Διατὶ πρέπει κάποιοι νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ …μπουρδέλο (τους)!!!

Κυριολεκτικῶς ὅμως.
Διότι πρέπει νὰ ἔχουν …«ἐπιχειρήματα» γιὰ νὰ μᾶς …«πείσουν», διὰ τοῦ ἐτσιθελισμοῦ τους, πὼς μπορεῖ ὁ κάθε ἔμμισθος πρακτορίσκος συνδικαλιστὴς νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἀσκήμια καὶ τὸν τσαμπουκά του.
Διότι ἐὰν δὲν εἴχαμε αὐτὰ τὰ δημοσιοκαφρικὰ παρελκόμενα τῶν τραπεζῶν, σαφῶς θὰ ἦσαν πολὺ καλλίτερα τὰ πράγματα στὴν χώρα καὶ στὸν πλανήτη μας.

Διότι ὁ κάθε τζήμερος μπορεῖ ὅσο θέλει νὰ προβάλεται γιὰ νὰ διαφημίζεται, ἀλλὰ ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον στὸ ἐὰν ἔχουν, ἤ ὄχι, δικαίωμα, κάθε εἴδους κάφροι νὰ μολύνουν τὶς ζωές μας, τὰ μυαλά μας καὶ τὸ μέλλον μας.

εἰκόνα

Διότι μποροῦμε νὰ ἔχουμε κάθε ἀνώμαλο κάθαρμα, σὲ κάθε βαθμίδα τῆς δημοσίου διοικήσεως, ἀλλὰ καὶ στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ διωχθοῦν αὐτὰ τὰ καθάρματα, διότι εἶναι τοῦ κόμματος, τοῦ συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου καὶ τῆς αὐτῆς ἰδεολογίας.
Κι ἔτσι κάθε σαπρόφυτο ἔχει, ἔτσι-θελικά, τὸ δικαίωμα νὰ καταστρέφῃ δίχως νὰ κινδυνεύῃ μὲ τιμωρίες.
Βλέπετε… εἶναι …δικοί τους!!!

πηγὴ

Διότι ὅλοι αὐτοί, οἱ σιτιζόμενοι ἀπὸ τὸ δίκτυο πολιτικῶν-τοκογλύφων, ἀκόμη κι ἐὰν ἔχουν στοιχεῖα γιὰ τὸ πόσο καθάρματα εἶναι τὰ ἐν λόγῳ καθάρματα, οὐδέποτε θὰ τα καταγγείλουν, πάντα θὰ τὰ προβάλουν καὶ οὐδέποτε θὰ ἀπαιτήσουν τὶς διώξεις τους.
Πρέπει νὰ ἔχουν νὰ …παίζουν μὲ κάτι, γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὸν ῥόλο τους.

Ἀηδιαστικοὶ προπαγανδιστὲς θεωριῶν ποὺ τοὺς ἐξυπηρετοῦν, ἀνήθικοι ἀλλὰ πάντα «κύριοι» μὲ …γραβάτες ἢ χωρίς, προβάλλουν κάθε παραλογία σὰν νὰ εἶναι φυσικὴ διεργασία, προσβάλλουν τὴν κοινὴ λογική, συντελοῦν στὴν καταστροφὴ κάθε ἀξίας, παίζουν μὲ τὴν νοημοσύνη μας, μᾶς ἐπιβάλλουν πρότυπα ὑπανθρωπισμοῦ καὶ δὲν ἔχουν κάποιο πρόβλημα νὰ ἀλλάξουν ἐν τελῶς τὶς σημερινές τους προπαγάνδες, μὲ κάτι ἄλλο, ἐν τελῶς ἀνάποδο, ἐὰν τοὺς δοθῇ ἡ σχετικη ἐντολὴ ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros.

Ἀπολαύστε τους!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὁ κάθε τζήμερος εἶναι ἴδιος κι ἀπαράλλακτος μὲ τὸν ὁποιονδήποτε ἄλλο ποὺ ἐπέρασε τὸ κατώφλι τῆς βο(υ)λῆς τους. Ἀναπληρωματικὸς γιὰ τὴν ὥρα, ἀλλὰ ἐπίσης πρόθυμος γιὰ νὰ μᾶς …«σώσῃ», ὅπως κάθε ἄλλος, σὰν κι αὐτόν. Σήμερα τὰ λέει αὐτός, ἀλλὰ λέει μόνον μέρος ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πῇ, διαφορετικῶς δὲν θὰ ἦταν στὸν παπαδάκη γιὰ νὰ ὑπερασπίζεται (λέει) τὶς ἰδέες του.

Υ.Γ.2. Σαφῶς καὶ δὲν χρειάζονται ὅρια, κανόνες καὶ πρότυπα στὴν χώρα. Σαφῶς καὶ πρέπει νὰ προβάλονται τὰ σκουπίδια, ὡς λύσις ἀνάγκης. Σαφῶς καὶ ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦν σὲ ἄλλους λαούς, πιὸ …πεπολιτισμένους.

 Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά

 

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply