Φυλές, Ἔθνη καί πολιτισμός…

Ἔλεγε ὁ Ἴων Δραγούμης…

«Ὁ πολιτισμός!
Νὰ ἕνα ἔργον ἄξιον γιὰ τὰ ἔθνη, ἔργον ἀληθινὰ ἀνθρώπινον. Νὰ πῶς τὰ ἔθνη εἶναι χρήσιμα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ πῶς ἔσφαλε ὁ Μᾶρξ πολεμῶντας τὰ ἔθνη.

Πολιτισμοὺς γεννοῦν τὰ ἔθνη κι αὐτὰ μονάχα. Δὲν φθάνει ὅμως νὰ εἶναι ἕνα ἔθνος πολιτισμένο, πρέπει νὰ εἶναι πολιτισμένο καὶ ἀπὸ τὸν δικό του πολιτισμό. Σὲ αὐτὸ λοιπὸν χρησιμεύουν τὰ ἔθνη. Συνέχεια

Οἱ μελλοντικὲς κοινωνίες τῆς Νέας Τάξεως

Εἶμαι γυναίκα καὶ ἔχω ἕνα πέος.

Οἱ μελλοντικὲς κοινωνίες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Συνέχεια

Τοῦ πολιτισμοῦ τὸ ἀνάγνωσμα.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συζητοῦσα μὲ φίλους γιὰ διάφορα ζητήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων σταθήκαμε στὸ ζήτημα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ σπουδαία λεπτομέρεια αὐτῆς τῆς συζητήσεως ἦταν πώς, σὲ γενικὲς γραμμές, συμφωνούσαμε σχεδὸν στὰ πάντα, ἀκόμη καὶ στὶς διαπιστώσεις. Μὲ μίαν μόνον μικρὰ διαφωνία ὅμως, ποὺ οὐδόλως τὴν προσπερνῶ, διότι νομίζω πὼς εἶναι καὶ οὐσιώδης ἀλλὰ καὶ πὼς μᾶς χαρακτηρίζει γενικῶς ὡς κοινωνία: οἱ περισσότεροι συνομιλητὲς θεωροῦσαν πὼς ἔχουμε χρέος μας νὰ ὑπερασπίσουμε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸν πολιτισμό μας. Δῆλα δή, αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν, εἶναι πὼς πρέπει νὰ ὑπερασπίσουμε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸ σημερινὸ κοινωνικό μας μοντέλο.
Ἡ δική μου ἄποψις ὅμως εἶναι τελείως διαφορετική, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ ποὺ θεωροῦμε ἐμεῖς πολιτισμό, κατ’ ἐμέ, εἶναι περιορισμός, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χάσαμε τὴν ἐνοιολογική μας ἀντιληπτικότητα, τὸν …ἀπολαμβάνουμε!!!
Συνέχεια

Πολιτισμὸς σοῦ λέει…

Κι ἐμεῖς τὸ πιστεύουμε…. Κι ὄχι μόνον τὸ πιστεύουμε ἀλλὰ αὐτό-χριζόμεθα ὑπερασπιστές του (ἢ δίχως στοιχεία πολέμιοί του), ἀν τί νὰ φτύσουμε τὰ μυάσματα ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας καὶ νὰ σταθοῦμε, ἀκόμη καὶ μόνοι μας ἐὰν ἀπαιτεῖται, μακρὰν τῶν παρανοιῶν τους καὶ τῶν ὕβρεών τους. Διότι πολιτισμός, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν ὅ,τι προήγαγε τὴν ἐλευθερία σκέψεως τοῦ Ἀνθρώπου, τὴν δημιουργία ὀφελίμων ἔργων καὶ τὴν αὐτοβελτίωσιν τοῦ ἀτόμου, μὰ οὐδέποτε τὴν ἀσυδοσία. Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ὁ,τιδήποτε σέβεται τὸ κατὰ Φύσιν διαβιεῖν καὶ οὐδέποτε ὑπηρετεῖ ἢ προάγει τὸ παρὰ Φύσιν. Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὀ βαθὺς καὶ εἰλικρινὴς σεβασμὸς τῆς διαφορετικότητος καὶ οὐδέποτε ἡ Ὕβρις καὶ ὁ βιασμὸς τῆς διαφορετικότητος. Συνέχεια

Χρηματοδοτώντας τὴν τέχνη τοῦ …κώλου!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῶν καλλιτεχνῶν, τοῦ θεάτρου, τῆς ποιήσεως καὶ τῆς φιλοσοφίας!!!

Ἐδῶ βλέπετε τὴν ἔκθεση degenerate 14, ὅπου καλλιτέχνες ἐξέθεσαν ἐν εἴδει πυγολαμπίδος κεριὰ στὴν πρωκτικὴ περιοχή τους! Συνέχεια

Ἰσλαμικοῦ καὶ δυτικοῦ «πολιτισμοῦ» ταὔτισις!!!

Τουρκία: Τὸν πολιτισμὸ τὸν φέρνει ἡ Τσανταρμὲ (στρατοχωροφυλακή). Ὅπως βλέπετε, συνέλαβαν Κούρδους …«τρομοκράτες» καὶ τοὺς ξεγύμνωσαν στὴν μέση τοῦ δρόμου! Τοὺς ἐπιασαν στὸ mugla fethiye, κι ἀφοῦ τοὺς ξεγύμνωσαν, τοὺς πέρασαν χειροπέδες καὶ κατόπιν τοὺς πέταξαν στὴν ἄσφαλτο! Τελικὰ ὅπως ἀπεδείχθη ἀργότερα, οἱ Κοῦρδοι ἦσαν ἁπλᾶ …ἐργάτες ποὺ πήγαιναν στὶς δουλειές τους!!!
Αὐτό, εἶναι ὁ Ἰσλαμικὸς πολιτισμὸς τοῦ Ἐρντογάν!
Συνέχεια