Οἱ …«φιλανθρωπικές» ὀργανώσεις τοῦ Soros μᾶς …ἐπιβλέπουν!!!

Η εφημερίδα της Μοσάντ μας διαφημίζει τους πράκτορες του Soros ως …«φιλανθρωπική» οργάνωση!!!Οἱ ...«φιλανθρωπικές» ὀργανώσεις τοῦ Soros μᾶς ...ἐπιβλέπουν!!!

Ο Soros ,που σπέρνει φτώχεια και δυστυχία, που διαλύει οικονομίες κρατών, με πρώτα θύματα τους φτωχούς, στέλνει λεφτά σε μερικούς εγχώριους πράκτορες να μας κάνουν …παρατήρηση.

Σίγμα

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply