Ὁ «συνεπὴς φορολογούμενος»!!!

Ὁ «συνεπὴς φορολογούμενος»!!!Ὁ «συνεπὴς φορολογούμενος» ἀποτελεῖ μιὰ «σοβαρή» ἔκφραση ποὺ χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ ΜΜΕ καὶ στοχεύει στὴν συνειδητὴ ἀποδοχὴ καὶ στὴν ἠθικὴ ἐπιβράβευση τοῦ φορολογουμένου.

Ἂς δοῦμε ὅμως τὴν ἀντίφαση ποὺ κρύβεται ἔντεχνα.
Ἡ φορολογία ὡς ἐπιβαλλομένη διὰ τῆς βίας τοῦ νομοθέτου, χάνει ἀρχικὰ καὶ κύρια κάθε ἠθικὸ ὑπόβαθρο καθὼς ἀποκλείει ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐθελοντικὴ συμμετοχή.
Αὐτὸ ἀποτελεῖ καταπάτηση τῆς ἐλευθερίας, ἐνῶ κάνει ἐμφανὲς πὼς ἡ ὀρθότητα τῆς (φορολογίας) εἶναι ἀμφίβολη.
Ἂν δὲν ἦταν δὲν θὰ χρειαζόταν τὴν βιαία ἐπιβολή.

Ἡ λέξις «συνεπής»  ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ κάτι, τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται διὰ τῆς βίας.
Συνέπεια ἀποτελεῖ ἡ τήρησις μίας ἀμοιβαίας συμφωνίας καὶ ὄχι ἡ ἀποδοχὴ μίας μονομερῶς ἐπιβεβλημένηες ἐνεργείας. 
Θὰ ταίριαζε ἡ «συμμόρφωσις», ἡ «ὑπακοή» κ.ο.κ.
Ὄχι ἡ «συνέπεια».

Στὴν περίπτωση δὲ τῆς Ἑλλάδος, ὁ «συνεπὴς φορολογούμενος» θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χαρακτηρισθῇ  ὡς πρόβατο ἐπὶ σφαγῇ. Οἱ φόροι ποὺ ἐπιβάλλονται δὲν ἔχουν καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, καμμία σχέση μὲ τὰ εἰσοδήματα καὶ βασισμένοι σὲ ἐπίπλαστα «τεκμαρτά» κριτήρια στοχεύουν ξεκάθαρα στὴν ἁπαλλοτρίωση τῆς ἰδιοκτησίας, τῆς ἐργασίας καὶ τέλος, τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς.

Ὁ «συνεπὴς φορολογούμενος» ὡς ἔννοια ἀλλὰ κυρίως ὡς ἐπαναλαμβανομένη προτροπὴ καὶ ἐπιβράβευσις ἀποτελεῖ μιὰ φάρσα.
Τὸ φορολογικὸ ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, δὲν μπορεῖ πλέον νὰ καλυφθῇ μὲ ἠθικολογίες προερχόμενες ἀπὸ τοὺς θύτες ποὺ κατέχουν τὴν ἐξουσία τῆς βίαιης ἐπιβολῆς.

Ἡ φοροδιαφυγή/φοροαποφυγὴ καὶ ἡ στάσις πληρωμῶν, γιὰ ὅσους ἀκόμη ἀντέχουν δὲν εἶναι ἁπλᾶ δικαίωμα. Εἶναι καθῆκον!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply