Ξύπνησες ὤ Ζουράρι;;;;;;;;

Ἀπό βαθύ λήθαργο;

Ξύπνησες ὤ Ζουράρι;;;;;;;;
Καί ἀγορεύεις περί γλώσσης καί ἀπαιδείας ἐντός τοῦ κΥνοβουλίου σας;
Ὤ… Ζουράρι… Τί ἔπαθες;
Ἐμετανόησες; Ἤ μήπως προσπαθῇς νά καλύψῃς τίς κωλοτοῦμπες σου;

Σέ πόνεσε ἡ ἀπαιδεία;
Μήπως οἱ …«μεταῤῥυθμίσεις» ἀπό τό ἀ-παιδαγωγικό ἰνστιτοῦτο καί τό «ἐθνικό συμβούλιον (ἀ-)παιδείας» τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ-Βερέμη;
Μήπως σέ ἐνόχλησε πού τά παιδιά σήμερα ἀγνοοῦν ἀκόμη καί τό ὄνομα τῶν Κολοκοτρωναίων ἀλλά κατέχουν ἄριστα ἀπό καφετιέρες;

Ὤ.. Ζουράρι…
Σοῦ διέφυγε κάτι πολὺ σημαντικό…
Ἡ παιδεία εἶναι πολυτέλεια.
Ἡ ἀπαιδεία, ποὺ στιγματίζεις ἐντὸς τοῦ κΥνοβουλίου σας, εἶναι ὑποχρεωτική, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ συστηματικὴ παραγωγὴ δούλων.
Ἡ παιδεία, ὤ Ζουράρι, προσφέρεται μόνον στὰ παιδιὰ τῶν συντρόφων σου.
Ἡ ἀπαιδεία στὰ παιδιὰ τῶν χαχόλων, ποὺ παρεπιπτόντως πληρώνουν καὶ τὰ μισθά σας.
Ἡ παιδεία, ὤ Ζουράρι, δημιουργεῖ ἡγέτες, ἡγετίσκους, ἐπόπτες.
Ἡ ἀπαιδεία δημιουργεῖ ὑπηκόους, δούλους, τελειωμένους.

Ἀλλὰ τὶ σοῦ λέω… Τὰ γνωρίζεις αὐτά. Γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ μᾶς ἐπεξεργάζεσαι κανονικότατα…
Πασχίζεις νὰ αὐτοαθωωθῇς… Μὰ τὸ «στὰ τέσσερα» τὸ δικό σου, ἐμᾶς ἔδεσε χειροπόδαρα.
Τὸ νὰ μᾶς ἀποτελειώσετε οἰκονομικῶς, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουμε, γιὰ πολλὲς πολλὲς δεκαετίες πεινασμένοι καὶ βεβαιωμένα δουλοποιημένοι, ἐγγυᾶται ἀκόμη μίαν παράμετρο: τὴν ἀπαιδεία γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια.
Τόσα πολλά, ποὺ τελικῶς σὲ λίγες δεκαετίες θὰ βλέπουμε μόνον ἀνθρωποειδῆ νὰ κυκλοφοροῦν γύρω μας.
Ἔτσι δέν εἶναι ὤ Ζουράρι; Ἔ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν πιάστηκα σήμερα μὲ τὸ ἀντισυνταγματικὸ λαθρομεταναστευτικό σας, διότι θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα τοῦ Γέρου μας.

φωτογραφία

(Visited 311 times, 1 visits today)
Leave a Reply