Διαβατήριον …«προσφυγικό» made in Turkey!!!

1250$ στὴν Κωνσταντινούπολη ἕνα «πρακτικὰ γνήσιο» συριακὸ διαβατήριο, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ ἐμφανισθῇ σὰν «πρόσφυγας».

Ὁ διακεκριμένος 47χρονος Ἰσραηλινὸς δημοσιογράφος Zvi Jecheskeli πῆγε στὴν Γερμανία σὰν εὐσεβὴς μουσουλμάνος καὶ ἀπέδειξε πόσο εὔκολο εἶναι στοὺς ἰσλαμιστὲς νὰ περάσουν τὰ γερμανικὰ σύνορα καὶ νὰ γίνουν «Σύριοι πρόσφυγες».

Ξόδεψε μάλιστα μερικὰ χρόνια ῥισκάροντας τὴν ζωή του γιὰ νὰ ἐτοιμάσῃ ἕνα ντοκυμαντὲρ γιὰ τὸν ῥόλο καὶ τὴν ἐπηροὴ τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος στοὺς δρόμους τῆς Γερμανίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καὶ τῆς Τουρκίας. «’Ἠθελα νὰ μιλήσω γιὰ τοὺς κινδύνους στοὺς ὁποίους ἐκτίθεται ἡ Εὐρώπη ἀπὸ τὸ ῥιζοσπαστικὸ ἰσλάμ. Δὲν περιορίζομαι ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα καὶ μπορῶ νὰ πῶ ἀνοικτὰ τὴν ἀλήθεια», λέει ὁ Jecheskeli.

«Εἶναι πολὺ εὔκολο γιὰ τοὺς ἰσλαμιστὲς νὰ φέρουν δικούς τους στὴν Εὐρώπη. Τὸ μόνο που χρειάζεται γιὰ νὰ πάρῃς ἄσυλο στὴν Γερμανία εἶναι ἔνα Συριακὸ διαβατήριο».

Ο Jecheskeli πρώτα ἔκανε ἐπαφὴ μὲ τὴν συριακῇ κοινότητα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ γρήγορα ἀπέκτησε συριακὸ διαβατήριο, τὸ ὁποῖο στοίχισε 1250$ καὶ ἦταν «πρακτικὰ γνήσιο». Μερικὲς ἡμέρες μετὰ εὑρέθη σὲ μίαν δομὴ γιὰ Συρίους πρόσφυγες στὸ Βερολίνο. Οὐδεὶς ἐκεῖ εἶχε τὴν πρόθεση νὰ ἐνσωματωθῇ. Ἐκεῖ συναντᾶ ἕναν Παλαιστίνιο κοινωνικὸ λειτουργό, ποὺ ἦλθε ἀπὸ τὴν Γάζα τὸ 1978. Μετὰ ἀπὸ μερικὰ ἀστεῖα γιὰ τὸν Παλαιστίνιο πρόεδρο Mahmoud Abbas, εἶχε ὅλα τὰ χαρτιὰ ποὺ χρειαζόταν καὶ θεωρεῖντο ἐπίσημα ὡς πρόσφυγας, ἔχοντας πρόσβαση στὶς κοινωνικὲς παροχές.

Ὁ Παλαιστίνιος κοινωνικὸς λειτουργὸς τοῦ λέει μάλιστα ὅτι κανονικὰ γιὰ νὰ φέρῃ τὴν οἰκογένειά του στὴν Γερμανία θὰ πρέπη νὰ περιμένῃ τρία (3) χρόνια. Ἐὰν βιάζεται ὅμως μπορεῖ νὰ τοὺς φέρῃ ἄμεσα μέσῳ τῆς θαλασσίας ὁδοῦ….

πηγὴ

μετάφρασις Ἰγνάτιος Σῖμος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply