Φάκελλοι «δημοκρατικοί» καὶ «ἀντιδημοκρατικοί»!!!

Οἱ φάκελλοι ποὺ ἔρχονται στὰ σπίτια μας (ΔΕΚΟ – τράπεζες – ἐφορία – ΕΝΦΙΑ+ΕΦΚΑ), θεωρῶνται δημοκρατία…

Ἐνῶ ὁ φάκελλος μὲ δυναμιτάκια πρὸς τὸν Παπαδῆμο, θεωρεῖται τρομοκρατία, ὅταν ὁ πρῴην κατοχικὸς «Πρωθυπουργός», ποὺ ὑπέγραφε τὸ δεύτερο Μνημόνιο, γιὰ τὴν ἐξαθλίωσή μας, λέγεται ἐκπρόσωπος τῆς δημοκρατίας…!!!

Ἃ ναί…
Ἐξαναψήφισαν, τρίτη φορά, γιὰ τὸ τέμενος καί, μ’ αὐτὴν τὴν πράξη τους, ἀπέδειξαν πὼς οὐδόλως τοὺς ἐνδιαφέρει ἐὰν σκοτωθοῦμε ἀπὸ βόμβες ἰσλαμιστῶν, ἐπακριβῶς ὅπως συνέβη στὴν Ἀγγλία…
Πραγματικὰ τὰ ὅρια στενεύουν…

Ὄσο γιὰ τὸν Παπαδῆμο, τὸν θέλω ζωντανό, ὥστε νὰ τιμωρηθῇ παραδειγματικά, μὲ τὴν δυσκολοτέρα καὶ σκληροτέρα τιμωρία στὴν ζωή του, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας τους, δίχως οἶκτο καὶ γιὰ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους, πρῴην καὶ νῦν.

Σταματόπουλος Δημήτρης

εἰκὼν

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply