Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

Ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
(11 Μαΐου 1771 – 22 Μαΐου 1825)

Γεννήθηκε στὸ βρώμικο πάτωμα τῶν φυλακῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπέκτησε ἑννέα παιδιὰ κι ὅταν ἐχήρεψε γιὰ δευτέρα φορὰ ἔγινε καπετάνισσα. Ἔγινε πλούσια καὶ διέθεσε ὅλην τὴν περιουσία της στὸν ἀγῶνα.

Ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ὑπῆρξε ἡ μεγάλη ἡρωὶς τοῦ ’21. Ἦταν ἀπὸ τὶς λίγες γυναῖκες ποὺ ἔπαιξαν πρωταγωνιστικὸ ῥόλο στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα. Ἦταν κόρη τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Σταυριανοῦ Πινότση καὶ τῆς Σκεύως (Παρασκευή) Κοκκίνη. Γεννήθηκε ἐπάνω στὸ βρώμικο πάτωμα τῶν φυλακῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὶς 11 Μαΐου τοῦ 1771.

Ὁ πατέρας της συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὴν ἐπανάσταση τῆς Πελοποννήσου, τὸ 1769-1770, κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ὀρλωφικῶν. Μετὰ τὸ ἄδοξο τέλος τῆς ἐπαναστ;σαεως ὁ πλοίαρχος Πινότσης ἐκρύφθη, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν σύλληψη. Ἀφοῦ ἐπέρασε ὁ καιρὸς καὶ οἱ Τοῦρκιο ἔπαψαν νὰ τὸν ἀναζητοῦν, ἀλλὰ δὲν ἐπείραξαν τὴν οἰκογένειά του, ἄρχισε ξανὰ τὶς ἐμπορικές του δραστηριότητες καὶ τὰ ταξείδια.

Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτά, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1771, εὑρέθη στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ, οἱ Τοῦρκοι τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν ἔριξαν στὶς φυλακές. Τὸν ἐβασάνισαν ἐπανειλημμένως, γιὰ νὰ ὁμολογήσῃ τὴν συμμετοχή του στὴν ἀντασία κι ἀπὸ τὰ φρικτὰ βασανιστήρια ἔπεσε βαρειὰ ἄῤῥωστος. Ἡ γυναῖκα του Σκεύω, ἐτοιμόγεννη, ἀπεφάσισε νὰ πάῃ στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἄνδρα της, ἀφοῦ πρῶτα ἐπώλησε μέρος τῆς περιουσίας της. Κατόρθωσε νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἄδεια νὰ τὸν ἐπισκέπτεται καὶ νὰ μένῃ κοντά του. Μέσα στὴν φυλακή, ἔννοιωσε τοὺς πρώτους πόνους τοῦ τοκετοῦ, ἀπὸ τὴν συγκίνηση καὶ τὴν κούραση.

Ἐγέννησε τὴν ἡρωΐδα, ἔχοντας γιὰ «μαμές», τὸν συγκρατούμενο τοῦ συζύγου της, τὸν Μανιάτη καπετάνιο Μούρτζινο καὶ τὸν Τοῦρκο δεσμοφύλακα.

Ἡ νεογέννητη ἐβαπτίσθη μέσα στὴν φυλακὴ ἀπὸ τὸν Μούρτζινο, ποὺ τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομα τῆς μητέρας του, Λασκαρίνα.
Μία ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς γεννήσεως τῆς μικρῆς Λασκαρίνας ἦταν ὅτι ἡ Σκεύω συνόδευσε τὸν σύζυγό της στὸ ταξείδι του στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ Λασκαρίνα ἐγεννήθη ἐκεῖ πρὶν ἀπὸ τὴν σύλληψή του, ἀπὸ τοὺ Τούρκους, καὶ τὸν θάνατό του.

Οἱ πληροφορίες ἀπὸ μηχανὴ τοῦ χρόνου

Προσωπογραφία τῆς Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Χρονολογία ἐκδόσεως 1830.
Friedel, Adam De. The Greeks, Twenty-four portraits of the principal leaders and persovages who have made themeselves most conspicuous in the Greek revolution, from the commencement of the Struggle, Adam De Friedel, 1830

Γιὰ τὴν μεταγραφὴ Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 85 times, 1 visits today)
Leave a Reply