Λάφυρα ἀπό τό Ἰρὰκ σέ …βασιλικὰ χέρια;

Ἐνδιαφέρουσα παρατήρησις ἀπὸ μίαν δημοσιογράφο τοῦ BBC, ποὺ γράφει πὼς τὸ χρυσὸ πιάνο τοῦ Σαντᾶμ κατέληξε στὰ σαλόνια τῆς …«αὐτοῦ μεγαλειότητος» τῆς Μ. Βρεταννίας.

πηγὴ

Τὸ χρυσὸ πιάνο τοῦ Σαντᾶμ λοιπόν εἶναι αὐτό;


Μᾶλλον ἡ δημοσιογράφος κάτι παραπάνω γνωρίζει ἀπὸ ἐμᾶς…
Πάντως τὸ ἐν λόγῳ πιάνο δὲν ἐκλάπη ἀπὸ τὸν Σαντάμ, διότι ἀνῆκε στὸ παλάτι ἐδῶ καὶ δεκαετίες.

(Πληροφορίες καὶ φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ).

Τὸ δὲ πιάνο τοῦ Σαντᾶμ (ἤ, τοὐλάχιστον, ἕνα ἀπὸ αὐτά), ἦταν κάπως …διαφορετικό!!!

εἰκόνα

Ὅμως εἶναι γεγονὸς πράγματι πὼς καὶ ἡ βασίλισσα, μὰ καὶ ὅλοι οἱ σύμμαχοι, κατελήστευσαν τὸ Ἰρὰκ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἀφήνοντάς το μὲ τὶς καλλιέργειες …ὀπίου μόνον καὶ τοὺς ταλιμπάν.

Βέβαια ὁ Σαντὰμ ἦταν …κακός.
Σὰν …κακὸς κι αὐτός, ὅπως καὶ ὁ Καντάφι, λεηλατοῦσε τὸν λαό του…
Φτοῦ… φτοῦ… Πιπέρι…

     

Ὑποθέσεις λεηλασίας πίσω ἀπὸ τὶς «χῶρες – τρομοκράτες»!!!

Οἱ …«κακοί» λεηλατοῦν τοὺς λαούς τους!!!

Ὡς (ὄχι καὶ πολὺ γνωστόν), ὁ Σαντὰμ ἀπέκρυβε στὰ ὑπόγειά του καὶ …ἑβραϊκοὺς θησαυρούς, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ποὺ ἀπέκρυβε.
Ἔτσι τοὐλάχιστον ἰσχυρίζονται τὰ …«περιούσια» τοῦ πλανήτου μας….

 

Εὐτυχῶς δῆλα δὴ ποὺ ἀπηλλάγη ὁ πλανήτης ἀπὸ τὸ τομάρι του καὶ διεσώθη τὸ Ἰράκ…
Τί; Ὄχι;

Ὑποθέσεις λεηλασίας πίσω ἀπὸ τὶς «χῶρες – τρομοκράτες»!!!

Μά τί σκέπτεσθε; Εἶναι ποτέ δυνατόν νά μᾶς εἶπαν ψέμματα;

Πάντως αὐτὸ τὸ πιάνο, βάσει τῶν ὄσων ἐπισήμως πληροφοριῶν καὶ φωτογραφιῶν κυκλοφοροῦν, δὲν ἦταν τοῦ Σαντᾶμ.
Σκεφθεῖτε ὅμως πόσοι Σαντὰμ, μὰ κυρίως πόσα …«σανταμάκια» τοῦ κόσμου μας ἐπλήρωσαν μὲ τὶς ζωές τους, γιὰ νὰ ὑπάρχουν τέτοια πιάνα καὶ νὰ κοσμοῦν τοὺς χώρους ὅπου διαβιοῦν σαῦρες καὶ σαπρόφυτα.
Κι ὅσο γιὰ τὸν χρυσὸ τοῦ Ἰρᾶκ καὶ τῆς Λιβύης οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποῦ κατέληξε…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply