Λάφυρα ἀπό τό Ἰρὰκ σέ …βασιλικὰ χέρια;

Ἐνδιαφέρουσα παρατήρησις ἀπὸ μίαν δημοσιογράφο τοῦ BBC, ποὺ γράφει πὼς τὸ χρυσὸ πιάνο τοῦ Σαντᾶμ κατέληξε στὰ σαλόνια τῆς …«αὐτοῦ μεγαλειότητος» τῆς Μ. Βρεταννίας.

Συνέχεια

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως;

Συνεχῶς ἀπειλοῦν οἱ Τοῦρκοι μὲ ἄνοιγμα τῶν συνόρων καὶ μαζικὲς ἐξόδους μεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη, ποὺ θὰ δημιουργήσουν χάος καὶ ἀπελπισία.

«Μὴν μᾶς πιέζετε… Μὴν μᾶς ἀπειλεῖτε… Ἐὰν προχωρήσετε ἀκόμη περισσότερο μὲ τὶς ἀποφάσεις σας, οἱ πύλες τῶν συνόρων θὰ ἀνοίξουν. Σὲ τρία ἑκατομμύρια πρόσφυγες ἐμεῖς δίδουμε τροφή.
Τί θά συμβῆ ἐάν ἐνοίξη τίς πύλες ἡ Τουρκία;
Ἐὰν προσωρήσετε ἀκόμη περισσότερο, μὲ τὶς ἀποφασεις σας, οἱ συνοριακὲς πύλες θὰ ἀνοίξουν. Ἐμεῖς δὲν σηκώνουμε ἀπειλές.» Συνέχεια

Ὁ «κακὸς Ἐρντογάν», κατὰ τὸ ὁ «κακὸς Καντάφι»!!!

Πνιγμὸ ἀηδίας προκαλοῦν τὰ ἀπόβλητα ἐμετικὰ κείμενα τῆς προπαγάνδας τῆς CIA κατὰ τοῦ ἡγέτου τῆς Τουρκίας.

Ὁ «κακὸς Ἐρντογάν», κατὰ τὸ ὁ «κακὸς Καντάφι»!!! Συνέχεια

Τί κατέστρεψαν οἱ …«σύμμαχοί» μας δολοφονώντας τόν Καντάφι;

Δεῖτε τὸν χάρτη τοῦ Ἡροδότου.

Τί κατέστρεψαν οἱ ...«σύμμαχοί» μας δολοφονώντας τόν Καντάφι;1

Ἀπὸ ποῦ ξεκινοῦσε ὁ Νεῖλος καὶ ποῦ κατέληγε καὶ ἀναζητῆστε νὰ βρεῖτε τὶ λέγεται πὼς εἶχε βρῆ ὁ Γκαντάφι καὶ τὶ ἑτοιμαζόταν νὰ κάνῃ, ποὺ  θὰ ἀνέτρεπε τὰ πάντα στὴν Ἀφρική!!! Συνέχεια

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!1

Μήπως τελικά ἡ ἐπίθεσις τῶν Η.Π.Α. καί τῶν συμμάχων τους, στὴν Λιβύη τὸ 2011, ἦταν ὁ πρῶτος πόλεμος τοῦ 21ου αἰῶνος γιά τό νερό;; 
(Καὶ ὄχι γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ τὰ ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς χώρας, καθὼς καὶ τὴν πρόθεση δημιουργίας ἀπὸ τὸν Καντάφι τοῦ χρυσοῦ διναρίου, ἑνὸς παναφρικανικοῦ νομίσματος, ποὺ θὰ κτυποῦσε τὴν δύναμη τοῦ δολλαρίου, σὲ ὅλη τὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο καὶ κατ΄ ἐπέκτασιν παγκοσμίως;) Συνέχεια

Γιατί διάλεξαν τήν Λιβύη;

Καντάφι! φιάλτης τς Δύσεως κα τν «πολιτισμένων»! 
Ο δολοφόνοι του (διότι περ δολοφόνων μιλμε) κόμη κυκλοφορον λεύθεροι κα χαίρονται. Γι σο…

Μία συγκλονιστικ μορφ γι τ δεδομένα τς φρικς κα δίως γι τν Λιβύη. νας ντρας πο κανε τν χώρα του ατόνομη κα παράδειγμα πρς μίμησιν. 
Μόνον τ ργα δρεύσεώς του ποτελοσαν να π τ μεγαλύτερα ργα παγκοσμίως. (Γιατί ρα γέ βομβαρδίστηκαν καί κατεστράφησαν; Τί τούς φταιγε τό νεράκι το κοσμάκη;) Συνέχεια