Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό …κόβεται γιά τό «καλό» μας;

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;12Ἀφοῦ ἔχουν ἀρκετοὺς δικαστές, μέλη στὴν ἐπιτροπὴ «σοφῶν» ἰδιωτικοποιήσεως τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, ὡς φερετζέ, καὶ ἀποκλειστικὰ μαζὺ μὲ ἀκραίους ἐκπροσώπους τῆς ἰδιωτικῆς ἀσφαλίσεως, γιατί δέν ἀρχίζουν τό πείραμα-πείραγμα, μέ ἄμεση ἔνταξη τῶν συνταξιούχων δικαστῶν στίς ἰδιωτικές ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες;;;;;
Σήμερα κιὄλας, ἄν ἔχουν κότσια.

 Σημείωσις:
1.— Ἂν διαβάσετε τὰ βιογραφικὰ τῶν 12 «σοφῶν» τοῦ φασίστα ὑπηρέτου τοῦ ἰδιωτικοῦ τραπεζοασφαλιστικοῦ συστήματος, ὑπουργοῦ Κατρούγκαλου, θὰ διαπιστώσετε, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν, ἔχουν ὑπηρετήσει μακροχρόνια, τὴν ἰδιωτικὴ ἀσφάλιση καὶ ὡς μέλη συναφῶν ἐπιτροπῶν, διαχρονικὰ εὐθύνονται γιὰ τὴν πλήρη  καταστροφὴ τῆς Δημοσίου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, συγκαλύπτοντες τὶς ἐκτεταμένες ληστεῖες τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ταμείων!!!
2.— Ποιός ἀπό τούς δώδεκα «σοφούς»τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Κατρούγαλου ….πουλᾶ τήν Ἑταιρεέα Ἀσφαλίσεων Ζωῆς, τῆς ὁποίας εἶναι Πρόεδρος τοῦ ΔΣ ….καί Γιατί;;;;….
ΓΡΙΦΟΣ Ἐεεεεεε;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;…

Μπαρμπανῖκος

 

Τὴν ἐπιτροπὴ ἀποτελοῦν:
1. Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος
2. Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας

3. Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
4. Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλείας
5. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλείας
6. Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
7. Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
8. Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
9. Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα
10. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11. Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα
12. Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλείας

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τοὺς …δικηγόρους, ποὺ προσωπικῶς πιστεύω πὼς εἶναι κι …ἀχρείαστοι, ἐφ΄  ὅσον ἀκόμη κι ἐὰν γνωρίζουν ἄριστα τὰ ἐργασιακά, τὰ ἐργατικὰ καὶ τὰ ἀσφαλιστικά, ἐν τούτοις, σὰν δικηγόροι ποὺ ἐνασχολοῦντο μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἀντικείμενον, μᾶλλον …ΔΕΝ ἐξυπηρέτησαν τὸ Δημόσιο συμφέρον, ἀλλὰ τὸ ἰδιωτικό.
Ἐὰν ὅμως ἴσχύῃ κάτι τέτοιο, τότε γιά ποιόν λόγο τώρα νά ἀλλάξουν …στρατόπεδο;
Ἤ μήπως ἔως σήμερα ἔχουμε δείγματα καλῆς συμπεριφορᾶς ἀπό κάποιους πού ξεκίνησαν ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα καί κατέληξαν στό δημόσιο;
Νά θυμηθῶ ποιόν; Ποιόν;
Τοὐλάχιστον ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν λάβει, ἔως σήμερα, δημόσιες θέσεις, μεταπηδώντας ἀπὸ τὸν ἕναν τομέα στὸν ἄλλον, ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ἀπόλυτη …ἀφοσίωσιν στὰ …πρώην ἀφεντικά τους.
Ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους.

Οἱ δικηγόροι λοιπὸν τῆς ὑποθέσεως-ἐπιτροπῆς-«σοφοί» εἶναι ὁ Δημήτριος Μποῦρλος καὶ ἡ Ἀθηνᾶ Πετρόγλου (ἕννατος καὶ ἐνδεκάτη στὴν λίστα).
Θὰ χαρῶ πολὺ νὰ μᾶς διαψεύσουν, ἀλλὰ παραμένω ἐπιφυλακτική.

