Προσκλητήριον Πολεμιστῶν!

Σήμερα, λόγῳ τῆς ἡμέρας… θὰ ἀσχοληθῶ ΜΟΝΟΝ μὲ τοὺς μεγάλους μας Πολεμιστές, ποὺ σὲ ἐκείνην τὴν μεγίστη πορεία, τὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάστασιν, βγῆκαν ἐμπρός, μὴ φοβούμενοι καὶ μὴ ἀντέχοντας τὴν μαύρη ζωὴ τῆς σκλαβιᾶς… κι ἀντιμετώπισαν πολὺ πιὸ πεπαιδευμένους ἐχθροὺς καὶ σαφὼς πολὺ καλλίτερα ἐξοπλισμένους…
Ἄνθρωποι ἀγνοὶ οἱ περισσότεροι, τρυφεροί, συνεσταλμένοι ποὺ ὅμως ἡ Ἀνάγκη τοὺς μετεμόρφωσε σὲ σὲ στρατιωτικούς ἀρχικῶς ἀλλά, σταδιακῶς Γίγαντες καὶ Ὑπερανθρώπους καὶ Ἥρωες…

Πολλοὶ ἐχάθησαν… Ἔσβησαν δίχως νὰ μάθουμε κάτι γιὰ αὐτούς…
Λίγοι, πολὺ λίγοι, εἶτε γιατὶ ἔπαιξαν σπουδαιότερον ῥόλο, εἶτε γιατὶ ἡ …τύχη ἐστάθη σπλαχνικὴ μαζύ τους, ἐπέζησαν τῶν μαχῶν γιὰ νὰ καταλήξουν συνήθως …δολοφονημένοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἦλθαν νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς προηγουμένους δυνάστες…

Σήμερα λοιπὸν θὰ ξεκινήσω ἕνα …Παιχνίδι…
Θὰ γράψω ΜΟΝΟΝ ἐλάχιστα ὀνόματα, μερικῶν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὀφείλουμε νὰ μνημονεύουμε, ἀλλὰ τὴν λίστα θὰ τὴν συμπληρώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ σιγὰ σιγά, στὴν πορεία τοῦ χρόνου…
Θὰ ἦταν πανέμορφο νὰ φτιάξουμε μίαν ὡραία λίστα καὶ κάθε χρόνο νὰ τὴν περιφέρουμε, ἐν εἰδει, κατὰ κάποιον τρόπο,  μνημοσύνου, καὶ γιὰ ἐμᾶς ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὰ παιδιά μας… Ἀλλὰ ταὐτοχρόνως θὰ εἶναι μία ἄσκησις μνήμης καὶ μία μεγάλη προσφορὰ πρὸς αὐτοὺς ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλὰ γιὰ τὴν ἱστορία μας…

Προσωπικῶς ἔπαιξα αὐτὸ τὸ παιχνίδι μὲ παιδιὰ καὶ κατάφερα νὰ ἐκμαιεύσω 51 ὀνόματα!!!
51!!! Σὲ μίαν ἐποχὴ ποὺ ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κολοκοτρώνη εἶναι μᾶλλον …ἄγνωστον!!!

Ξεκινῶ λοιπόν… Ζητῶ τὴν βοήθειά σας καὶ τὴν ἀρωγή σας.

Φιλονόη

 

Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταρᾶς)

Ἀθανάσιος Διάκος

Πανουριᾶς

Ἀντώνιος Οἰκονόμου

Λυκοῦργος Λογοθέτης

Ἀθανάσιος Ῥαζηκότσικας.

Γεωργάκης Ὀλύμπιος

Νίκος Τσᾶρας (Νικοτσάρας)

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Κωνσταντῖνος Κανάρης

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

Μαντῶ Μαυρογένους

Ἰωάννης Μακρυγιάννης

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

Δημήτριος Ὑψηλάντης

Παπαφλέσσας

Ἐμμαουὴλ Παππᾶς

Δημήτριος Μακρῆς

Δημήτριος Πλαπούτας…

Σταματῶ…
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἄν καὶ εἶναι ἀκόμη δεκάδες ἄλλοι… περιμένω βοήθεια!!!

Κι ἐφ΄  ὅσον συζητᾶμε γιὰ προσκλητήριον…

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Ι !!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply