Ὑποκρίνονται τοὺς …δημοκράτες (καὶ οἱ νεοδημοκράτες)!!!

Μόλις προσπάθησα νὰ δημοσιεύσω κάτι στὴν σελίδα τοῦ μελλοντικοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Νέας (κατ᾽ εὐφημισμὸν), Δημοκρατίας.
Δεῖτε τὴν ὑποδοχή τοῦ δημοκράτη:
Δὲν ἔχω λέει …τὰ κατάλληλα δικαιώματα…


Συνέχεια

Βομβαρδίζονταν μὲ χημικὰ Μακεδόνες γιὰ νὰ προστατευθῇ μία …τσυριζοπαρεούλα!!!

Φωτογραφία ἀπὸ Βενιέρη Δημήτρη, μὲ σχόλιον:
«Φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ στὴν ΔΕΘ γιὰ τὸ σκοπιανό…
Σὲ ἔνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα reunion τῶν ἀποφοιτῶν τῆς Γ’ λυκείου τοῦ 1982 ἤμασταν περίπου τόσοι.
Ὡστόσο στὰ πρῶτα reunion ἤμασταν περισσότεροι!
Γι’ αὐτὸ ἀποφασίσαμε νὰ τὸ σταματήσουμε καὶ να τὰ λέμε σὲ κλειστὴ ὁμάδα στὸ Facebook.
Γιατί νά ἐκτιθέμεθα δημοσίως;
Σημείωσις: προσθέτω καὶ τὴν δευτέρα φωτογραφία ποὺ μοῦ ἔστειλε ὁ φίλος Νῖκος Παυλίδης, στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὴν ὁποίαν καὶ προσετέθη ἀριθμὸς πολιτῶν.»

Συνέχεια

Φίλος ἤ …σακάτης;

1951-2016 : Ἀπὸ τὴν ΕΑΤ-ΕΣΑ στὴν ΕΑΤ-ΕΔΑ!!!

65 χρόνια Φακέλλωμα καὶ Βασανιστήρια!!!!

Ἡ Ε.Σ.Α. ἰδρύθηκε, τὸ 1951 ἀμέσως μετὰ τὸν Ἐμφύλιο, καὶ ἦταν ἡ Ἑλληνικὴ Στρατιωτικὴ Ἀστυνομία (τὰ καρακόλια ποὺ λεγαμε στὸν Στρατό)! Ὁ λόγος ἱδρύσεώς τῆς ἁπλός! Ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ μποῦμε στὸο ΝΑΤΟ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ ἕνα στρατιωτικὸ ὄργανο ποὺ νὰ διορθώνῃ, μὲ τὸ γαλάζιο πηλίκιο, τὰ λευκὰ περιβραχιόνια καί, κυρίως μὲ τὰ γκλόπς, ὅποιον δὲν καθόταν καὶ πολὺ καλά! Συνέχεια

Φαῦλοι, φαυλότητες καὶ δημοκρατία

Τὸ πολίτευμα τῆς δημοκρατίας θὰ εἶχε κάποιο ἐνδιαφέρον ἐὰν ἐξησφάλιζε καθεστὼς ἐλευθερίας.
Ἀπὸ τὴν φύση του ὅμως εἶναι φαῦλο καὶ τελικὰ ὁδηγεῖ σὲ καλυμένο κομμουνισμό. Συνέχεια

Φάκελλοι «δημοκρατικοί» καὶ «ἀντιδημοκρατικοί»!!!

Οἱ φάκελλοι ποὺ ἔρχονται στὰ σπίτια μας (ΔΕΚΟ – τράπεζες – ἐφορία – ΕΝΦΙΑ+ΕΦΚΑ), θεωρῶνται δημοκρατία…

Ἐνῶ ὁ φάκελλος μὲ δυναμιτάκια πρὸς τὸν Παπαδῆμο, θεωρεῖται τρομοκρατία, ὅταν ὁ πρῴην κατοχικὸς «Πρωθυπουργός», ποὺ ὑπέγραφε τὸ δεύτερο Μνημόνιο, γιὰ τὴν ἐξαθλίωσή μας, λέγεται ἐκπρόσωπος τῆς δημοκρατίας…!!!
Συνέχεια

Ἀντιφασισμός θά πῆ νά δολοφονῇς τόν φασίστα;

Ἀντιφασισμὸς θὰ πῆ νὰ δολοφονῇς τὸν φασίστα Μουσολίνι ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ καὶ μετὰ νὰ πείθῃς τὸ πόπολο ὅτι εἶσαι δῆθεν …δημοκράτης.

Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ κάθε ἀντί- εἶναι ΑΚΡΙΒΩΣ τῆς ἰδίας φύσεως μὲ τὸ ἀντίθετό του καὶ σὲ ἀπόλυτο τιμὴ ΑΚΡΙΒΩΣ ἴσον (ὅσοι γνωρίζουν ὀλίγα μαθηματικὰ καταλαβαίνουν).
Ὁ ἀντιφασισμὸς δηλαδὴ δὲν εἶναι δημοκρατία, ὅπως νομίζουν τὰ κορόιδα καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἔνας ἀκόμη φασισμός. Συνέχεια