Διχαστικὲς ἐπιθετικὲς (κατὰ Ἑλλήνων) προπαγάνδες ἀπὸ τὴν ΕΡΤ

Τὸ νὰ βλέπῃς ἕναν σταυρὸ νὰ σηκώνεται στὴν Μυτιλήνη ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ συμπατριῶτες μας, τὸ λὲς καὶ πρᾶξιν ἀντιστάσεως.

Τὸ νὰ ἔρχεσαι, ὡς Δημοσία Τηλεόρασις, νὰ χαρακτηρίζῃς διχαστικὴ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, καθίσταται ὄχι μόνον ὀξύμωρον, ἀλλὰ συνειδητῶς ἐχθρικὴ πρᾶξις ποὺ στρέφεται ἀνοικτὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον, ἀπολύτως ψευδῶς, ἀρνεῖσαι νὰ ἀναγνωρίσῃς τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς σὲ ὄλους αὐτοὺς ποὺ διαβιοῦν στὴν Μυτιλήνη καὶ ποὺ δηλώνουν χριστιανοὶ καὶ πού, «ὅλως τυχαίως», δὲν ἐρωτήθησαν γιὰ τὸ ἐὰν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐκτοπισμό τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τους.
Ἐπὶ πλέον, ἀπολύτως προπαγανδιστικῶς καὶ ἀγνοῶντας τὸ δικαίωμα τῶν ἰθαγενῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως ἀρέσκονται, ἐνσπείρει ζιζάνια καὶ ἀνακρίβειες σὲ ὅλους μας, διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔλαβε. 

Συνέχεια

Διαβατήριον …«προσφυγικό» made in Turkey!!!

1250$ στὴν Κωνσταντινούπολη ἕνα «πρακτικὰ γνήσιο» συριακὸ διαβατήριο, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ ἐμφανισθῇ σὰν «πρόσφυγας».

Ὁ διακεκριμένος 47χρονος Ἰσραηλινὸς δημοσιογράφος Zvi Jecheskeli πῆγε στὴν Γερμανία σὰν εὐσεβὴς μουσουλμάνος καὶ ἀπέδειξε πόσο εὔκολο εἶναι στοὺς ἰσλαμιστὲς νὰ περάσουν τὰ γερμανικὰ σύνορα καὶ νὰ γίνουν «Σύριοι πρόσφυγες». Συνέχεια

Θέλετε νά ἀπαλαγεῖτε ἀπό τούς Συρίους πρόσφυγες;

Ἀῤῥώστησα καὶ βαρέθηκα νὰ ἀκούω τοὺς ξένους ἠγέτες νὰ βγάζουν λόγους πρὸς ἐμᾶς γιὰ τὸ πῶς οἱ «Ἀσφαλεῖς Ζῶνες» θὰ βελτιώσουν τὴν ἀνθρωπιστικὴ κατάσταση στὴν Συρία.

Ἐφαρμόστε αὐτὰ τὰ μὴ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία στὶς χῶρες σας. Συνέχεια

Ποῦ εἶναι οἱ Σύριοι πρόσφυγες;

Δὲν μιλᾶμε γιὰ Συρίους πρόσφυγες!!!

Ἐντάξει;;;;

Ποῦ εἶναι οἱ Σύριοι πρόσφυγες; Συνέχεια

Πραγματικοὶ πρόσφυγες ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ λαθροεισαγωμένους!!!

Γιά τήν Χουχοῦ ἀπό τό Ἀλγέρι ὁ  νέος καυγάς;;;;;Πραγματικοὶ πρόσφυγες ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ λαθροεισαγωμένους!!!

Συνέχεια

Ὅποιος δὲν τὰ λέει …«καλά», τρώει …«πόρτα»!!!

Μόλις ἔφαγε «πόρτα» ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ «Ἀκραίως», τοῦ δημοσιογράφου Νίκου Χατζῆ στὸν ΣΚΑΙ, ὁ πρόεδρος τῆς πανελληνίου ἑνώσεως Συρίων ἐπ’  ὀνόματι Μπάγκρι.

Τὸν «ἔκοψαν» ἄρον – ἄρον γιατὶ ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε καὶ φυσικὰ φρόντισαν νὰ τὸν ἐπιπλήξουν πρώτα!

Ὁ ἄνθρωπος εἶπε πὼς συντελεῖται ἔγκλημα κατὰ τῶν Συρίων προσφύγων, ἀπὸ τὴν κυβέρνηση αὐτὴν τὴν στιγμή, στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιὼς καὶ πὼς ἐὰν ὑπῆρχε κυβέρνησις, θὰ ἄδειαζε τὸ λιμάνι σὲ δέκα λεπτά. Συνέχεια