Δημοκρατία…!

Τοῖς ὄχλοις πειρώμενος ἀρέσκειν, τῶν ὄχλων ἔση ὅμοιος».!
Ἡ μάζα, ὁ ὄχλος δὲν ὑπάρχει τὶποτα ποὺ νὰ μισῇ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ κάνει ἔκκλησιν εἰς τὴν συνείδησὶν του καὶ εὑρίσκεται εἰς ἀνώτερο ἐπίπεδο.! Συνέχεια

Χρεωκοπώντας ταχύτατα καὶ …ἐπώδυνα!!!

Τὸν περασμένο Αὔγουστο, συζητώντας μὲ φίλους γιὰ τὶς σημερινὲς συνθῆκες διαβιώσεώς μας, ἐξέφρασα κάποιες ἀπόψεις μου γύρω ἀπὸ τὴν πιθανότητα μίας ἀτάκτου χρεωκοπίας. Ὅλοι τους (μὰ ὅλοι τους), μὲ διαφορετικὰ ἐπιχειρήματα ὁ καθείς, ἰσχυρίσθησαν πὼς αὐτὸ ποὺ σκέπτομαι εἶναι ἀπάνθρωπο καί, ἐὰν συμβῇ, θὰ προκύψουν ἀμέτρητοι θάνατοι ἀθῴων. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο μάλιστα ἦταν κι ἕνα σημεῖον «κλειδί», γιὰ νὰ παραμείνουν σχεδὸν ἀμετακίνητοι στὶς θέσεις τους. 

Συνέχεια

Θὰ χαθοῦν στὴν λήθη…

Ποιοί; Μὰ ὅλα αὐτὰ τὰ φιλοτομαριστικὰ τιποτανθρωποειδῆ…
Οὔτε ἢ ἄλλως θὰ χαθοῦν στὴν λήθη…
Καὶ μὴν σᾶς ξεγελᾷ ἡ λάμψις τῶν φώτων ποὺ πέφτουν ἐπάνω τους… Πλαστὴ κι αὐτὴ σὰν τὰ τιποτανθρωποειδῆ ποὺ φωτίζει… Ἴσα γιὰ νὰ μᾶς ἀποκρύβουν τὴν σαπίλα καὶ τὴν βρωμιά τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν καταλάβουμε τὸ πῶς ἐπέτυχαν τὰ ἀνθρωποειδῆ τοῦ τίποτα νὰ ὑποκρίνονται τοὺς ἀνθρώπους… Συνέχεια

Μηδέν.

‘Ως μὴ ΕΙΝΑΙ
Ἡ ἐννοιολογικὴ ἄρνησις τῆς ὑπάρξεως γενικῶς τοῦ ΕΙΝΑΙ (ἀπόλυτον μηδέν) ἤ μόνον Ἰδιότης τοῦ ΕΙναι (σχετικὸν μηδέν).
Ἡ ἐβραϊκὴ- χριστιανικὴ  κοσμολογία διδάσκει ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸν κόσμον.
Τὰ θετικὰ τοῦ ῥατσισμοῦ

Ἡ ῥάτσα εἶναι λέξις Ἰταλικὴ σημαίνει φυλή· μεταφορικὰ χρησιμοποιεῖται καὶ σημαίνει ἔξυπνος, τετραπέρατος (διαβόλου ῥάτσα)· καὶ ρατσισμὸς εἶναι θεωρία περὶ ἀνωτέρας φυλῆς (ῥάτσας).

Τὰ θετικὰ τοῦ ῥατσισμοῦ Συνέχεια

Χορεύοντας στὸν ῥυθμὸ τῆς …δημοκρατίας!!!

Ὅπου ἀναφέρεται ἡ λέξις δημοκρατία ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μετέχουν συνειδητῶς τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἀναφέρεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦν ὡς προπέτασμα καπνοῦ, γιὰ νὰ σκιάσουν τὴν πραγματικότητα. Μία πραγματικότης ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἀπολύτως δικτατορική, ἀλλὰ κατὰ περίπτωσιν θὰ ἀλλάζουν οἱ βαθμοὶ ἐλευθερίας τῶν χαχόλων. Ὄχι ὅμως διότι πράγματι θὰ θέλουν οἱ κατέχοντες τὰ τῆς ἐξουσίας νὰ αὐξηθοῦν οἱ ἐλευθερίες τῶν χαχόλων, ἀλλὰ διότι τὸ ἐν λόγῳ πανηγυράκι λειτουργεῖ πάντα ὑπέρ τους, ἐφ΄ ὅσον μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ μόνον εἶναι πολλὰ κεφάλια ποὺ σκύβουν οἰκειοθελῶς. Καί ποῦ μεγαλυτέρα ἐλπίς ἐάν ὄχι στήν ἔννοια «δημοκρατία»;
Συνέχεια