Χρηματιστηριακὰ παίγνια καὶ ἅλωσις Α΄ κατοικίας

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ΧΑΑ σημαίνει Χρηματιστήριο Ἀξιῶν Ἀθηνῶν.

Μποῦρδες!

Χασομέρι Ἀνεπάγγελτων Ἀεριτζήδων σημαίνει.

Αὐτὰ τὰ ματζούνια ποὺ χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς οἱ ἄθεοι ὅταν ἀσχολεῖσθε μὲ τὸ ΧΑΑ φαίνεται νὰ μὴν πιάνουν … Ἀλ6!! Συνέχεια

Ὑφαρπάζοντας περιουσίες …ἀναχρηματοδοτημένες!!!

Ἀποκάλυψις βόμβα…!!!!!!

Ἡ τράπεζα Πειραιῶς βγάζει στὸ σφυρὶ πρώτη κατοικία δανειολήπτου… Συνέχεια

Δίκαιον κατοικίας;

Δίκαιον κατοικίας;

«Ἐγὼ κόβω τὴν βούκα μου, ξεραίνω τὸ σκατό μου καὶ δὲν χρωστᾶ. Ὁπότε δὲν κινδυνεύω νὰ χάσω τὸ σπίτι μου.
Κι ἄλλως τέ… Τί θά τό κάνουν τό διαμερισματάκι στήν περιοχή πού μένω;»

Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὸν τρόμο γιὰ ἁρπαγὴ κατοικίας!!!

 Εὐχαριστῶ πολὺ τὰ funds ποὺ ἀγοράζουν τὰ τραπεζικὰ κόκκινα δάνεια, γιατὶ ἔτσι θὰ ἔχω ἐπὶ πλέον λόγους ἀκυρότητος  νὰ ὑποβάλω στὸ Δικαστήριο μὲ τὶς ἀνακοπὲς καὶ ἀγωγὲς τῶν ὀφειλετῶν τους (πρωτοφειλετῶν καὶ ἐγγυητῶν) ἐναντίον τους!!!

Χρησιμοποιώντας τὸν τρόμο γιὰ ἁρπαγὴ κατοικίας!!! Συνέχεια

Ὁ ΕΝΦΙΑ κτυπᾶ…

Ὁ ΕΝΦΙΑ ἔρχεται τὴν Πέμπτη…

Ὁ ΕΝΦΙΑ κτυπᾶ... Συνέχεια

Διαδοχικὲς προβιές…

Καλά, αὐτό δέν ἦταν τό σχέδιο ἐξ ἀρχῆς;

Νὰ ἔχῃ διαδοχικὲς «προβιές» ὁ λύκος
γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθοῦν τὰ πρόβατα…
Συνέχεια