Δὲν χάσαμε κάτι…

Τὸ μόνον ποὺ ἔχουμε σίγουρα χάση εἶναι ἡ βολή μας.
Μά, αὐτὸ εἰδικῶς, δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως κακό. Ἀντιθέτως μάλιστα… Θὰ ἔλεγα πὼς ἐπὶ τέλους, μέσα στὶς ἀτυχίες (;;;) καὶ τὶς συμφορὲς (;;;) καὶ τὶς προδοσίες (;;;) αὐτὸ εἶναι μᾶλλον τὸ καλὸ αὐτῆς τῆς καταστάσεως…
Πότε ἀκριβῶς οἱ βολεμένοι ἀπεφάσισαν αὐτοβούλως νά ξεβολευθοῦν;
Καί γιατί ἐμεῖς, οἱ καθησυχασμένα βολεμένοι κάποτε, δέν πράξαμε ὅσα χρειάζονταν γιά νά ἀποφύγουμε τήν σημερινή κατρακύλα ὅταν ἤμασταν βολεμένοι; Συνέχεια

Γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη κι ὄχι Θεσσαλο-победи; (ἀναδημοσίευσις)

Ῥὲ Σκοπιανοί, γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη (Θεσσαλικὸ Victory), καὶ ὄχι Θεσσα- победи (Pobeda), πού εἶναι στήν γλῶσσα σας;

Ποιός ξέρει ῥέ ὅτι победи (Pobeda) θά πεῖ Νίκη;
Μόνον ἐσεῖς τὸ ξέρετε.

Ἄκου Θεσσαλο-πομπέντα ἡ Θεσσαλονίκη. Συνέχεια

Δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε, παρὰ μόνον νὰ μάθουμε…

Ὅσο βαρὺ κι ἐὰν ἀκούγεται κάτι τέτοιο, ἰδίως στὶς ἡμέρες μας, ποὺ σχεδὸν ὅλα «τὰ σκιάζει ἡ φοβέρα καὶ ἡ σκλαβιά», τελικῶς ναί, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι. Κι αὐτὴ ἡ διαπίστωσις δὲν εἶναι δική μου, μὰ προέρχεται ἐκ τῆς παρατηρήσεως τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ μόνον. Συνέχεια

Βλέπουμε πρὸς τὴν Μακεδονία καὶ ἐξακολουθοῦμε ἀποφασισμένοι!!!

Ἡ μειοδοσία τῆς ἐκχωρήσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας, ἡ ὁποία σαφῶς καὶ δὲν ἐξεκίνησε -παρὰ μόνον (βάσει τῶν δικῶν τους ὀργανογραμμάτων) ἔληξε- μὲ τοὺς (φερομένους ὡς) σημερινοὺς κυβερνῶντες μας, εἶναι μία μεγάλη πληγή, ποὺ ἄνοιξε πρὸ δεκαετιῶν καὶ ἀκόμη κακοφορμίζει. Πῦον, χολὴ καὶ πολλὲς ἄλλες ἀδενικὲς ἐκκρίσεις μᾶς διατηροῦν, σὲ ἕναν βαθμό, δηλητηριασμένους, προερχόμενες ἀπὸ συσσωρευμένη ὀργή, πίκρα, προδοσίες αἰώνων μὰ καὶ διαρκεῖς διαπιστώσεις.
Συναισθήματα ποὺ ἀλληλοσυγκρούονται μέσα μας, ἄλλοτε μᾶς ἐνεργοποιοῦν καὶ ἄλλοτε μᾶς διατηροῦν ἐν ὑπνώσει. Ῥέουν ἐγκλωβισμένες στὸ σῶμα μας καὶ στὰ μυαλά μας, δηλητηριάζοντάς μας καὶ παγιδεύοντάς μας, σκέψεις ἀλληλο-ἀναιρούμενες, ποὺ ἁπλῶς  ἀκόμη, σὲ μίαν ὑστάτη στιγμὴ ἀναλαμπῆς τῆς μαλθακότητός μας, μᾶς στρεβλώνουν τὴν ἀντιληπτικότητα, πρὸ κειμένου νὰ καθυστερήσουμε τὴν λήψιν τῶν ἀποφάσεων. 

Συνέχεια

Ἡ ἀριστερὰ (τέως ΠΑΣΟΚ) στὴν ἐξουσία. Ἡ φαντασία στὰ τάρταρα.

Ὁ τίτλος σχόλιο τοῦ διαδικτυακοῦ φίλου «Ἕνα»

Τὸ εἴδαμε λοιπὸν κι αὐτό.
Ὁ …πολὺς Σταμάτης Κραουνάκης, ποὺ (ἐμμέσως, γιατί ἔτσι τοῦ εἶπε φίλος του) δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἑλληνικὴ ταὐτότητα τῶν Μακεδόνων, εἰσῆλθε στὴν βο(υ)λή, ὡς ἀκροατὴς φαντάζομαι, πρὸ κειμένου νὰ ἐνημερωθῇ γιὰ τὶς ἐξελίξεις περὶ τοῦ ἐλέγχου τοῦ χρέους.

Καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, μὲ μίαν πρώτη ματιά, πὼς ἔπραξε ἀρίστως.
Ἀλλά εἶναι ἔτσι;

Προσωπικῶς ΔΕΝ παρακολουθῶ τὶς ἐκπομπές του στὸ ῥαδιόφωνο. Οὔτε τὶς δημόσιες τοποθετήσεις του. Μοῦ εἶναι παντελῶς ἀδιάφορες…
Τὸν ἄκουσα ὅμως πρὸ μηνῶν νὰ ἀρνεῖται τὴν ἑλληνικὴ ταὐτότητα μίας μεγάλης μερίδος Ἑλλήνων, ἀρνούμενος, οὐσιαστικῶς τὴν Ἑλληνικότητα τῆς γλώσσης τους. Συνέχεια

Ὑπάρχουν πολλὰ νὰ κάνουμε, μὰ περισσότερα νὰ μάθουμε…

Τὶς τελευταίες κυρίως ἑβδομάδες, ποὺ τὸ ὄνομα τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας, μας ἐπισήμως πλέον, προσεφέρθη βοῤῥὰ στὰ σχέδια τοῦ κάθε πSoros, διαβάζουμε καὶ μαθαίνουμε ἀμέτρητες ἀρλουμπολογίες, ποὺ ἀναμεμειγμένες μὲ ἐλάχιστες ἀλήθειες (ἢ ἀληθοφάνειες) ἐπιχειροῦν νὰ παράξουν «ἀντίλογο» μὲ «ἐπιχειρήματα». Καὶ εἶναι ἀρκετὲς ἐκεῖνες οἱ περιπτώσεις ποὺ κάποιοι σιωποῦν, καταπίνοντας τὴν ὀργή τους, μόνον καὶ μόνον διότι κάποιος κραδαίνει ἀπέναντί τους μερικὲς τέτοιες ἀρλουμπολογίες, ποὺ προηγουμένως ἔχει ἐμβαπτίση σὲ ἀληθοφάνειες. Συνέχεια