδουν νὰ τὸ ἐπιβάλλουν.
Πάντα φυσικὰ πρὸς ὄφελος τῶν ἐξουσιαστῶν. Νὰ ξέρουν ἐπακριβῶς τὸ τὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα διαθέτουν οἱ δοῦλοι.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!111

κεφάλαιον

6η Δεκεμβρίου 2015:  Παγιωμένη τακτικὴ τῶν κυβερνώντων νὰ φορολογοῦν πολλαπλῶς, ἀκόμη καὶ τὰ φορολογημένα.
Τέτοια ἀγάπη μᾶς ἔχουν!!!

Φορολογώντας …φορολογημένα!!!

7η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ τασία ἀρχικῶς καὶ ἡ «ἄρσις» στὴν συνέχεια μᾶς διευκολύνουν νὰ …ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ἀκίνητά μας.
Αὐτὸ σημαίνει κομμουνισμός!!! Ὅλοι ἄστεγοι καὶ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κόμματος ἑκατομμυριοῦχοι!!!

Ὥρα νά …ἐκχωρήσουμε τά ἀκίνητά μας;

8η Δεκεμβρίου 2015: Οἱ ἐπενδυτὲς ἦσαν …«ἁρπακτικά» μὰ ἡ κυβέρνησις δὲν ξέρει, δὲν εἶδε…!!!

Ξεπουλᾶμε ὅσο ὅσο!!!!!!!

9η Δεκεμβρίου 2015: Ὅλοι οἱ …«ἐπενδυτές» μᾶς προέκυψαν …«περιούσιοι»!!!
Πολλὲς συμπτώσεις γιὰ μία …ἀριστερὰ κυβέρνησιν!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!143 Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!144

Μόνον …«περιουσίους» δεχόμεθα γιὰ νὰ …«ἐπενδύσουν»!!!

10η Δεκεμβρίου 2015: Μὲ πρόσχημα τὸ περιβάλλον ἀναμένονται νέες φορολογικὲς ἐπιθέσεις.

Νέους φόρους μὲ πρόσχημα τὸ …περιβάλλον!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!141

11η Δεκεμβρίου 2015: Ἐκτὸς τῶν ἤδη ὑψηλῶν κερδῶν ποὺ διασφαλίζει μὲ νόμους ἡ κυβέρνησις γιὰ τοὺς τοκογλύφους, ἐξασφάλισε κι ἕναν ἀκόμη τρόπο γιὰ νὰ μᾶς ξἀπομυζοῦν!!!
Τὴν προμήθεια μέσῳ τῶν συναλλαγῶν.
Τὸ πλαστικὸ χρῆμα ἐξυπηρετεῖ μόνον τοὺς τραπεζῖτες.

Ἡ κυβέρνησις Τσίπρα διασφαλίζει περισσότερα κέρδη γιὰ τὶς τράπεζες!!!

12η Δεκεμβρίου 2015: Ἀποχαιρετᾶμε εἴπαμε τὶς συντάξεις ποὺ χάσαμε…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!33

βραδυνὴ

13η Δεκεμβρίου 2015: Οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες τὴν σήμερον στὴν χώρα εἶναι οἱ …κασταστανάδες!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!139

14η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ …τρομοκρατία ὀφελεῖ τοὺς ἐμπόρους ὅπλων καὶ τοὺς τραπεζῖτες.
Οἱ κυβερνήσεις, ὅπως ἡ δική μας, ἁπλῶς …παρασύρονται!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!140

Μὲ …«ἀφορμή» τὴν ISIS μᾶς χρεώνουν μερικὰ ἀκόμη δισεκατομμύρια!!!

15η Δεκεμβρίου 2015: Ὑπεγράφη συμφωνία γιὰ τὴν προμήθεια 80 ἀσθενοφόρων. Τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ κάθονται καὶ σαπίζουν, οὔτε λόγος νὰ ἐπισκευασθοῦν. Δὲν ἔχουν προμήθειες…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!95

Ἐπιτέλους ἀσθενοφόρα!!!

16η Δεκεμβρίου 2015: Κυβερνητικὲς ἐπιτυχίες οἱ ἀναδιαρθρώσεις τῶν «κοκκίνων» δανείων. Μὲ μία λεπτομέρεια.
Ὅλοι μποροῦν νὰ συμμετάσχουν πλὴν τῶν …Ἑλλήνων!!!

Τέτοια ἀγάπη εἴπαμε  μᾶς ἔχουν!!!

Κυβερνητικὲς …«ἐπιτυχίες» ἡ σάρκα μας στὰ δόντια τῶν τοκογλύφων!!!

17η Δεκεμβρίου 2015: Τὰ ἀμερικανὰ ἤθελαν νέες ταὐτότητες καὶ τὸ κουρουμπλῆ ἔσπευσε.
Δὲν εἶναι δουλοποπρέπεια…
Ἀλληλεγγύη εἶναι!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!135

Οἱ ταὐτότητες ἀλλάζουν μὲ ἐντολὴ …Ἀμερικανῶν!!!

18η Δεκεμβρίου 2015:  Κάθε κυβέρνησις ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, βολεύει στὸν κρατικὸ μηχανισμό, μὲ κόστος ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα, ὅλον τὸν κομματικό της στρατό, ἐφ΄ ὅσον προηγουμένως τακτοποιήσει γαμβρούς, νύφες, πενθερές, κουμπάρους, βαπτιστήρια, ἀνεψούδια, γειτονόπουλα, γκομενοδουλίτσες…

Ἔτσι καὶ ἡ δική μας κυβέρνησις  ἀποπληρώνει τὸ χρέος της.
Οἱ προσλήψεις στὸ δημόσιο εἶναι ἄγνωστες σὲ ἀριθμό…
Ὁ λογαριασμὸς γνωστὸς καὶ σὲ ἐμᾶς…

Ἐπὶ πλέον φόροι 500 ἑκατομμυρίων γιὰ νὰ ἀμειφθῇ ὁ κομματικὸς στρατὸς τῶν τσιπροκαμμένων!!!

19η Δεκεμβρίου 2015: Ἐννοεῖται πὼς ἡ ἐγκληματικότης ποὺ αὐξάνεται δὲν ἀπασχολεῖ τὴν κυβέρνησιν διότι πρέπει νὰ προστατεύσῃ τὰ μέλη της ἀπὸ …ἐμᾶς!!!

Ἀτιμώρητη ἐγκληματικότητα γιὰ νὰ μὴν στερηθοῦν προστασίας οἱ «πατέρες τοῦ ἔθνους»!!!

20η Δεκεμβρίου 2015: Πίσω ἀπὸ τὸ «σύμφωνον συμβιώσεως» ἡ ἐμπορία παιδιῶν!!!
Ἀλλὰ οἱ κυβερνῶντες μας …παρεσύρθησαν!!!

Τὸ μεγάλο κόλπο τῆς ἐμπορίας παιδιῶν πίσω ἀπὸ τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως»!!!

21η Δεκεμβρίου 2015: Νέα ἀναθεώρησις τῶν βιβλίων ἱστορίας!!!
Νὰ ἐξαφανισθοῦν ἐν τελῶς ἀκόμη καὶ οἱ ὑπόνοιες γιὰ τοκογλύφους!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!137

Ἡ ἱστορία πρέπει νὰ διδάσκεται δίχως ἀναφορὲς στοὺς ἐγκληματίες τοκογλύφους!!!

22η Δεκεμβρίου 2015: Παρ΄ ὁλίγον χιλιάδες ὁμοφυλόφιλοι νὰ πανηγυρίσουν τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.
Ἄλλαξαν γνώμη ὅμως γιὰ ἀγνώστους λόγους!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!138

Οἱ…ἐκατοντάδες χιλιάδες ὁμοφυλόφιλοι …κρύφτηκαν!!!

23η Δεκεμβρίου 2015: Κάθε κυβέρνησις ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, βολεύει στὸν κρατικὸ μηχανισμό, μὲ κόστος ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα, ὅλον τὸν κομματικό της στρατό, ἐφ΄ ὅσον προηγουμένως τακτοποιήσει γαμβρούς, νύφες, πενθερές, κουμπάρους, βαπτιστήρια, ἀνεψούδια, γειτονόπουλα, γκομενοδουλίτσες…

Ἔτσι καὶ ἡ δική μας κυβέρνησις  ἀποπληρώνει τὸ χρέος της.
Οἱ προσλήψεις στὸ δημόσιο εἶναι ἄγνωστες σὲ ἀριθμό…
Ὁ λογαριασμὸς γνωστὸς καὶ σὲ ἐμᾶς…

Ἐπὶ πλέον φόροι 500 ἑκατομμυρίων γιὰ νὰ ἀμειφθῇ ὁ κομματικὸς στρατὸς τῶν τσιπροκαμμένων!!!

24η Δεκεμβρίου 2015: Λίστες ἐπὶ λιστῶν γιὰ φοροδιαφεύγοντες, γιὰ μεγαλοκαταθέτες, γιὰ χαμένα κονδύλια…
Ὅμως ἡ κυβέρνησις ἔχει ἄλλες προτεραιότητες.
Ἐμᾶς!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!127

δημοκρατία

25η Δεκεμβρίου 2015: Ὁ ἀνιδιοτελὴς βαλλιανᾶτος συνέβαλε ὅσο μποροῦσε γιὰ νὰ ψηφισθῇ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως τοῦ Soros.
Ὄχι ὄχι, ὄχι… Ἡ κυβέρνησις δὲν ἔχει τέτοιου εἴδους ἐξαρτήσεις καὶ διαμεσολαβητές.
Ἀπ΄ εὐθείας προσκυνᾶ τὸν Soros!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!134

Ἔκφρασις ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης;

26η Δεκεμβρίου 2015: Τὸ «δὲν πληρώνω» ἦταν μία …ἔξαρσις, μία μόδα, μία τρέλλα ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἀφήσουμε πίσω μας, διότι ἐμεῖς εἴμαστε πλέον …συγκροτημένον κράτος…
…λέει ὁ παναῆς!!!

Ἡ ἐποχὴ τῆς κωλοτούμπας…

27η Δεκεμβρίου 2015: Οἱ ἀπλήρωτοι ἐργαζόμενοι τοῦ MEGA, ἀλλὰ κι ἄλλοι ἐργαζόμενοι, ἄλλων τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ἀξιώνουν, δικαίως τὶς ἀμοιβές τους.
Ὅμως οἱ ἐργοδότες τους χρωστοῦν.
Ποιός θά πληρώση τά χρέη λοιπόν; Ὄχι βέβαια οἱ νέοι …«ἐπενδυτές»!!!

Ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς φορτώσουν ΚΑΙ τὰ χρέη τῶν μεγάλων καναλιῶν!!!

28η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ βουλὴ νομοθετεῖ… Λέει.
Δίχως ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες καὶ γραμμὲς καὶ ἀτζέντες. Ἔτσι, ξημέρωσαν κάπως …ἀνάλαφρα τὰ κουδουνισμένα.
Κάθε …«σύμπτωσις» στὴν παρακάτω εἰκόνα εἶναι …σύμπτωσις!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!136

Ποιός ἀκριβῶς νομοθετεῖ μέσα στήν βο(υ)λή;

29η Δεκεμβρίου 2015: 14ης ἐκπαίδευσις.
Μεγαλυτέρας διαρκείας ἡ λοβοτομή!!!
Καὶ ἐπίσης ὑποχρεωτική.
Δὲν μᾶς εἶπαν ὅμως πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ περιπτώσεις τῶν παιδιῶν ποὺ ἀδυνατοῦν, ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν λοβοτομή.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!132

αὐγὴ

100 ἡμέρες καὶ μᾶς τελείωσε ἡ ὑπομονή!!!

Καθυστερήσαμε νὰ δημοσιεύσουμε τὸ παραπάνω λόγῳ τῶν ἑορταστικῶν ἡμερῶν.
Ἐλπίχζω νὰ τὸ ἀπολαύσατε ὅμως…

Φιλονόη

εἰκόνα

 

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply