Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!Μισό ἑκατομμύριο εὐρῶ οἱ τόκοι τεσσάρων (4) μηνῶν, ἀπό τό προθεσμιακά τοκισμένο λιγνητόσημο;;;;
Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;;;

Μισό ἑκατομμύριο εὐρῶ οἱ τόκοι τεσσάρων (4) μηνῶν, ἀπὸ τὸ προθεσμιακὰ τοκισμένο λιγνητόσημο!!!

 Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;;;
Γιατί δέν ἀνατοκίσθησαν ποτέ οἱ τόκοι ἀπό τό 2013 μέχρι σήμερα;
Πότε θά ἐρευνηθῆ ἡ «κλεψιά» τοῦ λιγνητοσήμου τῆς Μεγαλοπόλεως ἀπό τόν εἰσαγγελέα; Ἀποκλειστικό!!!

Ξαναρωτᾶμε τὸ σουλτανᾶτο τοῦ Μορέως:

Ποῦ πῆγαν τά λεφτά τῶν τόκων τῶν 9.000.000 εὐρῶ ἀπό τό λιγνητόσημο τοῦ 2012;;;

Γιατί δέν κεφαλαιοποιήθησαν;;

Ὁ λογαριασμὸς μὲ ἀριθμό: 5000 – – – – 351 σέ ποιόν ἀνήκει;

Τά 500.000,00 εὐρῶ, ποὺ ἦσαν οἱ προθεσμιακοὶ τόκοι ἀπὸ 1η Ἰανουαρίου 2016 ἔως 20 Ἀπριλίου 2016, σέ ποιές τσέπες μπῆκαν;

Γιατί «ἔκλεισε» ὁ προθεσμιακός λογαριασμός, ἄρον ἄρον, στούς τέσσερις (4) μῆνες;;;

Ποιοί φοβήθηκαν …καί τί φοβήθηκαν;;;;

Ποῦ εὑρίσκεται τώρα τό κεφάλαιο τῶν 9.000.000,00 εὐρῶ τοῦ λιγνητοσήμου τοῦ 2012;;;;

Γιατί δέν ἔχουν συμπεριληφθεῖ στήν κατάθεση οἱ προθεσμιακοί τόκοι, ἐδῶ καὶ τρία (3) χρόνια, πού θά εἶχαν διπλασιάση τοὐλάχιστον τό κεφάλαιο;;;;
Γιατί δέν ἔχουν ἐπέμβει ἀκόμη οἱ οἰκονομικοί εἰσαγγελεῖς;;;;

Τὸ πῶς διαχειρίζεται τὸ λιγνητόσημο, ὑπὲρ τῶν πληττομένων περιοχῶν καὶ μόνον, ὁρίζεται στὸ ΦΕΚ 12/11-1-2008, τεῦχος Β΄.

ὀρθολογικὰ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ :

Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;

Νέο σκάνδαλο Τατούλη!!!
Τοκίζει 9.000.000,00 λιγνητόσημο σὲ …προθεσμιακὲς καταθέσεις, στὴν «Ἐθνική» Τριπόλεως!!!

Ἀντὶ νὰ τὰ ἀποδίδῃ σὲ ἔργα, τοκίζει τὸ λιγνητόσημο τοῦ 2012, καθὼς καὶ ὑπολοίπων προηγουμένων ἐτῶν, σὲ προθεσμιακὲς καταθέσεις…
Στὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα» Τριπόλεως!!!

Τί ῥόλο παίζει ἡ τράπεζα ἐδῶ;;;
Καί ἡ Διοίκησις τῆς ΔΕΗ;;;

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!2

Ἡ Περιφέρεια Πελοποννήσου εἶναι, κατὰ γενικὴ ὁμολογία, πρωτοπόρα σὲ ἀπιστεύτου ἐμπνεύσεως διεργασίες, εἰδικὰ ὅταν αὐτὲς ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν διαχείριση τοῦ Δημοσίου χρήματος.
Τὸ «καινούριο» σκάνδαλο ποὺ θὰ ἀναδείξουμε, ἔχει σχέση μὲ τὰ πάρα πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρῶ, τοῦ λιγνητοσήμου, ποὺ χάνονται στὸν δρόμο καὶ δὲν φθάνουν ποτὲ στοὺς πολῖτες, γιὰ τοὺς ὁποίους προορίζονται.

Ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, ὁ περιφερειάρχης ἔχει ἀπαιτήσει καὶ ἐπιτύχει τὴν κατάθεση σὲ προθεσμιακὸ λογαριασμό, τοῦ λιγνητοσήμου τοῦ 2012 (καὶ κάποιων ὑπολοίπων ἀπὸ προηγούμενα ἔτη), ποσοῦ 9.000.000,00 εὐρῶ, τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ εἶσαν ἤδη διατεθῆ σὲ ἔργα ὑποδομῆς, ὡς ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη, στοὺς πλητομμένος Δήμους καὶ κοινότητες τῆς Μεγαλοπόλεως.

 Ἐνᾦ τὸ ἐτήσιο ποσὸ τοῦ λιγνητοσήμου γιὰ τὶς περιοχὲς ποὺ τὸ δικαιοῦνται, κατατίθεται σὲ ἕναν λογαριασμὸ τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης» στὴν Ἀθῆνα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πρωτοτυπία νὰ ἔχῃ πάρει ὁ σουλτᾶνος τὰ χρήματα, σὲ λογαριασμὸ τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου καί, ἀντὶ νὰ τὰ ἀποδίδῃ σὲ ἔργα, νὰ τὰ τοκίζῃ προθεσμιακὰ ἐπὶ τρία (3) συνεχῆ ἔτη.
Ἡ κατάθεσις ἔχει γίνει στὴν Τρίπολη, ὁ λογαριασμὸς εἶναι στὰ χέρια μας καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι στὴν «πρωτοτυπία» εἶναι ἀσφαλῶς πέραν τῶν ΔΕΗτζήδων ἀρμοδίων καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης» καὶ ἴσως ὄχι μόνον τοῦ τοπικοῦ καταστήματος…

Ἔχουμε στὰ χέρια μας τὸν ἀριθμὸ λογαριασμοῦ, ποὺ εἶναι προθεσμιακός, καθὼς καὶ τὶς κινήσεις του…
Γνωρίζουμε, ἀπὸ ἐγκυρότατες πηγές, πὼς ἀπὸ τὸ 2012 καὶ μετὰ δὲν ἔχει δοθεῖ τὸ λιγνητόσημο, γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Μεγαλοπόλεως, ἀπὸ τὴν ΔΕΗ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν ἔχουν ἀποῤῥοφηθεῖ σὲ ἔργα, τὰ ἀνωτέρω ἑκατομμύρια, ἀλλὰ παγώνουν τεχνηέντως!!!

Ἤδη διενεργεῖται ἐσωτερικὸς ἔλεγχος καὶ στὴν ΔΕΗ γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
Οἱ ἐρωτήσεις καῖν!!!

  1. Ποιός ἐλέγχει τούς λογαριασμούς καί τά ἐπιτόκια;;;
  2. Ποιός διαχειρίζεται τούς τόκους;;;
  3. Μπαίνουν ὅλοι οἱ τόκοι στό κεφάλαιο, κάθε φορὰ ποὺ λήγει ἡ προθεσμία καί γίνεται ἀνατοκισμός;
  4. Γιατί ἡ «Ἐθνική Τράπεζα» ἔχει ἀποδεχθεῖ τήν ἀποσπασματική διαχείριση τοῦ λιγνητοσήμου ἀπό τόν Τατούλη μόνον;
  5. Ἔχει κάποιαν σχέση αὐτό μέ τίς …ἐγγυητικές ἐπιστολές, πού παίρνει σωρηδόν ἀπό τήν «Ἐθνική Τράπεζα» ὁ ἀδελφός τοῦ σουλτάνου, ἰδιοκτήτης τῆς ΚΑΣΤΑΤ, ἐνᾦ χρωστᾷ στήν Τράπεζα, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες μας;

