Τὰ ἀμπέλια μας

Στα μέσα του 18ου αιώνα ο Πατροκοσμάς παρότρυνε τους κατοίκους και προφήτευε  «Ἀμπέλια μὴν φυτεύετε, διότι θὰ χαλάσουν, καθὼς ἐκεῖνα στὴν Δρυϊνούπολη». Συνέχεια

Καταστρέφοντας μεθοδικὰ τὴν αὐτάρκεια τῆς χώρας

Καταστρέφοντας μεθοδικὰ τὴν αὐτάρκεια τῆς χώραςΑὐτὸ τὸ μοντέλο δὲν ἔγινε μόνο του.
Κάποιοι τὸ σχεδίασαν καὶ τὸ ἐξετέλεσαν καὶ κάποτε πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ καθήσουν στὸ σκαμνί!!! Συνέχεια

Τέλος στὰ δανεικὰ σημαίνει τὸ Brexit

Τέλος στὰ δανεικὰ σημαίνει τὸ Brexit

Τὸ Brexit ἐπέφερε τὴν καταστροφὴ στὰ χρηματιστήρια.
Στὸ Γερμανικὸ χρηματιστήριο καὶ στὴν Φρανκφούρτη ὁ δείκτης DAX – ἕνας χρηματιστηριακὸς δείκτης τῆς ἀγορᾶς, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 30 μεγάλες γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις – ἡ μείωσις ἔφθασε μέχρι 8% κάτω!

Ἡ Deutsche Bank καὶ ἡ Commerzbank, ἔχουν ἀπώλειες μεταξὺ 15 καὶ 16% τῆς ἀξίας τους.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ τιμὴ τῶν μετοχῶν τῆς Allianz ἔπεσε κατὰ 13%.
Καὶ ὅλοι πιὰ πωλοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνασταλῇ ἡ διαπραγμάτευσις πο Συνέχεια

Καταργοῦν μικροκαλλιεργητὲς καὶ μικροκτηνοτρόφους!!!

Καταργοῦν μικροκαλλιεργητὲς καὶ μικροκτηνοτρόφους!!!

Ὁ Ὁρισμὸς τοῦ Μίσους ἀποτυπώνεται στοὺς νόμους κατὰ τῶν ἀγροτῶν

============================================

Πατριῶτες ἀγρότες, μονοκαλλιεργητὲς ἐλιᾶς, ἐλέῳ Δελφικοῦ τοπίου, κτηνοτρόφοι περιορισμένων Βοσκοτόπων, ἐλέῳ Μεταλλευτικῆς Γαλλικῆς Δρατστηριότητος, ἁλιεῖς τοῦ Στερεμένου Κορινθιακοῦ…
…θαυμᾶστε τὸ ἀκατάσχετο μῖσος τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ μας, εὐαισθήτου, Βολευτὴ
Συνέχεια

Ἐπιστρέφοντας στὸ χωράφι!!!

Ἐπιστρέφοντας στὸ χωράφι!!!3Μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες εἰδήσεις τῶν ἡμερῶν, ποὺ πῆγε νὰ …θαφτῇ, κάτω ἀπὸ τόνους λάσποπροπαγάνδας γιὰ τοὺς τεμπέληδες Ἕλληνες. Ἐκείνους ποὺ προτιμοῦν, λέει, νὰ πλένουν πιάτα στὴν Γερμανία, παρὰ νὰ μαζέψουν ἕνα σκόρδο ἀπὸ τὰ χωράφια μας. Συνέχεια

Τρῶμε μόνον διότι …εἰσάγουμε!!!

Τρῶμε μόνον διότι ...εἰσάγουμε!!!Τα στοιχεία ακόμη είναι δυσμενή.
Δεν έχουν ανατραπεί υπέρ της αυτάρκειας…
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μα ακόμη χρειαζόμαστε πιο συνειδητή ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή, για νά επιτύχουμε μία σχετική αυτάρκεια.
Συνέχεια