Ὕποπτος ὁ ῥόλος τοῦ Κουστῶ γιὰ τὶς ἐνάλιες ἀρχαιότητές μας

Τί σημαντικό εὕρημα μπορεῖ νά ἀφῄρεσε ὁ Κουστῶ ἀπό τό ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων;

Συνέχεια





Διαστρεβλωτικὴ ἱστορικὴ «γάγγραινα» τοῦ 1974

Ἡ «γάγγραινα» τῆς διαστρεβλώσεως τῆς Ἱστορίας τοῦ 1974

Ἡ διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς «αὐτόπτες μάρτυρες» τοῦ 1974

Ὅταν τὸ 1984 ξεκίνησα, μὲ ἔναν πρωτόγνωρο ἐνθουσιασμό, τὴν ἔρευνά μου γιὰ τὸ 1974, μετὰ τὴν ἀνάγνωση ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ εἶχαν γραφῇ μέχρι τότε γιὰ τὴν ἰταμὴ Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ νησὶ τῆς Ἀφροδίτης, ἀπεφάσισα νὰ διασταυρώσω ὄλες τὶς πληροφορίες ποὺ βρῆκα τότε στὰ βιβλία καὶ μὲ τὴν μαρτυρία αὐτῶν ποὺ τὰ ἔζησαν ὡς γεγονότα. Συνέχεια





Θυσία τῶν λαῶν γιά …«πλάκα»;

Στὴν φωτογραφία: Ukrainian volunteers of the 14th Waffen Grenadier Division-SS Galitsia march past (L to R) Fritz Freitag, Heinrich Himmler and Otto Wachter

Στὴν φωτογραφία:
Ukrainian volunteers of the 14th Waffen Grenadier Division-SS Galitsia march past (L to R) Fritz Freitag, Heinrich Himmler and Otto Wachter

Πόσα θὰ μαθαίνουμε κάθε πενήντα (50) χρόνια, πού θά ἀποχαρακτηρίζουν σάν ἀπόῤῥητα διάφορα ἔγγραφα οἱ μυστικές ὑπηρεσίες τῶν μεγάλων δυνάμεων; Συνέχεια





Δημοσιοκαφρίλα;

Δημοσιοκαφρίλα;

Ῥεσιτὰλ Παραπληροφορήσεως γιὰ τὸ 1973-1974 ἀπὸ τὸν Τράγκα σήμερα στὸ ῥαδιόφωνο.

Τί τά θές τά ἱστορικά θέματα  μέ τίς μισές ἀλήθειες ῥέ Γιώργη…;
Ἀφοῦν δὲν τὸ ἔχεις…!!! Συνέχεια





Διώξαμε τὸν βασιλιᾶ καὶ κρατήσαμε τὸ …ΝΑΤΟ!!!

Ήθελε να κάνει πραξικόπημα ο Βασιλιάς αλλά τελικά το έκανε ο Κίσινγκερ και το ΝΑΤΟ. 

Διώξαμε τὸν βασιλιᾶ καὶ κρατήσαμε τὸ ...ΝΑΤΟ!!! Συνέχεια





Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ …ἱστορία!!!

Για το πόσο «Τουρκική» ήταν η «Επανάσταση των Νεοτούρκων» προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία. Αυτή την φορά από Τουρκικό Βιβλίο.

Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ ...ἱστορία!!!1 Συνέχεια