Δημοσκόπησις. Προηγεῖται ὁ Κασιδιάρης στήν Ἀθήνα

Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία μεγάλης δημοσκόπησης για το Δήμο Αθηναίων που πραγματοποιήθηκε, από το aftodioikisi.gr, λίγες ημέρες πριν το φόνο του Παύλου Φύσσα.

Συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο: Ηλίας Κασιδιάρης (20-22%), Νίκος Δένδιας (17-19%), Σοφία Σακοράφα (13-15%), Νικήτας Κακλαμάνης (9-11%), Γιώργος Καμίνης (5-7%). Συνέχεια

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;31

Κάρτες ἑνὸς γνωστοῦ παιχνιδιοῦ σὲ ἀρκετούς πλέον. Ἕνα παιχνίδι «προφητικό»; Προειδοποιητικό; Ἢ ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι;

Illuminati! 

Ἀπὸ τὸ Ὑπόθετο θὰ σᾶς μεταφέρω ὅσα γράφονται,  θὰ συνεχίσω μὲ μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες ἀπὸ τὸ Η.Ο. καὶ θὰ κλείσω μὲ μίαν ….ἐπανάληψι ἀπό τὰ δικά μας.

Ὅσα θὰ παρουσιάσω εἶναι συλλογὴ ἀπὸ πάρα πολλὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνουμε ἐδῶ καὶ καιρό. Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον στὸ θέμα τῶν καρτῶν κι ἀυτῶν ποὺ κρύβουν ἢ ὑπονοοῦν. 

Ἡ σημαντικοτέρα  πληροφορία προέρχεται ἀπὸ αὐτό τὸ ταινιάκι: Συνέχεια

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐξέγερσι τῶν τούρκων πολιτῶν

Ἔτσι φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα. Ὁ χρόνος θά δείξῃ. Ἄς εἴμαστε αἰσιόδοξοι ἀλλά καί προετοιμασμένοι γιά πᾶν ἐνδεχόμενο. Ἄλλωστε, ὅταν καίγεται τό σπίτι τοῦ γείτονα κάποτε ἡ φωτιά θά φθάσῃ καί στό δικό μας.

Μινώταυρος

Όταν γνωρίσεις τον δυτικό τρόπο ζωής, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στον τρόπο ζωής που προτείνει – επιβάλει το Ισλάμ. Συνέχεια
Ὅλα στὸ φῶς!


Νέα παγκόσμια τάξις!

Μυστικὲς λέσχες κι ὀργανώσεις!

Ἀόρατοι καθοδηγητές!

Μόνον ποὺ ἀκοῦς τὶς παραπάνω φράσεις, ἕνα ῥίγος σὲ διαπερνᾶ…

Μία ἀνησυχία κι ἕνας ἀόριστος, ἤ συγκεκριμένος φόβος, ποὺ ὅμως σὲ κάνει νὰ αἰσθάνεσαι ἀδύναμος καὶ ἀνίκανος νὰ ἐλέγξῃς ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια σου τὴν σκέψι…

Εἶναι πράγματι ἔτσι;

Ἴσως ναί!

Πάντως, ἐὰν κρίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, πιστεύω πὼς τό μεγαλύτερο ζήτημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης, δὲν εἶναι τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Εἶναι μόνον ἡ ἀπέραντη ἀπληστία γιὰ ἐξουσία κι ἔλεγχο! Αὐτὴ ποὺ οὐδέποτε καλύπτεται γεννᾶ πάντα νέους τρόπους ὑποτελείας γιὰ τὰ «χαχόλια», ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ παραγωγὴ χρήματος.

Πιστεύω πὼς ὁ ἔλεγχος τῶν λαῶν ἀποσκοπεῖ μόνον σὲ αὐτὸ.

Πιστεύω ἐπίσης στὸ ὅτι ὑφίσταται αὐτὸς ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἀναγνωρίσιμος σὲ κάθε αὐτοκρατορία ποὺ ἐστήθη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Σὲ κάθε ἐπιχείρησι ποὺ δὲν ἐσεβάσθη τὸν ἐργαζόμενό της. Σὲ κάθε σύγχρονο ἤ παλαιοτέρα πολιτεία ποὺ δὲν ἐσεβάσθη τὸν πολίτη της.

Γιατὶ (παράδειγμα) νὰ καίγεται ὁ (ἰδανικὸς πράκτωρ τῶν τοκογλύφων) Κίσινγκερ γιὰ τὸ ἐὰν κατέχουν οἱ Ἕλληνες ἱστορία, γλώσσα κι ἐθνικὴ συνείδησι; Μήπως θὰ κάνῃ φιλοσοφικὲς συζητήσεις μαζύ τους; Φυσικὰ ὄχι! Καρφάκι δὲν τοῦ καίγεται! Ὅμως τὸν ἐνδιαφέρει, μαζὺ μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν περίεργο συμμορία, νὰ μπορῇ διαρκῶς νὰ αὐξάνῃ τὶς δικές του δυνάμεις πού, ἐπὶ πλέον, ἐξαργυρώνει καὶ σὲ χρῆμα. Γιὰ νὰ αὐξηθῇ ὅμως ὁ ἔλεγχός του, ἀλλὰ καὶ οἱ  ἀποδόσεις, θὰ πρέπῃ νὰ μειώνεται ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ νὰ περιορίζονται οἱ ὑποψήφιοι λῆπτες τμημάτων ἀπὸ τὴν πίττα τῆς οἰκονομίας. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι καὶ μόνον πραγματοποιῶνται συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, μυστικὲς συμφωνίες καὶ μεθοδεύσεις.

