Ὡραῖοι μῦθοι περὶ μεταναστευτικοῦ ποὺ ἕνας-ἕνας καταῤῥίπτονται

50% Μουσουλμάνων ἀνδρῶν καὶ 75 % τῶν γυναικῶν στὴν Βρεταννία (2012) συντηρῶνται ἀπὸ τὸ κρατικὸ σύστημα προνοίας.

Συνέχεια

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία

Ὁ Δῆμος τῆς Μασσαλίας ἀπεφάσισε νὰ καταγγείλῃ τὴν μίσθωση τῆς γῆς, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ κατασκευασθῇ τὸ Μεγάλο Τζαμὶ  τῆς Μασσαλίας.

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία Συνέχεια