Χριστιανοί Σύριοι πρόσφυγες δέν χρειάζονται προστασία καί βοήθεια;

Μουσουλμάνοι ὑπεύθυνοι τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐμποδίζουν Συρίους Χριστιανοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὸ νὰ λάβουν βοήθεια.
Συνέχεια

Διχαστικὲς ἐπιθετικὲς (κατὰ Ἑλλήνων) προπαγάνδες ἀπὸ τὴν ΕΡΤ

Τὸ νὰ βλέπῃς ἕναν σταυρὸ νὰ σηκώνεται στὴν Μυτιλήνη ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ συμπατριῶτες μας, τὸ λὲς καὶ πρᾶξιν ἀντιστάσεως.

Τὸ νὰ ἔρχεσαι, ὡς Δημοσία Τηλεόρασις, νὰ χαρακτηρίζῃς διχαστικὴ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, καθίσταται ὄχι μόνον ὀξύμωρον, ἀλλὰ συνειδητῶς ἐχθρικὴ πρᾶξις ποὺ στρέφεται ἀνοικτὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον, ἀπολύτως ψευδῶς, ἀρνεῖσαι νὰ ἀναγνωρίσῃς τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς σὲ ὄλους αὐτοὺς ποὺ διαβιοῦν στὴν Μυτιλήνη καὶ ποὺ δηλώνουν χριστιανοὶ καὶ πού, «ὅλως τυχαίως», δὲν ἐρωτήθησαν γιὰ τὸ ἐὰν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐκτοπισμό τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τους.
Ἐπὶ πλέον, ἀπολύτως προπαγανδιστικῶς καὶ ἀγνοῶντας τὸ δικαίωμα τῶν ἰθαγενῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως ἀρέσκονται, ἐνσπείρει ζιζάνια καὶ ἀνακρίβειες σὲ ὅλους μας, διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔλαβε. 

Συνέχεια

Διαβατήριον …«προσφυγικό» made in Turkey!!!

1250$ στὴν Κωνσταντινούπολη ἕνα «πρακτικὰ γνήσιο» συριακὸ διαβατήριο, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ ἐμφανισθῇ σὰν «πρόσφυγας».

Ὁ διακεκριμένος 47χρονος Ἰσραηλινὸς δημοσιογράφος Zvi Jecheskeli πῆγε στὴν Γερμανία σὰν εὐσεβὴς μουσουλμάνος καὶ ἀπέδειξε πόσο εὔκολο εἶναι στοὺς ἰσλαμιστὲς νὰ περάσουν τὰ γερμανικὰ σύνορα καὶ νὰ γίνουν «Σύριοι πρόσφυγες». Συνέχεια

Ὥρα νὰ ἐπιστρέψουν οἱ (πραγματικοί) πρόσφυγες στὶς Πατρίδες τους!!!

«Ὄλες οἱ τρομοκρατικὲς μονάδες τοῦ ISIS στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας ἔχουν διαλυθῆ ἢ καταστραφῆ! Ἡ Συρία εἶναι πλέον ἐλεύθερη».

Συνέχεια

Θέλετε νά ἀπαλαγεῖτε ἀπό τούς Συρίους πρόσφυγες;

Ἀῤῥώστησα καὶ βαρέθηκα νὰ ἀκούω τοὺς ξένους ἠγέτες νὰ βγάζουν λόγους πρὸς ἐμᾶς γιὰ τὸ πῶς οἱ «Ἀσφαλεῖς Ζῶνες» θὰ βελτιώσουν τὴν ἀνθρωπιστικὴ κατάσταση στὴν Συρία.

Ἐφαρμόστε αὐτὰ τὰ μὴ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία στὶς χῶρες σας. Συνέχεια

Ξεβρακώνοντας τοὺς …«δημοσιογράφους»!!!

Ξεβρακώνοντας τοὺς ...«δημοσιογράφους»!!!Ἀνεξάρτητος Καναδὴ Δημοσιογάφος «ξεβρακώνει» τὰ πληρωμένα καὶ πάντα «σὲ ἀποστολή» Διεθνῆ (καὶ ἑλληνικά…) Μ.Μ.Ε. (Μέσα μαζικῆς Ἐξαπατήσεως) παραπληροφορήσεως τοῦ κοινοῦ τῆς Δύσεως, σχετικὰ μὲ τὸν πόλεμο στὴν Συρία, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τοῦ Χαλεπίου, τὴν ὁποίαν ἐπέτυχαν ὁ Ἐθνικὸς Συριακὸς Στρατός, μαζὺ μὲ τὶς Ῥωσσικὲς Δυνάμεις, νικώντας κι ἐκδιώκοντας τοὺς Μισθοφόρους Ἰσλαμιστές, τῆς Δύσεως καὶ  τοῦ Ἰσραήλ….
(video μὲ ἀγγλικοὺς ὑποτίτλους. Αὐτόματος, κακὴ μετάφρασις ὅμως.) Συνέχεια