 • Ο κ. Δημήτριος Μπούρλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, από το έτος 1984 εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ».
  Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποιήσεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό.
  Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1957
  πηγή
 • Ἐξειδίκευσις στὰ ἐργασιακὰ γιὰ τὴν κυρία Πετρόγλου Ἀθηνᾶ, μὲ ἀρκετὲς ἐπιτυχίες στὴν πορεία της.
  Εἶναι ὅμως αὐτή πού χρειαζόμεθα;
  Ἤ εἶναι ἁπλῶς αὐτή ἥ νομικός πού χρειάζονται οἱ ἐργαζόμενοι, μίας ὁμάδος, δίχως νά ἐνδιαφέρονται ὅμως γιά τίς ὑπόλοιπες κοινωνικές ὁμάδες;;

Οἱ δικαστικοὶ τῆς ἐπιτροπῆς (τέσσερις τὸν ἀριθμό), γιὰ τοὺς ὁποίους πέραν τῶν ὀνομάτων τους δὲν ἀναφέρεται κάτι ἄλλο, εἶναι οἱ ἐξῆς:

 • Ἄννα Λιγωμένου
 • Ἀνδρουλάκης Βασίλειος
 • Κτιστάκη Σταυρούλα
 • Μαρκάτης Σπύρος

Ἔως ἐδῶ καὶ πολλὰ μάθαμε…
Καὶ γιὰ ἐπανάληψιν, ἐπεὶ δὴ θὰ πρέπη νὰ τὰ λέμε διαρκῶς, ἄς παρακολουθήσουμε τὸ ἐὰν τὸ δικό τους συνταξιοδοτικό, μαζὺ μὲ τὸ δικό τους ταμεῖο, θὰ λάβουν τὴν …ἄγουσα γιὰ τὸν ἀγύριστο, ποὺ θὰ λάβουν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα.
Ἐγκυκλοπαιδικῶς λέμε… Δίχως κακιοῦλες.

Τρεῖς καθηγητὲς Δικαίου Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας.
Ἐδῶ εἴμαστε… Ἐδῶ κι ὄχι παρακάτω.
Ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ …δύσκολα!!!

 • Κοντιάδης Ξενοφών:
  Βιογραφικόν:

  Ο Ξενοφών Κοντιάδης (1967) είναι Καθηγητής στην Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.
  Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Institute for European Constitutional Sciences (Γερμανία) και Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας «Constitution-making and Constitutional Change» της International Association of Constitutional Law.
  Στα βιβλία του περιλαμβάνονται: Constitutions in the Global Financial Crisis (Ashgate 2013), Engineering Constitutional Change (Routledge 2012), Ελλειμματική Δημοκρατία (Σιδέρης 2009), Δημοκρατία, Κοινωνικό Κράτος και Σύνταγμα στην ύστερη νεωτερικότητα (Παπαζήσης 2006), Versoil Costituzionalismo del Rischio (Pensa Editore 2005), Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας (Αντ. Ν. Σάκκουλας 2004), Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποιήσεως (Παπαζήσης 2001), Η Αναθεώρηση του Συντάγματος (Αντ. Ν. Σάκκουλας 2000), Κράτος προνοίας και κοινωνικά δικαιώματα (Αντ. Ν. Σάκκουλας 1997).

  Δραστηριότηται:

  Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;9 πηγή
  Κι ἀναφωνεῖ κάποιος, μόλις πρωτοδιαβάζῃ τὰ παραπάνω: «Μακάρι νὰ εἴχαμε μόνον Κοντιάδηδες»!!!!
  Μά εἶναι πράγματι ἔτσι ἤ παραμένουμε στό …περιτύλιγμα καί παραμέσα εἶναι μόνον γιὰ νὰ …τρομάξουμε περισσότερο;

  Πάντως τοῦ κυρίου Κοντιάδου τοῦ φταίει τὸ …Σύνταγμα κι ὄχι ἡ δικαιοσύνη, ποὺ ἐφαρμόζεται …ἐπιλεκτικῶς καὶ δικαιώνει μόνον τὰ …δικά της παιδιά.
  Πολὺ τοῦ φταίει… Πάρα πολύ… Σὰν κάτι …κακὸ νὰ ἔχῃ κατὰ νοῦ!!!
  Τὸν ἀπασχολεῖ, μὲ τὴν …καλὴ ἔννοια, ἡ μετανάστευσις, ἡ μεταναστευτικὴ πολιτική, ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος (πρός ὄφελος τῶν ἰθαγενῶν ἴσως; Ἄ μπᾶ…!!!), ἡ προσαρμογή μας στὴν κοινωνία τῆς νέας τάξεως, ἡ ἐλλειμματική μας δημοκρατία (ποὺ δὲν φαντάζομαι πὼς θέλει νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ μὲ δημοκρατία …ἀμέσου ἐπεμβάσεως!!!), οἱ καλλικρατικὲς αὐτονομίες, στὸ ἐπίπεδον τῆς ἀτομικῆς ἀσφαλίσεως… Κι ἄλλα πολλά. (Ἀνοῖξτε καὶ τὸ διαδίκτυο… Κάτι ἔχει νὰ πῇ… Ἀλλά τί;;;)
  Μία χαρὰ τὸ πάει... Ἐμᾶς δὲν ξέρω ποὺ μᾶς …πάει!!!
  Νεώτατος μέν, πολυγραφότατος δέ!!! Ἀλλὰ ἔτσι εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι.

  (Ὄχι σὰν κι ἐμᾶς…)
  ἐδῶ ἡ προσωπική του σελίς*.Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;11
 • Κρεμαλῆς Κωνσταντῖνος:
  Βιογραφικόν:

  Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;11  πηγή
  Ὀργανισμὸς Μεσολαβήσεως καὶ Διαιτησίας παρακαλῶ.
  (Μήπως γνωρίζετε ἐσεῖς κάτι γιά τό ἀντικείμενον αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ;; Ἐγὼ πάντως ὄχι.)
  Δραστηριότηται:Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;10
  πηγή
  Πολλὰ τὰ …«δακτυλίδια» τοῦ καθηγητοῦ.
  Θὰ ἀναφωνοῦσα, ἐπίσης», «ἄχ, ἄς εἴχαμε μερικοὺς ἀκόμη Κρεμαλῆδες…!!!»
  Ἀλλὰ δὲν τὸ ἀναφωνῶ.
  Ὁ κύριος Κρεμαλῆς εἶναι ἐργατολόγος καὶ συνεργάζεται μὲ ἀρκετὰ δίκτυα, εὐρωπαϊκὰ καὶ παγκόσμια, γιὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων. Παραπέρα δὲν γνωρίζω…
  Ὅπως ἐπίσης δὲν γνωρίζω τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπελέγη.
  Ἴσως ἁπλῶς γιατὶ εἶναι καλὸς ἐπαγγελματίας. Ἴσως κι ὄχι.
  Οὐδὲν κρυπτόν… Καὶ συντόμως θὰ μάθουμε…!!!
 • Στεργίου Ἄγγελος:
  Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
  Διδάσκει για το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
  Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon- Sorbonne (1985).
  Η διατριβή του βραβεύθηκε από το Centre Françaisde Droit Comparé.
  Επισκέπτης καθηγητής  στο Πανεπιστήμιο της Toulouse, έχει συγγράψει οκτώ βιβλία και πολυάριθμες εργασίες που αφορούν στο δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων.
  πηγή

Εἰλικρινῶς, καὶ πάντα …θεωρητικῶς, ἐὰν μέσα στὴν ἐπιτροπὴν ἦσαν μερικοὶ ἔντιμοι δικαστικοὶ καὶ κάποιοι ΑΔΟΛΟΙ καθηγητές, θὰ ἤμουν πολὺ εὐχαριστημένη, διότι γνωρίζω πὼς εἰλικρινῶς θὰ ἔπρατταν τὰ καλλίτερα.
Τώρα μὲ τόσα πτυχία, μὲ τόσες δημοσιεύσεις, μὲ τόσες ἀναγνωρίσεις…
…διατηρῶ τὶς ἐπιφυλάξεις μου, οἱ ὁποῖες εἶναι πολλές, πάρα πολλές!!!
Κι ὄχι μόνον διατηρῶ τὶς ἐπιφυλάξεις μου, ἀλλὰ θεωρῶ πὼς σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ ὅλοι αὐτοὶ ἁπλῶς θὰ …ἐφαρμόσουν ἐντολές.
Καὶ τὸ ποιὸς δίδει τὶς ἐντολές…
…ἄς μὴν τὸ θίξουμε σήμερα.

Μᾶς ἔμεινε ὅμως ἕνας ἀκόμη καθηγητής, πρὶν περάσουμε στοὺς …ἐπισήμους τῆς ἡμέρας.

 • Διονύσιος Γράβαρης!!!
  βιογραφικό:Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;9

   πηγή
  Τεμέτερον εἶναι τὸ παλλουκάρι…
  Καὶ στὸν τΣΥΡΙΖΑ φυσικά…
  Συνεπῶς ναί… Σαφῶς καὶ θὰ μᾶς …ἀποσώση!!! Ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι φυσικά!!!

Ἄφησα γιὰ τὸ τέλος δύο …ἐμπείρους στὰ ἀσφαλιστικά. Πιὸ …ἐμπείρους ἀπὸ ὅλους τοὺς προηγουμένους, ἐφ΄ὅσον, ἐπισήμως, ἔχουν κατὰ καιροὺς χρηματίσει καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα. Βέβαια αὐτὸ δὲν εἶναι κακό, ἀπὸ μόνον του…
Μόνον ὁλίγον …ἀσυμβίβαστον, ὅταν τὰ μὲν συμφέροντα (τοῦ Δημοσίου) συγκρούονται μὲ τὰ δὲ συμφέροντα (τοῦ Ἰδιωτικοῦ τομέως) καὶ ὑπερισχύουν, συνήθως, τὰ πιὸ …εὐέλικτα!!!

Γιὰ ἀρχὴ ἡ κυρία:

 • Εὐφροσύνη (Φρόλη) Κουσκουνᾶ
  Μαθηματικός, Αδειούχος Αναλογιστής
  Πλήρες Mέλος (Fellow) της Ενώσεως Αναλογιστών Ελλάδας
  Πλήρες Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Αναλογιστών(ΙΑΑ)
  Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ενώσεως Αναλογιστών Ελλάδος
  Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τους υποψηφίους Αναλογιστές
  Έχει πολυετή πείρα σε θέσεις ευθύνης, (chief actuary), σε διαφόρους τομείς που άπτονται πληθώρας αναλογιστικών θεμάτων.
  Συμμετείχε στην ομάδας εργασίας, της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για την εφαρμογή διεθνών προτύπων (IFRS) και στην Ομάδα Εργασίας της Εποπτικής. Αρχής για την θεσμοθέτηση νέων Κανόνων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπά (IFRS).
  Διατέλεσε επί πολλά έτη, μέλος της Επιτροπής Ζωής και της Επιτροπής Στατιστικών Αυτοκινήτου στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
  Ήταν μέλος της Επιτροπής Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), των Εταιρειών στις οποίες εργάστηκε.
  Ασχολήθηκε, με αναλογιστικές μελέτες Ταμείων Επαγγελματικής Ασφαλίσεως, Ομαδικών Συνταξιοδοτικών
  Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Υγείας.
  πηγήἩ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;8 Ἡ κυρία Φρόλη λοιπὸν ἦταν σὲ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, σὲ ἐπιτροπὲς σχετικὲς μὲ αὐτές, στὴν Ἕνωσιν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν…
  Φυσικὰ τώρα πιὰ δὲν ὑπάρχουν ἑλληνικὲς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, διότι φρόντισαν, κάποιοι καλοθελητές, νὰ τὶς …χρεωκοπήσουν κι ἔτσι, τώρα ποὺ τὸ ἀσφαλιστικὸ τῆς χώρας ἐπίσης ναυάγησε θὰ ἔλθουν, ὡς συνηθίζουν οἱ …«ξένοι» νὰ μᾶς …ἀσφαλίσουν καὶ νὰ μᾶς …«σώσουν» γιὰ ἀκόμη μία φορά.
  Ἔτσι καὶ ἡ κυρία Φρόλη, μὲ τὴν ἐμπειρία ποὺ τὴν διακρίνει, ποὺ καθὼς φαίνεται εἶναι ὑψηλή, εἰσῆλθε, κατόπιν …ἐντολῆς Κατρούγκαλου, στὴν …«ἐπιτροπὴ τῶν …«σοφῶν»…!!!», πρὸ κειμένου νὰ ἀναμορφώσουν τὸ ἀσφαλιστικό μας.
  Νά αἰσθανθῶ …ἀσφαλής; Ἤ ὄχι;
  Νὰ αἰσθανθῶ… Ἐὰν εἶναι νὰ ἡρεμήσῃ ὁ κάθε κατρούγκαλος, ναί!!! Νὰ αἰσθανθῶ!!!
 • Καὶ τώρα φθάνουμε στὴν …κορυφή!!!
  Καὶ ὑπάλληλος τοῦ Δημοσίου (καθηγητής) καὶ πρόεδρος ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας!!!
  Συζητᾶμε γιὰ τὸ …κορυφαῖον τῶν κορυφαίων γεγονότων, ποὺ ὅλοι οἱ μεγαλοδημοσιοκάφροι (σὰν αὐτοὺς τοῦ ΔΟΛου), τὸ …κατάπιαν ἀμάσητο, ἐφ΄ ὅσον κατὰ καιροὺς φιλοξενοῦν ἀπόψεις τοῦ καθηγητοῦ.
  Μιλτιάδης Νεκτάριος λοιπόν!!!
  Κι ἔτσι, γιὰ ἀρχή, ἄς ξεκινήσουμε νὰ μάθουμε πόθεν μᾶς προέκυψε…
  Ἀπό τό καραμανλιστάν ἤ ἀπό τό σημιτιστάν;

Περίεργη όσμωση κρατικοδίαιτων καθηγητών με καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και τανάπαλιν ή το πώς μπορεί κάποιος νομότυπα να ισορροπεί σε δύο ετροβαρείς βάρκες αλληλοκαλύπτοντας δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;1
 
Ο γράφων στο ΒΗΜΑ, το παρακάτω άρθρο Μιλτιάδης Νεκτάριος*,  με  τίτλο  «Υπάρχει λύση για τις συντάξεις» και αφού διάβασα ξανά και ξανά και αφού έψαξα και διάφορα στοιχεία από το ψακτήρι της google μου προέκυψε ο παραπάνω τίτλος.

Μου ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσω πώς ένας καθηγητής διδάσκει ιδιωτική ασφάλιση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι  Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας International Life και την περίοδο 1999-2004 ήταν Διοικητής του ΙΚΑ, επί κυβερνήσεων Σημίτη.Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;2

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;3

Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τις κυβερνήσεις Σημίτη τις πιο άθλιες που επέλεξε ο ελληνικός λαός τα τελευταία 40 χρόνια. Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν χρειάζεται να αναφερθούν εδώ, εκτός από κάποια πρόσωπα που εμφανίζονται και μάλιστα αναβαθμίζονται και από τις επόμενες κυβερνήσεις -εκτός εκείνων του Καραμανλή- αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία και έχουμε χρόνο και θα επανέλθουμε από τα γεγονότα  και τις μαζικές «ανθρωποθυσίες» που αναμένεται να επισυμβούν τον προσεχή Σεπτέμβριο.

 Βρήκα στο «ψακτήρι» πολλές αναφορές, όπως «Τι προτείνει ένας έξυπνος μεγαλοασφαλιστής προς τους ….«κακόμοιρους» συνταξιούχους»;  ή το «Τι Γίνεται με τους Συνταξιούχους»;  κλπ
Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ένα τίτλος αλλά και κάποια σχόλια, από το PressGr: «Καλέστε και τον Μιλτιάδη Νεκτάριο…»Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;4

Αυτά ως απαραίτητη εισαγωγή τώρα το παρακάτω κείμενο γίνεται πιο σαφές «τι», «πώς» και «πού» το πάει ο αρθρογράφος. 

Σταχυολογώ τα παρακάτω και στην συνέχεια ολόκληρο το άρθρο χωρίς περικοπές και αισθητικές παρεμβάσεις.

Να υποθηκεύσουν οι συνταξιούχοι το σπίτι τους σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, με αντάλλαγμα ισόβια σύνταξη.Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;5

«……..Οι εναλλακτικές λύσεις είναι ελάχιστες. Η πιο ενδεδειγμένη είναι να ακολουθήσει η χώρα την διεθνή πρακτική και να θεσμοθετήσει τον μηχανισμό της «αντίστροφης υποθήκης» (Reverse Mortgage), ο οποίος μπορεί να τεθεί σε άμεση εφαρμογή από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με τις τράπεζες, χωρίς καμμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Με βάση τον θεσμό αυτό, ο συνταξιούχος μπορεί να λάβει δάνειο το οποίο στην συνέχεια μετατρέπεται σε ισόβια μηνιαία συνταξιοδοτική παροχή. Το ποσό του δανείου συναρτάται με την αξία της ιδιόκτητης κατοικίας του συνταξιούχου. Ο συνταξιούχος δεν χρειάζεται να αποπληρώσει το δάνειο όσο είναι στην ζωή. Μετά τον θάνατό του, μέρος ή το σύνολο της ιδιόκτητης κατοικίας μεταβιβάζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό, ο οποίος φέρει και τον κίνδυνο μακροβιότητας (η πιθανότητα το ανατοκισμένο ποσό του δανείου να υπολείπεται της αξίας της οικίας).»

Αυτά τα γράφει ο εν λόγω καθηγητής που θήτευσε στην λεγόμενη «εκσυγχρονιστική», άθλια και τρισάθλια λέω εγώ, κυβέρνηση  που προετοίμασε με αριστοτεχνικό τρόπο την πτώχευση της χώρας μας, με το χρηματιστήριο, τα στουρναροswaps, τα μεγάλα (πανάκριβα) έργα, τις εκχωρήσεις. παραχωρήσεις στα γνωστά διαπλεκόμενα συμφέροντα, και τέλος την αποβιομηχάνιση και εκπατρισμό των ελληνικών επιχειρήσεων της τάχα δυνατής Ελλάδας ηγέτιδας των Βαλκανίων και τόσες μαλακίες που δυστυχώς μαζί με το ευρώ μας κατέστρεψαν.

Εκεί λοιπόν έπαιξε και ο περι ου ο λόγος καθηγητής. Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και ψάξτε και άλλα στοιχεία και θα καταλάβετε πολλά περισσότερα από αυτά που προσπάθησα συγκεκαλυμμένα να γράψω λόγω μη επαρκούς τεκμηριώσεως.

Νάσος

«Υπάρχει λύση για τις συντάξεις»

Η μόνη δομική μεταρρύθμιση που έγινε στην κοινωνική ασφάλιση στην περίοδο της μεταπολιτεύσεως ήταν αυτή του Ν. 2084/1992. Η μεταρρύθμιση αυτή άφησε δύο σημαντικές εκκρεμότητες: (α) τις κατώτερες συντάξεις και (β) την θέσπιση ενός νέου ισοζυγίου μεταξύ κύριας και επικουρικής συντάξεως καθώς και την κεφαλαιοποίηση των ταμείων επικουρικών συντάξεων. Το πρώτο θέμα ρυθμίστηκε με την θέσπιση του ΕΚΑΣ το 1996.

Το θέμα των επικουρικών συντάξεων όχι μόνο δεν ρυθμίστηκε, αλλά η κατάσταση των σχετικών ταμείων χειροτέρευε δραματικά με την πάροδο του χρόνου. Μια μικρή ομάδα οικονομολόγων της κοινωνικής ασφαλίσεως πρότεινε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 να ξεκινήσει η κεφαλαιοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Συνάντησε την σφοδρή αντίδραση των εργατοπατέρων και των συμβούλων τους, διότι θεωρήθηκε περιττή «επειδή ο κρατικός προϋπολογισμός εγγυάται την καταβολή των υπεσχημένων συντάξεων στο διηνεκές».

Πρόκειται για τα ίδια άτομα που τώρα υλοποιούν τις περικοπές των συντάξεων οι οποίες προβλέπονται στα διαδοχικά  Μνημόνια, ενώ ταυτόχρονα ολοφύρονται στα τηλεοπτικά παράθυρα για την τύχη των συνταξιούχων. Εάν είχε ξεκινήσει τότε η κεφαλαιοποίηση των επικουρικών συντάξεων, τα συσσωρευμένα αποθεματικά θα είχαν ξεπεράσει τα 150 δισ. Ευρώ το 2010, που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους θα ήταν εσωτερικό (όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες με κεφαλαιοποιημένα συστήματα συντάξεων, με μεγαλύτερο παράδειγμα την Ιαπωνία η οποία χρηματοδοτεί ένα χρέος/ΑΕΠ της τάξεως του 200% με τα αποθεματικά των ταμείων συντάξεων και των ασφαλιστικών εταιρειών).

Με την χώρα σε κατάσταση πτωχεύσεως και τον κοινωνικό ιστό στα πρόθυρα διαλύσεως, το κύριο ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει για το σύστημα συντάξεων. Τα κύρια θέματα είναι δύο. Πρώτον, η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος συντάξεων για τις ηλικίες κάτω των 55-60 ετών. Δεύτερον, η εξεύρεση πόρων/μέσων για την στήριξη των νυν συνταξιούχων καθώς και όσων βρίσκονται στην ηλικία των 60-65 ετών και δεν έχουν πλέον περιθώρια πρόσθετης αποταμιεύσεως.Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;6

Νέο Σύστημα Συντάξεων

Κατά την ανοικοδόμηση της χώρας, μια από τις πρώτες προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός νέου προτύπου διενέργειας της λειτουργίας της αποταμιεύσεως, η οποία υλοποιείται σε κάθε χώρα κυρίως μέσα από το σύστημα συντάξεων. Η συνολική πρόταση για ένα νέο και βιώσιμο σύστημα συντάξεων έχει αναπτυχθεί λεπτομερώς αλλού.

Εδώ αρκεί η περιγραφή των βασικών αξόνων:

• Ένα Ταμείο Κυρίων Συντάξεων, που θα λειτουργεί με το σύστημα Pay-As-You-Go και θα είναι καθορισμένων εισφορών, με ατομικούς λογαριασμούς (Το Σουηδικό Μοντέλο).
• Ένα Ταμείο Επικουρικών Συντάξεων για όλον τον πληθυσμό, με πλήρη κεφαλαιοποίηση.
• Η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται από την Εφορία, και το ασφαλιστέο εισόδημα θα είναι το φορολογητέο εισόδημα.
• Γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος ΕΚΑΣ για τις κατώτερες συντάξεις, με επέκταση και στους αγρότες.
• Ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφαλίσεως, με ανάθεση της διαχειρίσεώς τους σε εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πλέον εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.**
• Φορολογικά κίνητρα για την προώθηση των ομαδικών και ατομικών ασφαλίσεων συντάξεων.
• Η οργάνωση και λειτουργία του νέου συστήματος θα βασίζεται στο ΙΚΑ, το οποίο θα καταστεί το μοναδικό ταμείο κυρίων συντάξεων της χώρας, Η συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας (έχει τα καλλίτερα συστήματα ηλεκτρονικής οργανώσεως στην Ευρώπη και λειτουργεί με λιγότερους από 1000 υπαλλήλους για έναν πληθυσμό εφάμιλλο του ελληνικού), θα επιταχύνει και θα προσθέσει εγκυρότητα και αξιοπιστία στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ.

Τι Γίνεται με τους ΣυνταξιούχουςἩ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;7

Ένα από τα μεγαλύτερα αίσχη της μεταπολιτεύσεως είναι η δραστική και συνεχιζόμενη μείωση των παροχών των σημερινών συνταξιούχων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους συγκροτούν τις γενεές που έζησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο.

Δυστυχώς με την μακρόχρονη πορεία υφέσεως και υπερχρεώσεως στην οποία έχει εισέλθει η χώρα δεν υπάρχει σοβαρή ελπίδα εξευρέσεως πόρων στο εγγύς μέλλον για την ενίσχυση των παροχών των σημερινών συνταξιούχων.
Το πρόβλημα των ανεπαρκών μελλοντικών συντάξεων θα αντιμετωπίσουν και όσοι σήμερα βρίσκονται στην ηλικία των 60-65 ετών και επομένως δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο ή μέσα για την διενέργεια πρόσθετης αποταμιεύσεως.

Οι εναλλακτικές λύσεις είναι ελάχιστες. Η πιο ενδεδειγμένη είναι να ακολουθήσει η χώρα την διεθνή πρακτική και να θεσμοθετήσει τον μηχανισμό της «αντίστροφης υποθήκης» (Reverse Mortgage), ο οποίος μπορεί να τεθεί σε άμεση εφαρμογή από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με τις τράπεζες, χωρίς καμμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Με βάση τον θεσμό αυτό, ο συνταξιούχος μπορεί να λάβει δάνειο το οποίο στην συνέχεια μετατρέπεται σε ισόβια μηνιαία συνταξιοδοτική παροχή. Το ποσό του δανείου συναρτάται με την αξία της ιδιόκτητης κατοικίας του συνταξιούχου. Ο συνταξιούχος δεν χρειάζεται να αποπληρώσει το δάνειο όσο είναι στην ζωή. Μετά τον θάνατό του, μέρος ή το σύνολο της ιδιόκτητης κατοικίας μεταβιβάζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό, ο οποίος φέρει και τον κίνδυνο μακροβιότητας (η πιθανότητα το ανατοκισμένο ποσό του δανείου να υπολείπεται της αξίας της οικίας).

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό ...κόβεται γιά τό «καλό» μας;8
Η λύση της «αντίστροφης υποθήκης» εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία, με διαρκώς επιταχυνομένους ρυθμούς, στις ασφαλιστικές αγορές των ΗΠΑ και της Δ. Ευρώπης. Οι έκτακτες συνθήκες που διέρχεται η χώρα επιβάλλουν την εξέταση της υιοθετήσεως αυτού του πρωτοποριακού θεσμού και στην Ελλάδα. Πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς έδειξε ότι οι Έλληνες άνω των 55 ετών έχουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοικήσεως*** στην Ευρώπη, 84% ( οι Ισπανοί έχουν ποσοστό 86%, ενώ ο μέσος όρος είναι στο 66%). Επίσης, οι Έλληνες άνω των 55 ετών έχουν το υψηλότερο ποσοστό, 37%, στην κατοχή και άλλης ακίνητης περιουσίας πέραν της κυρίας κατοικίας. Η μέση συνολική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται περίπου σε 200.000 ευρώ.
Υπάρχει, επομένως, η δυνατότητα της χρησιμοποιήσεως των νέων ασφαλιστικών προϊόντων για την έκτακτη ενίσχυση των απερχομένων γενεών, σε προαιρετική βάση, με την μετατροπή μέρους του οικιστικού κεφαλαίου σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή.

* Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι καθηγητής ιδιωτικής ασφαλίσεως στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας International Life.
Στην περίοδο 1999-2004 ήταν Διοικητής του ΙΚΑ

Δὲν ἔχω νὰ προσθέσω κάτι.
Μόνον νά… Δὲν ξέρω νὰ χειρίζομαι τὰ φώτο-σόπ… Καί πῶς θά καλύψω τό κατρουγκαλέν στήν παραπάνω φωτογραφία;

Φιλονόη

 

*Στὶς 19 Ὀκτωβρίου θὰ συζητηθῆ στὴν ΕΣΗΕΑ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ὀρθὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς μειώσεως τῶν συντάξεων ὡς ἀντισυνταγματικό. Συντονιστὴς ὁ Ξενοφὼν Κοντιάδης. Ὑπὲρ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ ὁ Κωνσταντῖνος Γιαννακόπουλος καὶ …κατὰ ὁ (παλαιὸς γνώριμος) Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος!!!
Εὐτυχῶς ἡ ἀρένα ἔχει καὶ …θέαμα!!!
(πληροφορίες ἐδῶ)

** Ἡ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική, μαζὺ μὲ τὸν νεοταξίτη Στουρνάρα, ποὺ ὁ πατέρας του ἦταν στὴν κυβέρνησιν τοῦ βουνοῦ, θὰ …ἐγκυηθοῦν τὴν ἀσφάλεις τέτοιου εἴδους συναλλαγῶν. Καί μετά ξυπνήσαμε ἤ ἀκόμη μᾶς κρατοῦν …ὑπνωτισμένους;

*** Ἔβαλαν στὸ μάτι τὴν περιουσία τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ μᾶς λυσσάξουν στὴν πείνα, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς τὴν …προσφέρουμε, ἀν τὶ …πινακίου φακῆς!!!

Ἐπανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως:

Τό ἀσφαλιστικό πού θά μᾶς …φορέσουν, θά ἐξαιρῆ τούς δικαστές καί τούς νομικούς καί τούς καθηγητές;;  Ἤ ὄχι;
Νὰ τὰ ῥωτᾶμε αὐτά!!!

(Visited 355 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό …κόβεται γιά τό «καλό» μας;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μένουμε ἑΒρόπη!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σπανίας ἐμπνεύσεως …μεταῤῥύθμισις!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅλοι στίς ἰδιωτικές ἀσφάλειες; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιτροπὲς «σοφῶν» κατ’ ἐντολὴν …Rothschild!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιτροπὲς «σοφῶν» κατ’ ἐντολὴν …Rothschild!!! - Triklopodia

Leave a Reply