Θὰ μᾶς φορτώσουν τὸν (κάθε) βελόπουλο…

…διότι τὸ πολὺ πολὺ τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀφήγημα τελειώνει (ἐπὶ τέλους!!!).

Βλέπουμε λοιπὸν τὴν μανδάμα στάη νὰ πιέζῃ -ἔως καὶ νὰ προσβάλῃ, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς – τὸν βελό, αὐτὸς νὰ τὰ …«παίρνῃ στὴν κράνα», γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους καὶ νὰ ἀποχωρῇ.

Συνέχεια

Διατὶ πρέπει κάποιοι νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ …μπουρδέλο (τους)!!!

Κυριολεκτικῶς ὅμως.
Διότι πρέπει νὰ ἔχουν …«ἐπιχειρήματα» γιὰ νὰ μᾶς …«πείσουν», διὰ τοῦ ἐτσιθελισμοῦ τους, πὼς μπορεῖ ὁ κάθε ἔμμισθος πρακτορίσκος συνδικαλιστὴς νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἀσκήμια καὶ τὸν τσαμπουκά του.
Διότι ἐὰν δὲν εἴχαμε αὐτὰ τὰ δημοσιοκαφρικὰ παρελκόμενα τῶν τραπεζῶν, σαφῶς θὰ ἦσαν πολὺ καλλίτερα τὰ πράγματα στὴν χώρα καὶ στὸν πλανήτη μας.

Διότι ὁ κάθε τζήμερος μπορεῖ ὅσο θέλει νὰ προβάλεται γιὰ νὰ διαφημίζεται, ἀλλὰ ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον στὸ ἐὰν ἔχουν, ἤ ὄχι, δικαίωμα, κάθε εἴδους κάφροι νὰ μολύνουν τὶς ζωές μας, τὰ μυαλά μας καὶ τὸ μέλλον μας.

Συνέχεια