Βεργίνας …μαϊμουδιές!!!

Βεργίνα καὶ Σκόπια

Χαρὰ σὲ σᾶς ποὺ πήγατε καὶ εἴδατε τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ στὴν Βεργίνα! Τὰ λεφτά σας πίσω πρέπει νὰ ζητήσετε! Κατέληξα τελικά, ὅτι ἡ ἀπάτη  στὴν Βεργίνα εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ αὐτὴν τῶν Σκοπίων! Συνέχεια

Ὥρα νὰ διδαχθοῦμε κι …ἀλήθειες γιὰ τὸν τύμβο τῆς Ἀμφιπόλεως…

…κι ὄχι μόνον.

Σήμερα, κατ΄ ἐξαίρεσιν, κεντρικό μας θέμα μία ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωσις-διάλεξις ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ στὶς Σέῤῤαις, μὲ κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν διαδικτυακὸ φίλο καὶ ἐξαιρετικὰ ἐπιμελῆ ἐρευνητὴ Ἀστέριο Τσίντσιφο.

Ἡ ὁμιλία ἀναφέρεται στὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὴν νομισματικὴ ἔρευνα δεκάδων νομισματικῶν τύπων τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀποτύπωσαν διαχρονικὰ τὸν Τύμβο Καστᾶ, κι ἀποκαλύπτουν τί ἦταν τὸ μνημεῖο, πῶς λειτούργησε, ποιὲς χρήσεις εἶχε, ποιὸς τὸ κατεσκεύασε, ποιὸς καὶ πότε Συνέχεια

Ὕποπτος ὁ ῥόλος τοῦ Κουστῶ γιὰ τὶς ἐνάλιες ἀρχαιότητές μας

Τί σημαντικό εὕρημα μπορεῖ νά ἀφῄρεσε ὁ Κουστῶ ἀπό τό ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων;

Συνέχεια

Διαστρεβλωτικὴ ἱστορικὴ «γάγγραινα» τοῦ 1974

Ἡ «γάγγραινα» τῆς διαστρεβλώσεως τῆς Ἱστορίας τοῦ 1974

Ἡ διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς «αὐτόπτες μάρτυρες» τοῦ 1974

Ὅταν τὸ 1984 ξεκίνησα, μὲ ἔναν πρωτόγνωρο ἐνθουσιασμό, τὴν ἔρευνά μου γιὰ τὸ 1974, μετὰ τὴν ἀνάγνωση ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ εἶχαν γραφῇ μέχρι τότε γιὰ τὴν ἰταμὴ Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ νησὶ τῆς Ἀφροδίτης, ἀπεφάσισα νὰ διασταυρώσω ὄλες τὶς πληροφορίες ποὺ βρῆκα τότε στὰ βιβλία καὶ μὲ τὴν μαρτυρία αὐτῶν ποὺ τὰ ἔζησαν ὡς γεγονότα. Συνέχεια

Ψεῦδος ὡς ζῷσα ἱστορία…

Τὸ ψεῦδος προσπαθοῦν νὰ τὸ κάνουν Ζῶσα, πλήρως ἱστορία τῶν Ἑλλήνων…..

Ἐν ἀρχῇ οἱ ἐντολοδόχοι «Μεγάλοι ἅγιοι» χριστιανόπληκτοι καὶ οἱ συνεπίκουροι μιμητὲς τους, κομμουνιστόπληκτοι καὶ ἔγινε θρησκεία, θεσμός, ἔθιμο καὶ τὸ ψέλνουν καλὰ καὶ τὸ ἐπικαλοῦνται γιὰ φυσικὴ ἐφαρμογή του……
…στὸν ἑνικὸ καὶ πληθυντικό!

Ἰδοῦ ἡ δόμησις τῆς κοινωνίας τοῦ χοροῦ τῶν γραικύλων…!!!
Προσωποποίησις…: Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὸν Κολοκοτρώνη, βιάζουν τὴν ἱστορία!!!

Χρησιμοποιώντας τὸν Κολοκοτρώνη, βιάζουν τὴν ἱστορία!!! Ἀλέξη Τσίπρα,

Ἔχεις τό θράσος  νά συγκρίνῃς τὴν «Ἐπανάσταση» τοῦ 1953 τῆς Κούβας μέ τὴν Ἀληθινή Ἑλληνική Ἐπανάσταση 1821;;;

Δέν ντρέπεσαι ὠρέ Ὑπάλληλε τῆς κακιᾶς ὤρας..;;; Συνέχεια