Χῆρες κι ὀρφανὰ …λίθων καὶ ξένων νεκρῶν!!!

Ἄλλο Ἱστορία κι ἂλλο προπαγάνδα…

Σὰν σήμερα…

Τὴν ἡμέρα ποὺ τὰ Γερμανικὰ στρατεύματα ἀποχωροῦσαν ἀπ’τὴν Ἀθήνα, ἀφοῦ ὑπέστειλαν τὴν σημαία τους καὶ κατέθεσαν στέφανο στὸν Ἀγνωστο Στρατιώτη (κάτι ποὺ δὲν ἔκαναν οἱ κ.κ. Λαβρῶφ καὶ Ὀμπάμα…), ὁ Στρατηγὸς Φέλμυ, Στρατιωτικὸς Διοικητὴς Ἀθηνῶν, ἐστράφη στοὺς συγκεντρωμένους Ἕλληνες καὶ τοὺς εἶπε κυττάζοντας τὸν ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό: Συνέχεια

Ὑπό ποίες συνθῆκες θά λυθῆ τό Κουρδικό;

Ῥωσσία, Τουρκία, Συρία, δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία Κουρδικοὺ Κράτους.

Η.Π.Α, Ἰσραήλ, τὴν ἐπιθυμοῦν.

Οἱ Κοῦρδοι ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου Κράτους τους. Φυσικά, ἐπολέμηαν κατὰ τοῦ ISIS καὶ τοῦ F.S.A (Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ, ἔνοπλος ἀντιπολίτευσις κατὰ τοῦ Ἄσσαντ) ποὺ ὑποστηρίζετο ἀπὸ Η.Π.Α, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Γαλλία, Ἀγγλία, Τουρκία.
Προχώρησαν δὲ αὐτονόμηση καντονίων ὅταν τὰ ἐκκαθάρισαν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές.
Συνέχεια

Χριστιανισμός, Ῥωσσία καὶ θεωρία τῆς Τετάρτης Ῥώμης

Χριστιανισμός, Ῥωσσία καὶ θεωρία τῆς Τετάρτης Ῥώμης1

 «Ἡ ἱστορία πρέπει νὰ εἶναι σχολεῖο καὶ ὄχι φυλακή. Ἡ βυζαντινὴ ἱστορία εἶναι ὁ τόπος τῆς κοινῆς ἀγάπης Ῥωσσίας καὶ Ἑλλάδος. Ὁ γάμος μὲ βυζαντινὴ πριγκίπισσα καὶ ἡ θεωρία ὅτι ἡ Μόσχα εἶναι ἡ 4η Ῥώμη, ἡ συνέχεια τοῦ Βυζαντίου, συνδέει τὶς δύο χῶρες μὲ ἀγάπη καὶ κατάνυξη ἀπέναντι σὲ μία μεγάλη ἱστορικὴ περίοδο ποὺ ἡ Δύσις μέχρι προσφάτως ἀγνοοῦσε».

Συνέχεια

Λαβρῶφ σχολιασμοί…

Λαβρῶφ σχολιασμοί...

Πόσο ἐπίκαιρος εἶναι!!!
Ἡ ἀπάντησις Λαβρῶφ γιὰ τὴν προεδρικὴ προεκλογικὴ περίοδο τῆς Ἀμερικῆς, ποὺ ξετρέλλανε τὴν Κριστιὰν Ἀμανποῦρ τοῦ  CNN!

Συνέχεια

Βοήθησε καί ἡ Ῥωσσία στήν καταστροφή τῆς Λιβύης;

Και οι Ρώσσοι τελικά στήριξαν οικονομικά τους Λιβύους …αντάρτες, που έριξαν τον Καντάφι, προκειμένου να μην ακυρωθούν τα συμβόλαια δισεκατομμυρίων που είχε ήδη υπογράψει ο Καντάφι με ρωσσικές εταιρείες.

 

Βοήθησε καί ἡ Ῥωσσία στήν καταστροφή τῆς Λιβύης;2 Συνέχεια

Ὅσοι δὲν ὑποτάσσονται ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ!!!

Η Δύση των τοκογλύφων κλασικά καταστρέφει όσες χώρες ή ηγέτες δεν υποτάσσονται ολοκληρωτικά στους επικυριάρχους. Οι υπηρέτριες των τοκογλύφων δεν λογαριάζουν το κόστος καθώς δεν πρόκειται να υπάρξει καμμία συνέπεια. Διαβάστε μερικές φράσεις του Λαβρόφ που λέει αυτά που ποτέ δεν θα έλεγαν οι γενίτσαροι της ελληνόφωνης Βουλής. Συνέχεια