Μᾶς πᾶνε γιά νέον ἐμφύλιον;

Μᾶς πᾶνε γιά νέον ἐμφύλιον;

Πρὸ χθές, στὸ ἐπεισόδιον μὲ τὸν Κασσιδιάριη καὶ τὶς Κανέλλη-Δούρου παρετήρησα κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Τὸ πρῶτο σημεῖον ἦταν τὸ βλέμμα τῆς Δούρου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς «ἐπαφῆς τρίτου τύπου» Λιάννας Κασσιδιάρη.

Τὸ βλέμμα της ἦταν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ!!!!

Ἰδιαιτέρως ἱκανοποιημένον, στιγνόν,  θρασύ!

Εἰλικρινῶς, τὸ βλέμμα της μὲ πάγωσε!

Τὸ δεύτερον σημεῖον ποὺ παρετήρησα, ἄν καὶ μᾶλλον θὰ ἔλεγα πὼς τὸ παρετήρησαν κι ἄλλοι, ἦταν ἡ ἀναφορά της στὸ ψήφισμα τῶν Κορυσχάδων. Αὐτὸ πάλι θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἐκλάβουμε ὥς μίαν προσπάθεια κάποιων νὰ ἀνασυστήσουν μίαν λαϊκὴ καὶ ὑγιὴ βάσιν διακυβερνήσεως, ἐὰν δὲν ἦταν πρὸ τῶν πυλῶν ἡ λήξις τοῦ Β’ Παγκοσμίου πολέμου καὶ φυσικὰ ἡ ἐπιστροφὴ τῆς νομίμου κυβερνήσεως.

Γιὰ τὸ ἐὰν ἦταν καὶ ἠθικὴ κυβέρνησις ἡ νόμιμος κυβέρνησις,  ἤ μὲ ἐθνικὴν συνείδησιν ἤ τέλος πάντων κάποια κυβέρνησις ποὺ θὰ φρόντιζε μόνον τὰ συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἄλλο θέμα. Ἦταν ἐν τελῶς προσωρινή, κάτι ποὺ φυσικὰ συντόμως θὰ ἄλλαζε μὲ τὶς πρῶτες ἐκλογές. Ναί, ἦταν δοτὴ κυβέρνησις, σχηματισμένη μὲ βάσιν τὴν λογικὴν ἐξυπηρετήσεως τῶν συμφερόντων ξένων δυνάμεων. Ἀλλά δέν ἦταν ἐν τελῶς καθοδηγούμενη ἀπό τήν Σοβιετιή Ἔνωσιν ἡ κεντρική ἐξουσία τοῦ ΕΑΜ; Δέν γνωρίζουμε πώς πίσω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῆς κεντρικῆς του ἐπιτροπῆς ἦταν τό ΚΚΕ καί τελικῶς ὁ «πατερούλης»;

Ξέρω, αὐτὰ εἶναι γνωστά, καὶ κακῶς ἀσχολοῦμαι διαρκῶς μαζύ τους. Ἀλλὰ ἔχω τοὺς λόγους μου.

Δυστυχῶς, τὰ ψηφίσματα τῶν Κορχυσάδων ἦταν τελικῶς ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἐμφυλίου, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΕΑΜ. Ὁ λόγος; Δὲν ἀνεγνώριζαν κανέναν ὥς ἄρχοντα τῆς χώρας παρὰ μόνον τῆς δικῆς τους ἀρχῆς. (Κάτι σέ φασιστικόν αὐτό; Μπᾶᾶᾶᾶ….)

Τέτοιαν χαρά, ἀναμεμειγμένη μὲ κακία καὶ ἱκανοποίησιν, γιὰ ἕνα γεγονὸς ποὺ μόνον θλίψιν προκαλεῖ, θὰ ἔλεγα πὼς μόνον κάποιος ψυχασθενὴς θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφράσῃ!

Ἤ λοιπὸν σὰν τὸν Πάκη φοβήθηκε πὼς ἐὰν σηκωθῇ θὰ σκοτώσῃ τὸν Κασσιδιάρη, ἤ χαιρόταν σκέτο γιὰ τὸ ἐπίπεδον ποὺ τὸν εἶχε ὁδηγήσει ἤ σκασίλα της γιὰ τὸν Κασσιδιάρη…. Λουκουμάκι τῆς ἦλθε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μᾶς πέταξε ξεκάθαρα καὶ κατάμουτρα τὶς προθέσεις της!!!!

(Περὶ τὸ 1:35)

Κοινῶς, ἡ Δούρου μᾶς ἐνημερώνει… Δὲν διαπραγματεύεται…. Ἔχει ἀποφασίσει! Δὲν συζητᾶ! Ἔχει ξεκαθαρίσει τὶς θέσεις καὶ τοὺς στόχους της… Δὲν μᾶς ἐπιτρέπει ἀντίλογον!  (Κι ὁ Γλέζος Γλέζος… Καλά…)

Τὸ τρίτον φυσικὰ σημεῖον εἶναι ὁ Παπαδάκης!

Ἄριστος δημοσιοκᾶφρος… Ἄψογος!!!

Ἔως καὶ «καβγὰ» μὲ τὴν Δούρου ….ἔστησε, πρὸ κειμένου νὰ ὑπερασπιστῇ τὰ …ἤθικὰ καὶ δίκαια τῶν δημοσιοκάφρων, τὴν στιγμὴ ποὺ, μόλις μερικὰ λεπτὰ νωρίτερα, ἰσχυριζόταν πὼς ἡ καημένη ἡ Λιάνα ἐχαρακτηρίσθῃ ὤς παλιοκουμούνι ἀπὸ τὸν Κασσιδιάρη, δίχως νὰ κάνῃ ἀναφορὰ οὔτε στοὺς χαρακτηρισμοὺς τῆς Λιάνας γιὰ τὸν Κασιδιάρη (φασισταριό, γερμανοτσολιᾶδες…) οὔτε φυσικὰ στὰ ὑβριστικὰ της σχόλια ποὺ ἀκολούθησαν.

Τό συμπέρασμά μου ἀπό τά παραπάνω;

Ὅλο τὸ σύστημα, καὶ ὁ Παπαδάκης φυσικὰ ὥς ὑπὲρ-εὐσυνείδητος ὑπάλληλός του, συντηροῦν καὶ «δικαιώνουν» τὰ δίκαια τοῦ … δικαίου τῶν Κορυσχάδων. Δὲν θὰ εἶχα καμμίαν ἀντίρρησιν νὰ τὸ κάνουν, ἐὰν ταὐτοχρόνως ἔκαναν κι ἀναφορὲς στὸ τὶ ἐπροκάλεσε αὐτὸ τὸ δίκαιον! Διότι τὸ νὰ μεταφέρῃ κάποιος μίαν πληροφορίαν …μισή, οὐδόλως σεβαστὸν εἶναι. Θὰ ἔλεγα μᾶλλον πὼς εἶναι ἐν τελῶς δόλιον! Τόσο δόλιον μάλλιστα, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ναζισμοῦ ποὺ ὀφείλουμε νὰ πολεμήσουμε, μᾶς ἑτοιμάζουν νέες περιπέτειες.

Κι ἐπεὶ δὴ ἐκεῖ στὸν Περισσὸ δὲν ἔχουν ἀλλάξει θέσεις ἐδῶ καὶ κάτι δεκαετίες…

Κι ἐπεὶ δὴ ἐκεῖ στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἐπίσης δὲν ἔχουν ἀλλάξει θέσεις, ἀλλὰ περιθάλπουν στοὺς κόλπους τους ἀκόμη καὶ πρόσωπα σὰν τὸν Ἰφικράτη Ἀμυρᾶ, πού ἐξαγγέλλει κάτι γιά στρατούς κι ἄλλες παπαρολογίες…

Κι ἐπεὶ δὴ ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν εἶναι κάτι ἀθῶα παιδάκια…

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς πλησιάζει ἡ ὥρα….

Νά κλάψω; Νά οὐρλιάξω; Νά κάτσω ἥσυχα καί νά περιμένω τό κλείσιμο τῶν λογαριασμῶν;

Δυστυχῶς τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν μπορῶ νὰ κάνω..

Ἐὰν κλάψω, θὰ εἶναι σὰν νὰ σηκώνω ψηλὰ τὰ χέρια….

Ἐὰν οὐρλιάξω, θὰ μὲ χαρακτηρίσουν ὥς κινδυνολόγο…

Ἐὰν πάλι κάτσω μὲ σταυρωμένα χέρια, τότε δέν θά εἶμαι συνένοχος καί συνεργός;

Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό…

Τὰ πρόσωπα εἶναι ἐδῶ, ὑστερικὰ τσιρίζουν, μᾶς προειδοποιοῦν καὶ γελοῦν τρίβοντας τὰ χέρια τους…

Ἐμεῖς; 

Ἐμεῖς ἀγαπητοί μου ἔχουμε δύο δρόμους…

Ἤ νὰ πολεμήσουμε ἤ νὰ πεθάνουμε …στὸν ὗπνο μας!

Ἀλλὰ νεκροὺς δὲν μᾶς χρειάζεται κανεῖς καὶ τίποτα!

Υ.Γ. 1. Μεταξὺ ἀστείου καὶ σοβαροῦ λέγονται οἱ μεγαλύτερες ἀλήθειες.

Υ.Γ.2. Κι ἕνα νέο παιδὶ ποὺ δὲν εἶναι φαστίστας ἀλλὰ κρατᾶ τὸ μεγαλύτερον ὅπλον: τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα!

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μᾶς πᾶνε γιά νέον ἐμφύλιον;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μᾶς πᾶνε γιά νέον ἐμφύλιον; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅλα ἕτοιμα γιά τήν εἰσβολή κι ἐπιβολή τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων στήν πρωτεύουσα; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply