Ὅλοι μας νὰ «βάλουμε πλάτη» γιὰ νὰ πληρωθοῦν τὰ ῥουσφέτια τῶν τΣυριζαίων!!!

Ὅλοι μας νὰ «βάλουμε πλάτη» γιὰ νὰ πληρωθοῦν τὰ ῥουσφέτια τῶν τΣυριζαίων!!!ιΤέτοιο φαῦλο ῥουσφέτι στὰ 30 καὶ πλέον χρόνια ποὺ ἀσχολοῦμαι μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν δημοσιογραφία, σπανίως ἔχω συναντήσει.
Ἡ κυβέρνησις ὅμως τῶν τσιπροκαμμένων φαίνεται ὅτι βαδίζει στὰ πρότυπα τοῦ πιὸ ἁμαρτωλοῦ, φαύλου παρελθόντος τοῦ βαθέος ΠΑΣΟΚ, ποὺ ὡς γνωστὸν ἔχει μετακομίσει στὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἀκοῦστε λοιπὸν τὶ ἔγινε.
Τὴν μετάταξη τῶν καθαριστριῶν τοῦ ΥΠΟΙΚ, ποὺ ἀπὸ μερικῆς ἀπασχολήσεως ΥΕ ἔγιναν πλήρους ἀπασχολήσεως ΠΕ, στὶς γραμματεῖες τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν εἰσαγγελιῶν, ἀσφαλῶς τὶς ἔχετε μάθει.
Τὸ φαῦλο αὐτὸ ῥουσφέτι ποὺ ἔγινε, μὲ τὴν προσωπικὴ ἐντολὴ τοῦ κ. Τσίπρα καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Παρασκευοπούλου (τοῦ ἰδίου ποὺ ὑπέγραψε νὰ ἐπιτρέπονται ἀπὸ σήμερα οἱ πλειστηριασμοὶ κι οἱ κατασχέσεις γιὰ ὅσους φουκαρᾶδες δὲν ἔχουν νά πληρώσουν), ἔγινε ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὶς μεγάλες ὑπηρεσίες ποὺ προεκλογικὰ εἶχαν προσφέρει οἱ …καθαρίστριες στὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ὑπόθεσις ὅμως δὲν τελειώνει ἐκεῖ.
Μόλις σήμερα πληροφορήθηκα ὅτι ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τσακαλῶτος, ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ τὴν ὑπογραφή του βάζει τὸν ἔναν φόρο ἐπάνω στὸν ἄλλο στοὺς δυσμοίρους Ἕλληνες, προχθὲς ὑπέγραψε καὶ μιὰν ἅλλη ὑπουργικὴ ἀπόφαση:
Νὰ δημιουργηθοῦν 165 θέσεις …καθαριστριῶν μερικῆς ἀπασχολήσεως στὸ ΥΠΟΙΚ.
Ἀφοῦ οἱ ἀρχικὲς καθαρίστριες ἔγιναν γραμματεῖς στὰ δικαστήρια, (μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ μποροῦν νὰ γίνουν καὶ …ἀρεοπαγῖτες!!!), ἔπρεπε κάποιος νὰ καθαρίζῃ καὶ τὰ γραφεῖα τοῦ ΥΠΟΙΚ καὶ τὶς Ἐφορίες.
Γι’ αὐτὸ προσλαμβάνει ὁ «γενναιόδωρος»  γιὰ τοὺς Συριζαίους κ. Τσακαλῶτος ἀκόμη 165 καθαρίστριες.
Ὑποθέτω ὅτι σύντομα κι αὐτὲς θὰ μεταταγοῦν σὲ ἄλλες θέσεις…

Συνεπῶς φουκαρᾶδες νεοέλληνες μὴν διαμαρτύρεστε ἂν στηθήκατε στὴν οὐρὰ τῶν τραπεζῶν γιὰ νὰ πληρώσετε τὸν ΕΝΦΙΑ. Ξέρετε τώρα γιατὶ πρέπει νὰ πληρώνετε φόρους καὶ γιατὶ θὰ περικοποῦν κι ἄλλο οἱ συντάξεις σας.
Γιὰ νὰ πληρωθοῦν τὰ ῥουσφέτια τοῦ κ. Τσίπρα καὶ τῶν συριζαίων συντρόφων του.

Δεύτερη Φορὰ Ἀριστερά.
Κι εἴμαστε δυστυχῶς μόνον στὴν ἀρχή.

Ἰωάννης Λοβέρδος

εἰκόνα

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply