Βεργίνας …μαϊμουδιές!!!

Βεργίνα καὶ Σκόπια

Χαρὰ σὲ σᾶς ποὺ πήγατε καὶ εἴδατε τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ στὴν Βεργίνα! Τὰ λεφτά σας πίσω πρέπει νὰ ζητήσετε! Κατέληξα τελικά, ὅτι ἡ ἀπάτη  στὴν Βεργίνα εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ αὐτὴν τῶν Σκοπίων! Συνέχεια

Ὥρα νὰ διδαχθοῦμε κι …ἀλήθειες γιὰ τὸν τύμβο τῆς Ἀμφιπόλεως…

…κι ὄχι μόνον.

Σήμερα, κατ΄ ἐξαίρεσιν, κεντρικό μας θέμα μία ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωσις-διάλεξις ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ στὶς Σέῤῤαις, μὲ κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν διαδικτυακὸ φίλο καὶ ἐξαιρετικὰ ἐπιμελῆ ἐρευνητὴ Ἀστέριο Τσίντσιφο.

Ἡ ὁμιλία ἀναφέρεται στὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὴν νομισματικὴ ἔρευνα δεκάδων νομισματικῶν τύπων τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀποτύπωσαν διαχρονικὰ τὸν Τύμβο Καστᾶ, κι ἀποκαλύπτουν τί ἦταν τὸ μνημεῖο, πῶς λειτούργησε, ποιὲς χρήσεις εἶχε, ποιὸς τὸ κατεσκεύασε, ποιὸς καὶ πότε Συνέχεια

Λατρεύοντας ὡς «ἐθνάρχη» ἕναν …ἀνθέλληνα!!!

Αὐτὸς εἶναι ὁ «ἐθνάρχης» σας πολιτικὰ ῥετάλια…
Ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετὰ μᾶς γεμίσατε τὴν Πατρίδα μὲ δρόμους καὶ πλατεῖες ἀφιερωμένες στὸ ὄνομά του…

Συνέχεια

Φιμώνοντας καὶ δέρνοντας ἀπέφυγαν τὸ …«ἀποτύπωμα» δημοσιότητος

Ἡ πολλὴ ἐπιτυχημένη συνάντησις τῶν δύο (φερομένων ὡς) ἡγετῶν ἐχθὲς στὶς Πρέσπες ἦταν γιὰ τὰ μάτια τοῦ πλανήτου ἄψογος!!! Τὰ δύο ὀρφανὰ τῶν …τοκοφλύφων, ἔλαβαν ἐντολές, ἔστησαν παραστάσεις, ἀντήλλαξαν χαμόγελα, μασσαμπούκωσαν ἀστακομακαρονάδες, παρέδωσαν τὴν Μοίρα τῶν λαῶν στὰ χέρια τοῦ ΝΑΤΟ (προεξοφλώντας τὴν βεβαία ἐμπλοκὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Σκοπίων σὲ ἕνα γαϊτανάκι αἵματος) καὶ ἀπεχώρησαν, ἐν μέσῳ χειροκροτημάτων, Δπροστατευμένοι διαρκῶς, ἀπὸ ἀμέτρητους πραιτωριανούς, ἐγχωρίους καὶ ἀλλοδαπούς, ποὺ παρήσταντο ἐκεῖ, γιὰ νὰ προστατεύσουν, πάντα καὶ μόνον, τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων στὴν περιοχή μας. Ἦταν τόσο τὸ μένος δὲ τῶν πραιτωριανῶν κατὰ τῶν πολιτῶν, ἔνθεν κακεῖθεν, ποὺ τὰ δακρυγόνο, τὸ χημικὸ καὶ ἡ βία δὲν εἶχαν ὅμοιά τους στὸ παρελθόν.

Συνέχεια

Ὕποπτος ὁ ῥόλος τοῦ Κουστῶ γιὰ τὶς ἐνάλιες ἀρχαιότητές μας

Τί σημαντικό εὕρημα μπορεῖ νά ἀφῄρεσε ὁ Κουστῶ ἀπό τό ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων;

Συνέχεια

Διαστρεβλωτικὴ ἱστορικὴ «γάγγραινα» τοῦ 1974

Ἡ «γάγγραινα» τῆς διαστρεβλώσεως τῆς Ἱστορίας τοῦ 1974

Ἡ διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς «αὐτόπτες μάρτυρες» τοῦ 1974

Ὅταν τὸ 1984 ξεκίνησα, μὲ ἔναν πρωτόγνωρο ἐνθουσιασμό, τὴν ἔρευνά μου γιὰ τὸ 1974, μετὰ τὴν ἀνάγνωση ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ εἶχαν γραφῇ μέχρι τότε γιὰ τὴν ἰταμὴ Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ νησὶ τῆς Ἀφροδίτης, ἀπεφάσισα νὰ διασταυρώσω ὄλες τὶς πληροφορίες ποὺ βρῆκα τότε στὰ βιβλία καὶ μὲ τὴν μαρτυρία αὐτῶν ποὺ τὰ ἔζησαν ὡς γεγονότα. Συνέχεια