Κουρῆ-ανισμός…!!!

Ὁ Κουρῆς… Ναί, αὐτός… Ὁ «Αὐριανής»…

Κουρῆ-ανισμός...!!!

…ποὺ «ἔριξε τὸν καραμανλισμό» καὶ μετὰ «ἔγλειφε τὸν καραμανλισμό»…
…ποὺ ἐξεθείαζε τὸν Ἀνδρέα καὶ μετὰ τὸν ἀποκαλοῦσε «ἀπατεώνα… Συνέχεια

Ὁ Γιῶργος Κουρῆς μὲ τὶς «σταθερές» του ἀπόψεις!

Ὁ Γιῶργος Κουρῆς μὲ τὶς «σταθερές» του ἀπόψεις!Ἄς γελάσουμε λίγο μὲ τὴν ἀπουσία σοβαρότητος κάποιων…
Κι ἐπὶσης ἄς συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν τοὺς χρειαζόμαστε… Συνέχεια

Τὸ μεγάλο κόλπο (ποὺ πάει νὰ ξανὰ γίνῃ)!

Κόλπο γραψα;

Λάθος…
Ατ δν εναι κόλπο! Μεθοδολογία εναι!
Εναι συστηματικντιμετώπισις μναν συγκεκριμένον τρόπο, λαν κα λαν, αἰῶνες π αώνων, μ μοναδικν κα κύριον στόχον τους ν κρατον τς ξουσίες ποχουν πεξαιρέσει! Ναί, χουν πεξαιρέσει π νομίμους κα δικαίους κατόχους. (Δν θ τναλύσω σήμερα περισσότερον. Καίει τ θέμα!) Συνέχεια

Ὁ Κουρῆς, ὁ Ἀνδρέας καὶ τό κανάλι Κόντρα….

Ὁ Κουρῆς, ὁ Ἀνδρέας καὶ τό κανάλι Κόντρα....Σχέσεις ἀπίστευτες!!! Δηλώνω πὼς τὰ περισσότερα δὲν τά ἤξερα. Ἕνα πρόσωπο «αἴνιγμα», χωμένο σὲ πάρα πολλά πολιτικὰ παιχνίδια, σὲ ἀκόμη περισσότερα δοῦναι καὶ λαβεῖν, ποὺ ὅμως φροντίζει σήμερα συστηματικὰ γιὰ τὴν «ἐνημέρωσί» μας καὶ τὴν …ἀφύπνισί μας!!! 

Διαβᾶστε ὁπωσδήποτε τὸ παρακάτω ἄρθρο! Εἶναι ἀποκαλυπτικότατον! Καὶ τό κυριότερον….  Εἶναι μία καταγγελία πρὸς ὅλους ὅσους μεθοδεύουν μὲ κάθε τρόπο τὴν «ἐπανάστασί» μας καὶ τὴν «ἀγανάκτησί» μας…  Ὄχι γιατὶ δὲν ἔχουμε ἀγανάκτησι ἢ γιατί δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε Συνέχεια