Χρόνια πολλὰ στὸν μπαμπά σας λελέδες…!!!

Τὸν πατέρα μου τὸν ἑορτάζω κάθε χρόνο, στὴν ὀνομαστική του ἑορτή, μέσα ἀπὸ τὰ ἐγγόνια του.
Δὲν θὰ μπῶ στὸν πειρασμὸ νὰ τιμήσω ὁποιανδήποτε «ἑορτὴ τοῦ πατέρα», ὅπως δὲν τιμῶ ὁποιανδήποτε παγκόσμιο ἡμέρα.

Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ μὴν εὐχηθῶ στοὺς ἁπανταχοῦ της γῆς λελέδες happy Father’s Day, γιὰ τὸν μπαμπά τους. Συνέχεια

Ὑπάρχουν καί οἱ Ἀλβανοί;

«Οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι τόσο ὑποανάπτυκτοι, ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν οὐρές.» Συνέχεια

Χόρτασες ἀπό ξενόφερτα πρότυπα ἑλληνάκο;

Ὅλα ἐν τάξει ἑλληνάκο;;;
Μαυροπαρασκευιάσθηκες ἐψές;;; 

Συνέχεια

Θά ἐξακολουθήσουμε γιά πολύ ἀκόμη νά …προβατοποιούμεθα;

Συγχωρῆστε με ποὺ δὲν μπορῶ νὰ συμμερισθῶ τὸν ἐνθουσιασμό σας γιὰ τὴν … «ἑορτὴ τῆς μητέρας». Ἴσως φταίει τὸ ὅτι οὐδέποτε ἐγνώρισα πραγματικὴ μάννα… Συνέχεια

Ἰρακινοὶ κακοί… Ἰσραηλινοὶ καλοί…

Ἐλεύθερον Κουρδιστὰν κι ἄλλες ἐξαγγελίες… Συνέχεια

Διδάγματα πολιτικοῦ ἤθους ἀπό τούς …καλλιτέχνες;

Αὐτό, ποὺ βγάζετε δηλώσεις ἀπὸ τὰ σκουπίδια ποὺ ἀποτελοῦν τὸν λεγόμενο καλλιτεχνικὸ κόσμο καὶ μετανοοῦν γιὰ τὴν στήριξη στὸν Τσίπρα, νὰ τὸ δεῖτε…
Συνέχεια