Ποῦ ἀποσκοποῦν; Ἤ ὀρθότερα, ἀποσκοποῦν κάπου;

Σαφῶς!

Πρωτίστως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐξακολούθησι αὐτῶν τῶν …«ἐθίμων». Σὲ οὐδὲν ἕναν ἐργοδότη ἀρέσει ὁ «συνδικαλισμός», ἐὰν δὲν δύναται νὰ τὸν …ἐλέγχῃ. Γιατί νὰ ἀρέσῃ στοὺς παγκοσμίους ἐργοδότες λοιπόν ὁ δικός μας …«συνδικαλισμός» ἤ ἄλλως ἡ δική μας Ἕνωσις;; Φροντίζουν νὰ ἔχουν «ἐλεγχομένους» συνδικαλισμοὺς ποὺ, ἐὰν γιὰ κάποιον λόγο «ξεφύγουν» τότε θὰ πρέπῃ νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» γιὰ νὰ διαλυθοῦν, εἶτε ἡσύχως εἶτε βιαίως!

Ἕνα δεύτερον σημεῖον εἶναι ἡ ἀναγκαῖα καὶ ἡ «ἐπιβεβλημένη»   παιδεία.  Ὅταν πασκίζῃς νὰ ἐλέγξῃς κάποιον, ποὺ ἔχει ἐπίγνωσι τῶν δυνατοτήτων του, καταντᾶ ἕνας ἀγὼν μὲ ἀμφισβητούμενα ἀποτελέσματα. Ἀντιθέτως, ὅταν τὸν «πείσῃς»  νὰ ἀμειφθῇ μὲ τὸν μισθὸ τοῦ  ἐργάτου (γιὰ παράδειγμα), ἀντὶ τοῦ προϊσταμένου (ποὺ δικαιοῦται), τότε καὶ ἡ «έπιχείρησις» ἀποδίδει καλλίτερα κι ὁ «ἐργαζόμενος» δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἀντιδράσεως μά, τὸ κυριότερον, εἶναι ὑποχρεωμένος διαρκῶς νὰ καταπιάνεται μὲ τὰ τῆς ἐπιβιώσεώς του καὶ οὐδέποτε μὲ τὰ τῆς ἐπιμορφώσεώς του. Ἐννοεῖται πὼς στὸ μεταξὺ ἡ ἀγορὰ «στενάζει» καὶ ἡ ἀνεργία καλπάζει!!  (Βλέπε ΚΟΣΚΟ καὶ συμβάσεις αὐτῆς!) Εἶναι πολὺ σημαντικὸν λοιπὸν νὰ μειώνῃς τὴν πιθανότητα ἐπιγνώσεως καὶ συνειδητοποιήσεως αὐτοῦ ποὺ χρειάζεσαι ὡς δοῦλος-ὑπήκοος-ὑπάλληλο. Νὰ τοῦ κόβῃς ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία καὶ νὰ τοῦ ἐξαφανίζῃς τὴν αὐτοεκτίμησι. Νὰ ἔχῃ πτυχία, τεχνικὲς γνώσεις, ἐξειδίκευσι ἀλλὰ οὐδέΠΟΤΕ συνειδητὴ ἐπίγνωσι! Οὐδέποτε νὰ καταλάβῃ ποιὸς εἶναι καὶ κυρίως ποιὸς θὰ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!!!

Τρίτον καὶ σημαντικότερον. Δημιουργία συνθηκῶν φόβου! Τὸ καλλίτερον ἐργαλεῖο τους!!!! Κλιματολογικὲς συνθῆκες, οἰκονομικὴ κρίσις, πυρηνικὸς ἐξοπλισμός, ἐθνικιστικὲς ἐκρήξεις, διατροφή, πολυεθνικές, παγκόσμιες κυβερνήσεις, μυστικὰ ὅπλα….. Πολλὲς φορές γίνεται συνδυασμός δύο ἤ περισσοτέρων ἀπειλῶν…. Ἄλλοτε πάλι παραμένουν μεταξύ ἀσαφῶν πληροφοριακῶν νεφῶν καὶ συγκεκριμένων εἰκόνων. Ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἡ καλλιέργεια κι ἐνδυνάμωσις τοῦ ὅποιου πραγματικοῦ ἢ (συχνότερα) φανταστικοῦ φόβου! Ὁ φόβος παραλύει! Δυσκολεύει τὴν καθαρότητα στὴν σκέψι! Ὁδηγεῖ συχνὰ σὲ ἀποφάσεις διφορούμενες… Κι ἐκεὶ εἰσβάλει  ἡ καθοδήγησις κι ὁ ἔλεγχος!!!

Πῶς ἀντιμετωπίζονται;

Μὲ ἕνα καὶ μοναδικό «ὅπλο» γιὰ κάθε κατηγορία!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ!!!

Ἐὰν κάθε πολίτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου συνειδητοποιήσῃ τὶς πραγματικὲς τους δυνάμεις, σὲ πολύ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὅλοι αὐτοὶ οἱ χάρτινοι πύργοι θὰ καταῤῥεύσουν!

Ἀπαιτεῖται στροφὴ στὴν αὐτάρκεια!!! Ὅσο λιγότερο ἐξαρτώμενοι εἴμαστε ἀπὸ τρίτους, τόσο λιγότερο ἐλεγχόμενοι καθιστάμεθα! Ὅσο βαθύτερα γνωρίζουμε τὶς δυνάμεις μας, τόσο πιὸ δυνατοὶ αἰσθανόμαστε. Ὅσο περισσότερο μοιραζόμεθα τὶς «γνώσεις καὶ τὶς πληροφορίες» μας, τόσο δυσκολότερα μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ὀρέξεις τους.

Ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς ὀρθώνεται κι ἀντιδρᾶ. Ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ παράλογον σκηνικὸ ποὺ ἔχει στηθεῖ εἰς βάρος του τόσους αἰῶνες, εἴτε σὲ μέρος εἴτε στὸ ὅλον! Οἱ ἀλλαγὲς φθάνουν μὲ ἀστραπιαῖες ταχύτητες! Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει πλέον. Ἀρκεῖ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ αὐτῆς τῆς «λογικῆς» καὶ θὰ διαπιστώσουμε τὰ ἀποτελέσματα νὰ συμβαίνουν σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς γύρω μας!

Ἀπαιτεῖται ὅμως μία σημαντικὴ δράσις! Ἀπαιτεῖται ἡ αὐτοσυνειδητοποίησις μας! Εἶναι ἡ ἀρχὴ ὅσων χρειαζόμεθα. Καὶ σὰν ἄτομα καὶ σὰν κοινωνίες.

Φιλονόη.

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 7 Φεβρουαρίου 2011

Ἐγκαταλείπει ἡ Τουρκία τήν προοπτική ἐντάξεως στήν ΕΕ;

 

Αναφερόμενη στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρ. Ερντογάν σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, το δελτίο πληροφόρησης για ευρωπαϊκά θέματα Agence Europe (AΕ) αναρωτιέται στο σημερινό φύλλο του εάν οι δηλώσεις αυτές σημαίνουν ότι ο Eρντογάν εγκαταλείπει την προσπάθεια ένταξης της χώρας του στην ΕΕ. 

Εάν πράγματι συνέβαινε αυτό, σχολιάζει, θα ήταν μεγάλη ανακούφιση. Ανακούφιση όχι για την Ε.Ε. (η οποία δεν πιστεύει σε αυτήν την προοπτική ένταξης εδώ και πολύ καιρό) αλλά γιατί θα σημάνει το τέλος της υποκρισίας και την επικράτηση της λογικής και της διαφάνειας. Έτσι θα καταστεί επιτέλους δυνατό κατά το δελτίο να διαπραγματευθούν οι δύο πλευρές βιώσιμες λύσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους. Οι δυσκολίες είναι πολλές και διαφορετικές καθώς αφορούν το εμπόριο, την οικονομία αλλά και ζητήματα πολιτικά.
Πιο συγκεκριμένα η ΑΕ αναφέρει ότι Συνέχεια

Μουσουλμανικό μένος ἐναντίον τοῦ Δυτικοῦ κόσμου

Οἱ ὑποκινούμενες ἐξεγέρσεις σέ ὅλο τόν ἀραβικό κόσμο ἔχουν φθάσει σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο. Αὐτό πού γίνεται στίς χῶρες τῆς «Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως», δέν ἔχει προηγούμενο. 

Βία, αἷμα, θάνατος, μουσουλμανικό μένος ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ κόσμου….Ὅλα εἶναι, ἕτοιμα καί στημένα γιά νά ἀρχίσῃ τό «πανηγύρι»….

Τύνιδα, Σουδάν, Νιγηρία, Αἴγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, ἀκόμα καί στήν Ἰνδία οἱ διαδηλωτές συγκρούονται μέ τήν ἀστυνομία, εἰσβάλλουν στίς πρεσβεῖες καί ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ κατάστασις σέ λίγο θά εἶναι ἐκτός ἐλέγχου. 

Αὐτοί εἶναι ἄγριοι. Δέν καταλαβαίνουν παρά μόνο Συνέχεια