Παρακολουθοῦμε ἀδρανεῖς τὴν συμφορὰ νὰ μᾶς πλησιάζῃ

Ἡ ἐπικειμένη ἀποστολὴ τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Λιβύη δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ ἄνευ ἐναερίου καλύψεως.
Μπορεῖ ὁ Ὀθωμανὸς νὰ διατηρῇ τὸ διαχρονικὸ δόγμα του  περὶ ἀνεξαντλήτου καὶ ἀναλωσίμου ψυχικοῦ ὑλικοῦ, ὡστόσο εὑρισκόμεθα στὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἐντυπώσεις δικάζουν σκληρότερα ἀπὸ διεθνῆ δικαστήρια.

Γιὰ νὰ ἔχουν κάλυψη οἱ τουρκικὲς δυνάμεις σημαίνει πὼς ἡ τουρκικὴ ἀεροπορία θὰ πρέπη νὰ κάνῃ σχετικὰ «δρομολόγια». Καὶ μπορεῖ γιὰ τοὺς Τούρκους ἡ Λιβύη νὰ μὴν κεῖται μακράν, ὡστόσο παρεμβάλλονται δύο FIR, τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Καΐρου.

Τὸ ἀεροπλανοφόρο Anadolu ἀκόμη δὲν εἶναι ἕτοιμο (ἐνδεικτικὴ ὅμως ἡ περίπτωσις γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς χρησιμότητός του στὴν ἄσκηση περιφερειακῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν Τουρκία) καί, φυσικά, γιὰ λόγους τυπικοὺς ἡ Ἑλλαδικὴ κυβέρνησις, δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν διέλευση τουρκικῶν πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν ὁπλισμένων γιὰ τὴν Λιβύη. Μπορεῖ τὰ πολιτικὰ ἀεροσκάφη Boeing νὰ ξεγλίστρησαν, λόγῳ λεπτομερειῶν καὶ προσχημάτων, ὅμως «φορτωμένα» f-16 δὲν πρόκειται νὰ διασχίσουν τὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο χῶρο γιὰ πολεμικὲς ἀποστολὲς στὴν Βεγγάζη καὶ τὴν Τρίπολη. Ἄλλωστε εἶναι καὶ ὁριακὴ ἡ ἐμβέλειά τους.

Συνεπῶς ἡ συμβολὴ τῆς Τυνησίας εἶναι σχεδὸν ἀπαραίτητος στὸ ἐγχείρημα, διότι ἐὰν παράσχῃ ἀεροπορικὲς βάσεις λύεται τὸ πρόβλημα. Τὸ θέμα εἶναι πὼς ἀκούγεται ὅτι δὲν ὑπῆρξε συμφωνία Ἀγκύρας – Τύνιδος, παρὰ τὶς «αἰσιόδοξες» εἰδήσεις ποὺ κυκλοφόρησαν στὰ τουρκικὰ μέσα ἐνημερώσεως…

Ἐμεῖς πιστοὶ στὸ ἀμυντικὸ δόγμα μας, παρακολουθοῦμε μὲ ἐνδιαφέρον καὶ παθητικῶς, ὅπως ἕνας κατατονικὸς παρακολουθεῖ τὸ σπίτι τοῦ γείτονος νὰ καίγεται καὶ ἡ φωτιὰ νὰ πλησιάζῃ τὸ δικό του…

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply