Ὑπάρχει ἀπειλή πολέμου πίσω ἀπό τίς κινήσεις Ἐρντογάν στήν Κύπρο;

ANATOLIAN EAGLE vs NOBLE DINA:
Τί πραγματικά συμβαίνει στήν Κυπριακή ΑΟΖ καί γιατί ἀνέμενα τήν ἐπίθεση Ἐρντογάν στήν ἰταλική πλατφόρμα;

~*-~*~-*-~*~-*-~*~-*~

Αὔριο κλείνουμε δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἡμέρα που ὁ σαλτιμπάγκος Ἐρντογάν, ἐνεργώντας ἐντελῶς πειρατικὰ καὶ παράνομα, χρησιμοποίησε τὸ πολεμικὸ ναυτικὸ τῆς Τουρκίας καὶ ἔχει ἀποκλεισμένο καὶ αἰχμάλωτο τὸ γεωτρύπανο τῆς ἰταλικῆς ἑταιρείας ΕΝΙ «SAIPEM 12000», ἐντὸς τοῦ οἰκοπέδου 3 τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ, ἀνοικτὰ τῆς Ἁγίας Νάπας! Κι ὅσοι περίμεναν πολέμους, διεθνεῖς συῤῥάξεις, ἔως καὶ παγκοσμίους πολέμους, διεψεύσθησαν οἰκτρά!!!

Στὸ διάστημα αὐτό, ὄχι πόλεμος δὲν ἔγινε ἀλλὰ ὁ Ἐρντογὰν συναντᾶται μὲ Μέρκελ, Τίλερσον κι ἕναν σωρὸ ἄλλους ἡγέτες. Οὐδεὶς ἔκαμε τὴν παραμικρὴ δήλωση. Πολὺ περισσότερο ἡ Ἰταλία, ἀνέκρουσε πρύμναν καὶ ὄχι φρεγάτα δὲν ἔστειλε στὸ οἰκόπεδο 3, ἀλλὰ οὔτε …χαρταετό, ἕνεκα τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, ἐπέταξε!!!

Ὁ Ἐρντογὰν λειτουργεῖ μαφιόζικα καὶ ἀπὸ τὸ 2012 πλέον τὸ κάνει ἐντελῶς ἀνοικτά.

Στὴν περίπτωση τοῦ «οἰκοπέδου 3», ἦταν ἐδῶ καὶ χρόνια κάτι παραπάνω ἀπὸ προφανές, ὅτι ὁ Ἐρντογὰν θὰ ἐπιχειροῦσε ἕναν τέτοιο ἀποκλεισμό! Τὸ περίμενε ἐδῶ καὶ δύο χρόνια ὡς …μάννα ἐξ οὐρανοῦ. Μόνον ἕνας τυφλὸς καὶ ταὐτόχρονα κουφὸς δὲν θὰ ἀνέμενε μίαν τέτοιαν ἐξέλιξη. Κι αὐτὸ διότι ἐκτὸς τῶν γνωστῶν ὠφελημάτων για τὸν Ἐρντογάν, ποὺ ἅπαντες γνωρίζουμε, ὑπάρχουν καὶ κάποιες ἄλλες παράμετροι.
Τὶ θέλω να πώ;

  •  Πρῶτον ὅτι, τὸ ἐν λόγῳ Fund (γιὰ τὸ διαχειριστικὸ fund λέω κι ὄχι τὴν Ἰταλικὴ ἑταιρεία) στὸ οἰκόπεδο 3, εἶναι ὁ ἀδύναμος κρίκος σὲ ὅλη τὴν κυπριακὴ ΑΟΖ! Τόσο οἰκονομικὰ ὄσο καὶ σὲ ἐπίπεδο διεθνῶν λομπυστῶν.
  •  Δεύτερον, δὲν πρόκειται περὶ ἑνὸς «ἀπονενοημένου διαβήματος», ἀλλὰ μιᾶς πολὺ καλὰ ζυγισμένης πράξεως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Τουρκίας, γιὰ τὴν ὁποίαν εἴχα ἀρθρογραφήση ἀπὸ τὸ 2016 καὶ εἶχα μιλήση δημοσίως στὴν τηλεόραση. Μιᾶς ταὐτοχρόνου κινήσεως σὲ Συρία, Αἰγαῖο καὶ Κύπρο, μὲ τὴν ὁποία θὰ ἐπιδιώξη, τὴν defacto ἀρχικῶς καὶ dejure στὴν συνέχεια, ἀκύρωση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.
  • Τρίτον, ὁ Ἐρντογὰν καὶ ἡ Τουρκία, ἀποτελοῦν τοὺς διεθνεῖς ταραξίες διότι μποροῦν. Καὶ μποροῦν διότι δὲν ἔχουν ὑπογράψη τὸ δίκαιο τῆς Θαλάσσης καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν ὅ,τι ὁ ὑπόλοιπος πλανήτης ἔχει ἀποδεχθῆ στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη!!!
  • Τέταρτον καὶ κυριότερον, ὡς πολιτικὸς ὁ Ἐρντογάν, φαίνεται ὅτι μετέφρασε ὁλόσωστα τὴν προεκλογικὴ καὶ μετεκλογικὴ δήλωση τοῦ Ν. Τρᾶμπ γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες! Μία δήλωσις ποὺ ἔλεγε ὅτι «θὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὰ πετρέλαια διότι τὰ θέλουμε ὅλα»!!! Ὁ Ἐρντογὰν κατάλαβε ὅτι ὁ Τραμπ θὰ ἔκαμε πόλεμο στὴν Τουρκία μόνον ἐὰν ἔβλαπτε τὰ συμφέροντα τῆς Noble Energy (ποὺ ἔχει Πρόεδρο Ἰσραηλίτη ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξορύξῃ πετρέλαιο ἀκόμη καὶ στὴν … Κινεζικὴ θάλασσα). Ἀντίθετα, ἐὰν δημιουργοῦσε προβλήματα στὶς ὑπόλοιπες ἑταιρείες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, τότε ὅλοι θὰ ἔσπευδαν νὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια τῶν ΗΠΑ. Κι αὐτὸ φυσικὰ θὰ προσέδιδε στὶς ΗΠΑ ἕνα διαπραγματευτικὸ χαρτί, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ζητοῦσε πολλὰ περισσότερα ἀπ ὅσα ἤδη κατέχει στὴν περιοχή!

Ὁ πετρελαιὰς Ὑπ.Ἐξ. τοῦ Τρᾶμπ, προχθές, σύμφωνα μὲ τὰ Ἑλληνικὰ ΜΜΕ, ἔσπευσε νὰ τιθασεύσῃ τὸν Ἐρντογάν! Ἀλλὰ ὅσοι διαβάζουν πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις, οὐσιαστικὰ τοῦ ἔδωσε τὸ πράσινο φῶς νὰ συνεχίσῃ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ἰταλικῆς πλατφόρμας.

Κι ἐνῶ ἡ Τουρκία ἔκαμε πράξη ὅσα ἔμαθε ἀπὸ τὶς …ΗΠΑ, στὴν στρατιωτικὴ ἄσκηση Anatolian Eagle μὲ εὐθεῖα ἐπίθεση σὲ πλατφόρμα πετρελαίου, οὐδεὶς ἀναρωτιέται, γιατὶ διάολε κάναμε τόσα χρόνια, μαζὺ μὲ Ἰσραὴλ καὶ ΗΠΑ, τὴν μεγάλη διακλαδικὴ ἄσκηση Noble Dina (μὲ Κύπριο παρατηρητὴ μάλιστα);; Δέν τήν κάμαμε γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ἀκριβῶς τέτοιου εἴδους μαφιόζικες ἐνέργειες; Γιατί δέν ἐνεργοποιήθηκε τό σενάριό της, ποῦ στὴν οὐσία ἀντιμετωπίζει τήν τουρκική Anatolian Eagle;;

Τὰ ὑπόλοιπα θὰ σᾶς τά πω τηλεοπτικά!

Τὸ ζητούμενο εἶναι ὅτι ὅσοι πίστευαν σὲ πολέμους ἀπὸ τὴν διεθνὴ κοινότητα κατὰ τοῦ Ἐρντογάν, ἀπεδείχθη ὅτι πετοῦσαν στὰ σύννεφα. Δυστυχῶς στὰ ἴδια σύννεφα πετοῦν τόσο ἡ Κυπριακὴ ὄσο καὶ ἡ Ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία! Κοιμούνται καὶ πληρώνουν τζάμπα ξενοδοχεῖο!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

*(Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἄσκηση Noble Dina 2017 καὶ δὲν τὴν ἔβαλα τυχαία. Παρατηρήστε την!)

(Visited 218 times, 1 visits today)
Leave a Reply