Χριστιανοί Σύριοι πρόσφυγες δέν χρειάζονται προστασία καί βοήθεια;

Μουσουλμάνοι ὑπεύθυνοι τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐμποδίζουν Συρίους Χριστιανοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὸ νὰ λάβουν βοήθεια.

No Christians Allowed: Muslim UN Officials Block Syrian Christian Refugees from Getting Help
Christian Syrian refugees have told CBN News that they have been blocked from getting help from the United Nations Refugee Agency, the UNHCR, by Muslim UN officials in Jordan.

Σὲ 60.000 Συρίους πρόσφυγες ποὺ ὑπεδέχθηκαν Η.Π.Α. καὶ Μεγάλη Βρεταννία τὸ 2014, ἐλάχιστοι ἦσαν Χριστιανοὶ (παρ’ ὅλο ποὺ οὐσιαστικὰ καὶ πρακτικὰ ἦσαν οἱ πραγματικὰ διωκόμενοι στὴν Συρία.

Lord George Carey is suing Britain’s home office alleging that “politically correct” officials have been “institutionally biased” against Christian refugees. He also wants to find out why out of 60-thousand Syrian war refugees accepted into the United States and Britain in 2014, almost none were Christians.). 

πηγὴ

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply