Δημοκρατίας ἑορτασμοὶ καὶ ἄλλες προπαγανδιστικὲς παραμυθολογίες…

Καὶ μόνον ποὺ  βλέπεις αὐτόν…

…ἀντιλαμβάνεσαι!!! Συνέχεια

Πῶς ἐφθάσαμε ἔως ἐδῶ;

Πῶς ἐφθάσαμε ἔως ἐδῶ;
Μία σκιαγραφία τοῦ καθεστῶτος ἀπὸ τὸν Δημήτριο Δρούκα

Ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἐποχῆς τῶν Μνημονίων καὶ ἡ Ἑλλὰς μετρᾶ μόνον πληγές. Αὐτὰ τὰ ἐννέα χρόνια εἴδαμε τὴν χώρα νὰ χάνῃ τὸ 25% τοῦ ΑΕΠ της, τὴν ἀνεργία νὰ ἐκτοξεύεται ἀπὸ μονοψήφιο ἀριθμὸ στὸ 30% καὶ τοὺς φόρους νὰ ἐξανεμίζουν τὸ πραγματικὸ εἰσόδημα τῶν πολιτῶν. Συνέχεια

Λέγεται μεταπολίτευσις

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἄνοιξα αὐτὸ τὸ μαραφέτι, προβληματίζομαι νὰ γράψω κι ἐγὼ ἕνα σχόλιον γιὰ τὰ …«ἐγκαίνια» τοῦ ΜΕΤΡΟ στὴν Θεσσαλονίκη…
Τελικῶς, τελικὰ δὲν θὰ τὸ κάνω. Συνέχεια

Βαδίζοντας γιὰ μίαν ἐθνικὴ αὐτογνωσία

Σὰν σήμερα, ἐπισήμως, ξεκίνησε ἡ (πάντα ἐπίσημος) ἀποδόμησις ὅλων αὐτῶν, ποὺ σὲ μεγάλον βαθμό, συντηροῦσαν τὴν ἐθνική μας συνοχή. Σὰν σήμερα μία «ἐπανάστασις» σκηνοθετημένη ἀπὸ πράκτορες …«περιουσίων» κατήντησε νὰ μᾶς παραπλανᾶ γιὰ περισσότερο ἀπὸ τέσσερεις δεκαετίες, μετατρέποντάς μας σὲ …μαζανθρώπους βολεμένους καὶ ὠχαδελφιστές. Σὲν σήμερα ἐδόθη τὸ σύνθημα τοῦ ὁριστικοῦ μας ἀφανισμοῦ μὲ ὅπλο …ἐμᾶς!!!

Σὰν σήμερα λοιπόν, πάντα ἐπισήμως, ἡ «μεταπολίτευσις» ξεκινοῦσε γιὰ νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἐπίσημο ῥόλο τῆς ἀποδομήσεως ὅλων αὐτῶν ποὺ μᾶς διατηροῦσαν ζωντανοὺς καὶ ἡνωμένους, ἐμπρὸς σὲ κάθε ἀπειλή, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Ἡ ἀρχὴ τῆς καταστροφῆς τοῦ στοιχειώδους πνεύματος ἐλευθερίας ποὺ μᾶς διακατεῖχε, ἐπεσφραγίσθη ἀπὸ τὴν σὰν σήμερα «ἐπανάστασιν» ποὺ τὰ ἀπόνερά της, τὸν Ἰούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974, καταλήξαμε νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὡς …ἐλπίδα μας!!!

Συνέχεια

Προέχει νὰ φύγῃ αὐτὴ ἡ πολιτικὴ τάξις

Αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις τὸ 1975 παρήγαγαν τὸ 6% τοῦ ἑλληνικοῦ ΑΕΠ.

  • Ἐμπορικὴ Τράπεζα.
  • Ἰονικὴ – Λαϊκὴ Τράπεζα.
  • Τράπεζα Πειραιῶς. Συνέχεια
Δυστυχῶς «σύντροφε» ἀλεκσέι ἐσεῖς δὲν …ἀποθάνατε νωρίς!!!

Καί γιατί νά ἀποθάνετε ἄλλως τέ, πού εἶσθε καί νέοι; Πόσο περισσότερο ὅμως …ἀποθαμένος μπορεῖ νά γίνῃ κάποιος ἀπό ὅσο εἶναι ἤδη;
Καθίστε στὴν νιρβάνα σας… Δὲν σᾶς κουνᾶ κάποιος…
Ἐκ πρώτης ὄψεως τοὐλάχιστον…

Ἆσε ποὺ ὑπάρχει κι ἐκεῖνο τὸ ἄλλο «σύντροφε» ἀλεξέι…
Σοῦ ἔχουν ὑποσχεθῆ πὼς θὰ διαφύγης δίχως ἀμυχή… Ἴσως καὶ πὼς θὰ ἐπανέλθης, στὸ μέλλον, δριμύτερος…
Καί, σὲ ἕναν βαθμό, ἔχεις πεισθῆ πὼς θὰ τὰ καταφέρης. Ἴσως καὶ νὰ ὀνειρεύεσαι νέες ἀποθεώσεις…
Μὰ μέσα σου ξέρεις… Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ χιλιάδες πραιτωριανὰ ποὺ σὲ προστατεύουν…
Συνέχεια