Ἡ Χορεομανία καὶ ἡ Μαύρη Πανώλη.

Λένε ότι οι πιο τρομακτικές ιστορίες πηγάζουν από την ίδια τη ζωή… Για την Ευρώπη του 14ου αιώνα, η περίοδος του «Μαύρου Θανάτου» ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης που βίωσε η ήπειρος μέσα στον χρόνο . Η επιδημία, γνωστή στους περισσότερους ως μαύρη πανώλη ή πανούκλα, «θέρισε» τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, με ένα ξέσπασμα που όμοιό του ίσως να μην έχει σημειωθεί ξανά. Γύρω από εκείνη την σκοτεινή περίοδο του 1347 -1350,  παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν αρκετά παράξενα φαινόμενα τα οποία η ανθρωπότητα μοιάζει να έχει αποβάλλει από τη μνήμη της…

Συνέχεια

Ὁ Μαῦρος Θάνατος. (1349)

Όταν οι ιστορικοί αναφέρονται στον «Μαύρο θάνατο», εννοούν την επιδημία πανώλης (πανούκλας) που έπληξε την Ευρώπη στα μέσα του 14ου αιώνα. Ο Μαύρος Θάνατος ήρθε στην Ευρώπη τον Οκτώβριο του 1347 και μέχρι το τέλος του 1349 διαδόθηκε τάχιστα στο μεγαλύτερο μέρος αυτής και το 1350 μεταδόθηκε στην Σκανδιναβία και Ρωσία. Συνέχεια

Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!

Κομήτης, λέει, μᾶς τὴν φέρνει…
Κομήτης ποὺ παλάβωσε…
Αὐτὸς ὁ κομήτης, λέει, ἐμφανίζεται κάθε 333 χρόνια καὶ μαζύ του κουβαλᾶ τὴν πανώλη, ἤ πανούκλα, τὴν ὁποίαν καὶ μᾶς ἀφήνει ἀν τὶ τῶν διαπιστευτηρίων του. Συνέχεια

Ἡ συντριβὴ τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν πανώλη.

Ἕνα θέμα δύσκολο.

Αυτή την άθλια εικόνα παρουσίαζαν οι πανωλόβλητες πόλεις της Ευρώπης κατά τον μεσαίωνα.

Σήμερα  εἶναι «περίεργο» νὰ συζητᾶμε γιὰ μολυσματικὲς ἀσθένειες. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ κάνουμε μόνον γιὰ ἱστορικὴ πληροφόρησι. Ἤδη ὅμως κυκλοφοροῦν πολλὲς  «ὑποθέσεις» γιὰ ἐπιδημίες ποὺ θὰ κτυπήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὰ προσεχῆ Συνέχεια