Περιμένουμε νὰ μᾶς δόσῃ ἐξηγήσεις ἐπ΄ αὐτοῦ ὁ διευθυντὴς τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης», γιὰ τὶς ὁποῖες καὶ θὰ σᾶς κρατᾶμε ἐνημέρους…

Ἐν τᾦ μεταξὺ θὰ κινήσουμε γῆ καὶ οὐρανό, γιὰ νὰ ἀποκαλύψουμε ποιοὶ ἔχουν στηρίξει αὐτὴν τὴν παρανομία, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ΔΕΗ, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα» Τριπόλεως…

Πρόσκλησις πρὸς τὸ σουλτανᾶτο τῆς Πελοποννήσου:
Δῶστε μας τὴν κίνηση τοῦ λογαριασμοῦ ποὺ τοκίζετει προθεσμιακὰ τὰ λεφτὰ τοῦ λιγνητοσήμου!!!

Δηλῶστε τοὺς κατόχους τοῦ προθεσμιακοῦ λογαριασμοῦ, ποὺ ἔχει τὰ λεφτὰ τοῦ λιγνητοσήμου!!!
Δημοσιεύστε τὴν ἀναλυτικὴ κατάσταση τῶν τόκων καὶ τοῦ κεφαλαιοποιημένου τελικοῦ ποσοῦ…

Τὰ 9.000.000,00 εὐρῶ ἀνήκουν στοὺς πολῖτες ποὺ πλήττονται καὶ πεθαίνουν ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς ῥυπάνσεως τοῦ περιβάλλοντος τῶν ἐργοστασίων τῆς ΔΕΗ…
Δὲν εἶναι γιὰ τὶς τσέπες κάποιου…Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!3

Ὁ ἀριθμὸς τοῦ λογαριασμοῦ, στὸν ὁποῖον ἡ Περιφέρεια Πελοποννήσου τοκίζει προθεσμιακὰ τὰ πολλὰ λεφτὰ τοῦ λιγνητοσήμου, εἶναι πλέον στὰ χέρια μας…
Εἶναι ὁ 5000….351 (παραλείπουμε τέσσερα-4- ψηφία. Γιὰ εὐνοήτους λόγους δὲν ἀναγράφουμε ὁλόκληρον τὸν ἀριθμό!!!)

Καλεῖται τώρα ὁ εἰσαγγελεὺς νὰ ἀναλάβῃ δράση.
Γιατί τά 9.000.000,00 εὐρῶ τοῦ λιγνητοσήμου οὐδέποτε ἔφθασαν στούς πολῖτες;
Γιατί μέχρι τήν 20η Ἀπριλίου τοῦ 2016 παρέμεναν σέ προθεσμιακή κατάθεση, μέ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται, γιά τήν αὔξηση τοῦ κεφαλαίου;
Διότι πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν κεφάλαιο καὶ τόκοι στοὺς πληττομένους πολῖτες καὶ ὄχι στὶς τσέπες τῶν σφετεριστῶν...
Διότι ἡ ὑπόθεσις εἶναι σκάνδαλον ὁλκῆς καὶ ἐπιβάλλεται ἄμεση διερεύνησις!!!

Ὁ λόγος ποὺ δὲν ἔχουν ἀποδοθεῖ τὰ ποσὰ τοῦ λιγνητοσήμου ἀπὸ τὸ 2013 καὶ ἔως σήμερα εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ σκάνδαλον!!!

Ἀρνεῖται ἡ ΔΕΗ νὰ καταθέσῃ ἄλλα ποσά, ὅταν δὲν ἔχῃ παραστατικὰ ἔργων ὑποδομῆς ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω 9.000.000,00, ποὺ εἶναι κλειστὰ σὲ λογαριασμὸ καὶ δὲν ἀποδίδονται στοὺς πολῖτες!!!

ὀρθολογικὰ

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply