Γενέθλια (θὰ εἴχαμε) σήμερα…

Ξανάρχισαν σήμερα τὰ μοιρολόγια γιὰ τὰ πεντάχρονά του ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά».
Ποιά «πρώτη φορά ἀριστερά» ῥέ μ@λάκες; Ἡ ἀριστερὰ ἐγκαθιδρύθη ἐπισήμως στὴν χώρα τὸ 1974 καί, μάλιστα τὸ 1981 ἔγινε καὶ ἐπίσημα καθεστώς.
Βασίζεται δὲ στὴν μεγάλη ἱκανότητα τῆς ΝουΔούλας (καὶ τῶν ἠλιθίων ποὺ τὴν ψηφίζουν) νὰ κάνῃ ἀριστερὰ πολιτικὴ καὶ τελικὰ νὰ παραδίδῃ ἐπισήμως καὶ τὴν κυβέρνηση στὴν Ἀριστερά.
Εἶναι δὲ τόσο μεγάλη ἡ δυνατότηςαὐτοῦ του κόμματος, ὥστε δὲν θὰ ἐκπλαγῶ ἐὰν σὲ λίγους μῆνες ἀναστήσῃ τοὺς ἐγκεφαλικὰ νεκροὺς ΣΥΡΙΖΑίους καὶ ἐπαναφέρει στὴν ἐξουσία τὸν Τσίπρα.
Ἀνασταίνει νεκροὺς κυριολεκτικά.

Σήμερα δηλαδὴ δῆλα δὴ ἑορτάζουμε τοῦ κώλου τὰ ἐννιάμερα.

Μία μικρούλα παρατήρησις ὅμως στοὺς φίλους, ποὺ ἀκόμη κάνουν ἀστεία μὲ τὴν κυβέρνηση τῶν ἠλιθίων του Τσίπρα.
Τὰ ἀστεία αὐτὰ δὲν προκαλοῦν πλέον γέλιο, ἀλλὰ θλίψη γιὰ σᾶς ποὺ τὰ κάνετε, μιᾶς καὶ δὲν εἶναι πλέον κυβέρνησις οἱ κομμουνιστοσυμμορῖτες.
Αὐτὰ ἔπρεπε νὰ τὰ ξέρετε, γιατί σὲ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι γνωστὰ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἀπὸ τότε δῆλα δὴ ποὺ ὁ πατέρας τῶν θεῶν Δίας ἔδωσε τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τῆς δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα σὲ μαρμάρινες πλάκες στὸν λευτεράκη τὸν Βενιζέλο, ὅταν τὸν ἐκάλεσε στὸ ὅρος Χασιᾶ, ἀνατολικῶς τῶν Τρικάλλων.

Ὁ μικρανεψιός του μάλιστα Κώστας Μητσοτάκης ἦταν λίγο παρακάτω.
Τὸ ἀναφέρει καὶ ὁ Ἡροδότος ἐξ ἄλλου στὴν «Ὀδύσσεια ἑνὸς ξενιτεμένου».

Ποσὸ δούλεμα ὅμως ἔχουμε φάη ῥὲ παιδιὰ καὶ μυαλὸ δὲν βάζετε (βάζουμε).
Ὁ Ἀνδρεας ἦταν μὲ τὸ ἕνα πόδι στὸν τάφο καὶ τὰ μέσα μαζικοῦ ἀποπάτου μᾶς ἔλεγαν νὰ τὸν ψηφίσουμε γιατί ὁ πρωθυπουργὸς δὲν χρειάζεται νὰ σκάβῃ.

Ὁ Σημιτης ἦταν «πιασμένος» ἀπὸ 77 μεριὲς κι ἀπὸ ὅλες τὶς γερμανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ μᾶς ἔλεγαν τὰ μέσα μαζικοῦ ἀπόοπάτου, ποσὸ καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε λογιστὴ πρωθυπουργὸ καὶ ἡ περίοδος τῶν μεγάλων ἡγετῶν παρῆλθε ἀνεπιστρεπτὶ (Ἐρντογαν-Ποῦτιν-Ζὶ-Τρᾶμπ) μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γκριζάρῃ τὸ Αἰγαῖο.

Ὁ Γιωργάκης ἦταν ἐμφανῶς ἀνεπαρκὴς καὶ μᾶς ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἕνας μοντέρνος φιλελέφτερος πολιτικός, ποὺ δὲν καταλαβαίνουμε, ἐνᾦ λίγο ἔλειψε νὰ μᾶς γ@μήσουν καὶ στὸν κῶλο ἀκόμη καὶ ἐμᾶς ποὺ δὲν τὸ ἔχουμε μάθη ἀκόμη αὐτὸ τὸ ὡραῖο σπόρ.

Τώρα ἔχουμε καὶ τὸν Κυριάκο ποὺ μᾶς λὲν ὅτι μιλᾶ τέλεια Ἀγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πολωνικὰ καὶ Διαστημικά. Ἔχω ἀρχίση νὰ ἀνησυχῶ ὅτι τὸ γ@μήσι τελικῶς δὲν θὰ τὸ γλυτώσω, ἁπλὰ εὔχομαι νὰ μὴν πονέσῃ πολὺ ὥσπου νὰ τὸ συνηθίσω.

«Ἕνας»

Υ.Γ. Γιὰ τὸ κομμούνι τὸν Τσίπρα δὲν θὰ ἀσχοληθῶ γιατί ὡς κομμούνι δὲν ἀξίζει τὸν κόπο. Αὐτὸν ἐξ ἄλλου τὸν ἐξέλεξε ὁ Σαμαρᾶς κι ὄχι τὰ μέσα μαζικοῦ ἀποπάτου.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply