Χριστιανοί Σύριοι πρόσφυγες δέν χρειάζονται προστασία καί βοήθεια;

Μουσουλμάνοι ὑπεύθυνοι τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐμποδίζουν Συρίους Χριστιανοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὸ νὰ λάβουν βοήθεια.
Συνέχεια

Ὥρα νὰ ἐπιστρέψουν οἱ (πραγματικοί) πρόσφυγες στὶς Πατρίδες τους!!!

«Ὄλες οἱ τρομοκρατικὲς μονάδες τοῦ ISIS στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας ἔχουν διαλυθῆ ἢ καταστραφῆ! Ἡ Συρία εἶναι πλέον ἐλεύθερη».

Συνέχεια

Θέλετε νά ἀπαλαγεῖτε ἀπό τούς Συρίους πρόσφυγες;

Ἀῤῥώστησα καὶ βαρέθηκα νὰ ἀκούω τοὺς ξένους ἠγέτες νὰ βγάζουν λόγους πρὸς ἐμᾶς γιὰ τὸ πῶς οἱ «Ἀσφαλεῖς Ζῶνες» θὰ βελτιώσουν τὴν ἀνθρωπιστικὴ κατάσταση στὴν Συρία.

Ἐφαρμόστε αὐτὰ τὰ μὴ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία στὶς χῶρες σας. Συνέχεια

Ὑποδειγματικὴ προσπάθεια …δωροδοκίας!!!

Ἡ μεγαλυτέρα προσπάθεια δωροδοκίας ποὺ ἔγινε ἔως σήμερα!!!

Ὑποδειγματικὴ προσπάθεια ...δωροδοκίας!!! Συνέχεια

Ὑπαρκτοὶ κι ἀνύπαρκτοι …«ἀνθρωπιστές»!!!

Γράφουμε γιὰ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς στὴν Συρία, κὶχ οἱ … «ἀνθρωπιζτές»!!!
Γράφουμε γιὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν Χριστιανῶν σὲ Συρία – Ἰρὰκ – Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, κὶχ οἱ … «ἀνθρωπιζτές»!!!
Γράφουμε γιὰ τὰ 13χρονα στὴν Παλαιστίνη, ποὺ τὰ ἐκτελοῦν στὴν ψύχρα οἱ …«περιούσιοι», κὶχ οἱ … «ἀνθρωπιζτές»!!!

Ὑπαρκτοὶ κι ἀνύπαρκτοι ...«ἀνθρωπιστές»!!! Συνέχεια

Πραγματικοὶ πρόσφυγες ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ λαθροεισαγωμένους!!!

Γιά τήν Χουχοῦ ἀπό τό Ἀλγέρι ὁ  νέος καυγάς;;;;;Πραγματικοὶ πρόσφυγες ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ λαθροεισαγωμένους!!!

Συνέχεια