Βαρβαρότερος …Ἀλάριχος τὸ Ὑπουργεῖον ἀ-Πολιτισμοῦ

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν περάση πολλῶν εἰδῶν …ἀλάριχοι.
Βάρβαροι, ποὺ ἄφησαν τὸ στίγμα τους τῆς ἀνικανότητός τους νὰ ἐκτιμήσουν καὶ νὰ σεβασθοῦν μνημεία πολιτισμοῦ, μὲ διαφόρους τρόπους. Ἄλλοτε λεηλατώντας καὶ ἄλλοτε κονιορτοποιώντας, μνημεῖον ὄρθιον δὲν ἄφησαν.  Τὰ δὲ μεταφερόμενα εἴδη τὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαιοκαπήλων, ἐπιδεικνύοντάς τα μὲ καμάρι, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν καθημερινῶς πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἀσεβεῖς βάρβαροι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμένουν ἀνίκανοι καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ δημιουργικὰ ἔργα μά, κυρίως, νὰ τὰ παράξουν μόνοι τους.

Δὲν θὰ πῶ πολλά… Θὰ ἀφήσω κυρίως τὶς φωτογραφίες νὰ μιλήσουν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ χείριστος καὶ ὁ σημαντικότερος ἐχθρὸς τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας, τῶν διασωθέντων Μνημείων, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἀληθείας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς Ἀνθρωπότητος εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνόφωνον Ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ. Συνέχεια

Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!

Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!

Προκλητικὴ ἡ αὐτόβουλος ἔκθεσις τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτητων στὸ Θέατρο Μεγαλοπόλεως!!!
Τὴν μία ἑβδομάδα ἀπέλυσαν τοὺς ἔνδεκα ἐργαζομένους, λόγῳ κωλυμμάτων τῶν συμβάσεως καὶ μὴ ἐγκαίρου ἐγκρίσεώς της ἀπὸ τὴν Ἀποκεντρωμένη!!!
Καὶ τὴν ἐπομένη ἑβδομάδα τοὺς ἀνακαλοῦν τὴν ἀπόλυση, λόγῳ …ἄρσεως τῶν κωλυμμάτων!!!

Συνέχεια

Πόσα ἑκατομμύρια ἑτοιμάζουν γιά τόν Μπένο καί τήν Μ.Κ.Ο. «Διάζωμα»;

Στην Θεσπρωτία που βουλιάζει από ανεργία.

Που τα λουκέτα κάθε ημέρα πληθαίνουν.

Που οι μετανάστες γίνονται κάθε ημέρα και πιο πολλοί. Και τα φασιστοειδή πληθαίνουν κάθε ημέρα τα επεισόδια με ορατό πλέον τον κίνδυνο να ξεφύγει η κατάσταση. Φθάνοντας να ξυλοκοπήσουν φοιτητές των ΤΕΙ της Ηγουμενίτσας γιατί στέκονται αλληλέγγυοι στους μετανάστες.

Στην Θεσπρωτία που προχωρούν παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων τα σχέδια για την διέλευση του τουρκικών και ιταλικών συμφερόντων αγωγού φυσικού αερίου από το πλέον τουριστικό μέρος του νομού, την Πέρδικα.
Συνέχεια

Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;

Σιωπὴ τὼν ἀμνῶν ἀπὸ τὴν περιφέρεια γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς ἀπολύσεως ἔνδεκα ἐργαζομένων συντηρητῶν τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως!!!
Γιατί ἄραγε;

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!

Ὅσο προχωρᾶ ἡ ἔρευνα, τόσο πιὸ βαθειὰ ἀποκαλύπτεται ἡ σκευωρία…
Ἀπὸ τὸ λιγνητόσημο θὰ πληρώνονταν οἱ ἐργαζόμενοι!!!
Κι ἐκεῖ ἔχουμε ἤδη ἀναδείξει ἀποκλειστικὰ ἐμεῖς τὸ σκάνδαλο τῶν

Συνέχεια

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!Μισό ἑκατομμύριο εὐρῶ οἱ τόκοι τεσσάρων (4) μηνῶν, ἀπό τό προθεσμιακά τοκισμένο λιγνητόσημο;;;;
Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;;;

Μισό ἑκατομμύριο εὐρῶ οἱ τόκοι τεσσάρων (4) μηνῶν, ἀπὸ τὸ προθεσμιακὰ τοκισμένο λιγνητόσημο!!!

 Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;;;
Γιατί δέν ἀνατοκίσθησαν ποτέ οἱ τόκοι ἀπό τό 2013 μέχρι σήμερα;
Πότε θά ἐρευνηθῆ ἡ «κλεψιά» τοῦ λιγνητοσήμου τῆς Μεγαλοπόλεως ἀπό τόν εἰσαγγελέα; Συνέχεια

Ἐργολαβίες στίς ἀρχαιότητές μας;

Πόδι γερό, σὲ ὅλα τὰ θέατρά μας στὴν Πελοπόννησο, ἔχει πατήσει ὁ κύριος Μπένος μὲ τὴν Μ.Κ.Ο. του τὸ «Διάζωμα»…
Τὸ τὶ ἁλιεύω ἀπὸ τὸ «Διαύγεια» δὲν περιγράφεται!!!

Καὶ ἡ κυρία Θεματικὴ τοῦ δίνει λεφτὰ μὲ τὸ τσουβάλι…
Κοντὰ στὸ μισὸ ἑκατομμύριο εὐρῶ ἔδωσε πρὶν τέσσερις ἡμέρες γιὰ τὴν …«Μελέτη τοῦ Μουσείου Σπάρτης»…
…ἀκριβῶς ἕναν χρόνο μετὰ τὴν …«ἐπίσκεψη» τοῦ Μπένου στὴν Σπάρτη, γιὰ τὴν «Ἀνάδειξη τοῦ Μουσείου» της…
Τὴν Ἀρχαία Αἴγυπτο θά «μελετήση» ὁ, ὑποτιθέμενα, «ἄγνωστος» μελετητής;

Ἐργολαβίες στίς ἀρχαιότητές μας;1 Συνέχεια